Norge

Åtte nye meldinger om syke hunder

Siden fredag har Mattilsynet fått åtte nye meldinger om hunder med symptomer på den ukjente hundesykdommen. Flere virus kan nå utelukkes etter prøvesvar.

Veterinærinstituttet analyser prøver av hunder som er døde. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

 • NTB

Hundeeiere anbefales fortsatt å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Illustrasjonsfoto: Jon Eeg / NTB scanpix

Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland, opplyser Mattilsynet mandag.

– Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Per fredag 13. september viser den pågående kartleggingen blant veterinærer 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august, heter det.

Mattilsynet venter flere svar på denne undersøkelsen i dagene framover.

Utelukker virus

Veterinærinstituttet har mandag kveld fått tilbake prøvesvar på flere undersøkelser av mage- og tarmvirus hos syke hunder og kan utelukke flere virus.

– Vi mener nå å kunne stadfeste at valpesyke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til de mye omtalte sykdomstilfellene på hund, opplyser Veterinærinstituttet.

Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative.

Foreløpige vurderinger viser at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale østlandsområdet fra rundt 20. august i år, ifølge Mattilsynet.

Følger flere spor

Tilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å finne årsaken til de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden. Hundeeiere anbefales fortsatt å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Den dødelige hundesykdommen begynte å spre seg i slutten av august. Det er påvist sykdomstilfeller over hele landet. Så langt har et tjuetall av de syke hundene mistet livet etter å ha blitt rammet av blodig diaré.

Veterinærinstituttet hadde per fredag obdusert 14 av de døde hundene. Samtlige av disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Veterinærinstituttet har også påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos ti av de døde hundene samt hos én hund som fortsatt lever.

Ukjent smittekilde

Ekspertene kan likevel ikke fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. De har heller ikke fått klarhet i hva smittekilden er.

Så langt er det ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Trolig er sykdommen mindre smittsom enn først fryktet. I de fleste tilfeller hvor det har vært flere hunder i samme dyrehold, har kun én hund blitt syk.

 1. Les også

  Mattilsynet om hundesykdom: Minst 102 hunder har hatt blodig diaré

 2. Les også

  Dette er de 12 første hundene som er obdusert etter hundesykdommen

 3. Les også

  Vet ikke om vi vil få svar på hva hundene er blitt syke av

Les mer om

 1. Hund
 2. Mattilsynet
 3. Veterinær

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Flere virus utelukkes som årsak til hundesykdommen. Men ennå ingen klare svar.

 2. NORGE
  Publisert:

  Hundesykdom trolig ikke veldig smittsom

 3. NORGE
  Publisert:

  Nye bakterieprøver gir ikke svar på hvorfor unormalt mange hunder dør.

 4. NORGE
  Publisert:

  Alle kjente virus er sjekket ut etter hundedødsfall

 5. NORGE
  Publisert:

  Dødelig hundesykdom: Har ventet på denne bakterien i 13 år

 6. NORGE
  Publisert:

  Nye prøvesvar om hundesykdommen: – Har funnet bakterie med iboende antibiotikaresistens