Svært stor flomfare i Finnmark

Varselnivået for flomfare er oppjustert til rødt, høyeste nivå, i deler av Finnmark. – Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, ifølge meteorologene.

Vannstanden i Storvannet i Hammerfest er høyere enn normalt. Det er ventet at vannet skal ytterligere i de nærmeste dagene.

Varselet gjelder foreløpig fram til mandag morgen, hvor det vil bli tatt en ny vurdering, ifølge Varsom.no.

Det er for områdene Alta, Karasjok og Porsanger at farenivået nå er hevet til rødt. Ellers i fylket er farevarselet fremdeles på oransje nivå.

– Høye temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Vannføringene er allerede på oransje nivå i flere elver. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i mindre og mellomstore vassdrag, der det er fortsatt mye snø igjen, skriver Meteorologisk institutt.

Folk blir bedt om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder slikt som kjellere, biler og campingvogner. Meteorologene oppfordrer også folk om å rense stikkrenner og kummer slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det.

Søndag kveld ble flomfaren på oransje nivå i Indre Trøndelag utvidet til også å gjelde Trondheim.

– Selv med lavere temperaturer ventes det snøsmelting i områder som fortsatt har betydelig snø. Det er i tillegg ventet mye nedbør helt sør i varslingsområdet. Det er fortsatt høy vannføring fra tidligere smelting. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag, heter det i det oppdaterte flomvarselet.

Også i Troms er farenivået på oransje nivå, det nest høyeste. I sørlige deler av Nordland, nord i Nord-Trøndelag og i Innlandet er det gult farenivå.