Nytte for trafikantene ved å bygge ny E6 Oslo Øst: 25,7 milliarder kroner

Å bygge E6 Øst gjennom Groruddalen gir mye høyere samfunnsøkonomisk nytte enn ny E18 vest for Oslo. Likevel vil Veivesenet prioritere også å bygge E18.

Planer for ny E6 i Oslo innebærer blant annet en tunnel fra Abildsø til Teisen og Ulven. Hvis planene blir realisert, blir Ulvensplitten som vi ser på bildet fjernet.

For hver krone som brukes på å bygge ny E6 Oslo Øst (Manglerud-prosjektet), vil man få igjen nesten tre kroner i samfunnsøkonomisk nytte.

E18 vest for Oslo (Lysaker-Ramstadsletta) vil gå nokså nøyaktig i null målt i samfunnsøkonomisk nytte.

Dette har Statens vegvesen regnet seg frem til i sitt forslag til hvilke veier som bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan (2022–2033). Planen skal vedtas i Stortinget om ett år.

Målt i nytte for trafikantene vil det å bygge E6 Oslo Øst gi en gevinst på hele 25,7 milliarder kroner. E18 vest for Oslo havner her i minus med 391 millioner kroner.

Veidirektøren: Bra for denne delen av byen

– E6 er et veldig bra prosjekt, ikke minst for denne delen av byen. Med så høy trafikk, så mye kortere trasé og så mye bedre trafikksikkerhet blir gevinsten stor, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland til Aftenposten.

Det er regjeringen som har bedt Veivesenet rangere de store veiprosjektene etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er antatt at regjeringen og Stortinget vil legge stor vekt på dette når de skal gi grønt eller rødt lys til de ulike veiprosjektene.

På listen over de virkelig store prosjektene er det E6 Oslo Øst som kommer aller best ut, målt etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Også om man bygger ny bro mellom Holmen og Bragernes i Drammen, får man igjen nesten tre kroner for hver krone man investerer.

Om man ser på klima og miljø, folks reisehverdag og trafikksikkerhet kommer derimot E18 vest for Oslo bedre ut enn E6 Oslo Øst.

Les også

Ni av ti som blir stoppet for køsniking her, kjører elbil

Vil bygge både E18 og E6

E18 vest for Oslo får tre av fire mulige stjerner for trafikksikkerhet og en bedre reisehverdag for dem som bruker veien. For bedret trafikksikkerhet høster E6 Oslo Øst to stjerner. På klima og miljø får E18 to stjerner, E6 Oslo Øst én.

Veivesenet er også bedt om å fortelle hvilke prosjekter som bør bygges om bevilgningene i årene fremover blir liggende på samme nivå som i dag.

Både Øst for Oslo står E6 og Rv 22 øst for Lillestrøm står på denne listen.

Vest for Oslo står E18 og et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen.

Alle disse prosjektene bør startes opp i kommende NTP-periode, mener Veivesenet.

Et stort poeng for Ingrid Dahl Hovland er at de etter grundig gjennomgang av 108 ulike prosjekter har kommet til at de kan bygges vesentlig billigere enn planlagt.

Inngangen til Manglerudtunnelen ved Abildsø, slik Statens vegvesen foreløpig ser for seg at det kan bli.

Håper å kunne bruke 242 milliarder på riksvei

De 108 prosjektene skulle i utgangspunktet koste 534 milliarder kroner. Gjennomgangen viser at de kan bygges 134 milliarder kroner billigere.

– Vi er svært opptatt av å redusere utgiftene i prosjektene og øke nytten for trafikantene, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun var tidligere sjef for regjeringens eget veiselskap Nye Veier, som ifølge den samme regjeringen kraftig har kuttet prisen for en rekke store veiprosjekter. Det samme har for øvrig Statens vegvesen gjort.

Alt i alt foreslår Statens vegvesen å bruke 242 milliarder kroner på riksveier i 2022–2033. Av disse bør 104 milliarder gå til nye, store prosjekter.

Dette er vel å merke om Stortinget kommer med mer penger til vei enn det som er tilfellet i dag, helt konkret en økning på 20 prosent.

Legger Stortinget seg på dagens nivå foreslår Veivesenet å investere 154 milliarder kroner i vei, hvorav 44 til nye, store prosjekter.

Dette er prosjektene som anbefales prioritert:

I tillegg til nevnte prosjekter anbefaler Veivesenet følgende om de får 20 prosent mer å rutte med:

E16 Nymoen-Eggemoen nær Hønefoss

Utbedring av E16 øst for Kongsvinger

Utbedring av Rv. 25 mellom Elverum og riksgrensen mot Sverige

E39 mellom Ålgård og Hove nær Stavanger

E134 Dagslett, bindeledd mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, ny firefelts vei mellom Dagslett i Røyken kommune og E18 i Lier kommune.

Fergefri E39 i Møre og Romsdal.

Rv36 som knytter Porsgrunn og Skien bedre til E18.

Utbedringer E136 mellom Dombås og Bjorli.

Skredsikring Trøndelag.

Utbedringer E6 i nord.