Norge

Varsler vanskelig vogntogvinter

Det er bare å forberede seg på mange flere vogntog – ikke minst utenlandske – på norske høst- og vinterveier. Det sier transportkjempen NHO logistikk.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Selv ber den norske transportnæringen om grønt lys til å kjøre monstervogntog på hovedveiene. Det øker ikke risikoen, men gir færre lastebiler på veien totalt sett, hevder næringen selv.

Det er imidlertid Trygg Trafikk slett ikke overbevist om.

Om en måned eller to..

— Om en måned eller to vil problemene melde seg. Med langt flere vogntog på veiene. Det sier Erling Sæther, direktør i NHO Logistikk og Transport, med mange av landets største transportaktører som medlemmer.

Varselet kommer samtidig som politiet onsdag stoppet 15 av 50 vogntog ved Maurset i Hordaland, nær Vøringsfossen, pga av for varme bremser, (VG Nett), og med debatten som går om utenlandske vogntog med svake motorer, bremsesystemer og dårligere standard generelt.

Ifølge Sæther skyldes økningen i vogntog at godstransport i Norge øker, mens jernbanens andel stuper.

— Regjeringen har i praksis ikke gjort noe for godstransport på bane, og skal ifølge Nasjonal transportplan heller ikke gjøre noe de neste fire årene. Hittil i år har Dovrebanen stått i 30 dager. I fjor sto den tilsammen to måneder, sier Sæther.

Senest lørdag stengte Dovrebanen etter at en elv gravde seg inn under skinnegangen i Ringebu.

25 meter - 60 tonn

Mandag ber NHO logistikk Samferdselsdepartementet om grønt lys til å kjøre såkalte modulvogntog, over 25 meter lange og opp til 60 tonn tunge, på norske hovedveier.

Hittil har de som en forsøksordning kjørt enkelte strekninger, som mot Kristiansand, Svinesund og Hamar. Det har likevel vært få av dem på veiene.

Bildet er tatt under en test med kjøriing av modulvogntog Oslo-Stavanger, med Statens vegvesen.

I første omgang ber næringen om at modulvogntogene, som gjerne kalles monstervogntog, skal få kjøre når jernbanen står.

— Vil ikke dette nettopp være i vinterhalvåret, under de verste føreforholdene?

— Jo. Og når de har vært avvist på strekninger til Bergen og Trondheim har det delvis vært forklart med vinterproblemer. Men det er ingen ting som tyder på at de gir større problemer enn andre vogntog. Heller ikke i Sverige og Finland, der de er vanligere. Dette er også ofte nyere vogntog, med bedre standard, sier Sæther.

- Men en åpning vil også gjelde utenlandske modulvogntog?

— I teorien ja. Men ute i Europa er 18 meter lange vogntog standarden. Og godset det er snakk om ville ellers bli sendt med tog, sier Sæther.

Trygg Trafikk ønsker imidlertid ingen utvidelse av forsøksordningen, av hensyn til sikkerheten.

— Veiene er ikke klare for det, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen.

Kan gi færre lastebiler

For næringen gir modulvogntogene den fordelen at de tar to containere, som kan flyttes direkte over fra tog.

Nye perspektiver for forbikjøring og vinterforhold? Dette synet kan bli vanlig på norske veier. Et over 25 meter langt vogntog, på opptil 60 tonn, som ifølge næringen i første omgang skal frakte varene når jernbanen svikter. Hittil har det vært en forsøksordning med slike vogntog på en begrenset andel av veinettet i Norge.

— Dermed kan hvert tredje vogntog som kjører containere tas ut av trafikken. Det gir sikrere veier, utslippene blir mindre, sier Sæther.

Forskningsleder for næringstransport Inger Beate Hovi i Transportøkonomisk institutt bekrefter at veksten i lastebiltrafikken fortsetter, spesielt for lange avstander. Hun sier at det ikke foreligger nyere utredninger om modulvogntog i Norge, fordi analysegrunnlaget har vært for lite.

Arild Ragnøy ved trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen sier han ikke har materiale som tilbakeviser Sæthers påstand om at modulvogntog er like sikre som andre. Han stiller seg likevel tvilende til om det vil bli gitt grønt lys på strekningene til Bergen og Trondheim.

— Dette er det likevel ikke vi som avgjør, det må avgjøres politisk. Først og fremst handler dette om næringspolitikk, sier Ragnøy.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før brevet fra NHO logistikk foreligger mandag.

Les mer om

  1. Samferdsel