Norge

Redningsgrupper kan bli nødt til å selge redningsutstyr

MOELV (Aftenposten): Lokale redningsgrupper har mistet nesten all inntekt de siste månedene. Ett hjelpekorps har vært nødt til å selge en hytte. Andre vurderer å selge eller parkere utstyr.

Ambulansebil, drone og ATV. Alt dette koster å ha i drift – ikke minst i forsikringer. Nå frykter lokallagsleder Geir Nilsen og kollegene Anne-Marie Engelstad og Håvard Arnes i Norsk Folkehjelp i Moelv at de må parkere dette utstyret – fordi inntektene er borte.
  • Arnfinn Mauren
    Journalist

Måneder med nedstenging og avlyste arrangementer har fått dramatiske konsekvenser for inntektene til lokale hjelpekorps over hele landet – både i Norsk Folkehjelp og i Røde Kors.

Mange lokallag har mistet flere hundre tusen kroner i inntekter siden mars.

Norsk Folkehjelp anslår at lokallagene taper en halv million i måneden til sammen. Røde Kors opplyser at deres lokalforeninger har hatt et inntektstap på 30–40 millioner kroner i samme periode.

– Vi er helt avhengige av inntekter. De får vi fra å stille sanitetsvakter under ulike kultur og idrettsarrangementer. Men de er alle blitt avlyst, forteller Geir Nilsen, leder i Norsk Folkehjelps lokalforening i Moelv i Ringsaker kommune.

Hjelpekorpset til Røde Kors i Brumunddal har tilsammen ti kjøretøyer. For å holde driften av disse i gang under koronapandemien, har lokallaget solgt en vakthytte.

Måtte selge vakthytte for å betale regningene

For kollegene knapt to mil unna, i Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps, er situasjonen den samme som i lokallaget til Norsk Folkehjelp. Leder Pål Christian Tyskeberg forteller at hjelpekorpset måtte selge en vakthytte for 1,2 millioner kroner for å holde hjulene i gang.

– Rundt 700.000 kroner i inntekter har falt bort. Hvis ikke vi hadde fått solgt hytta, i tillegg til andre grep, ville det gått ut over beredskapen, forteller lokallagsleder Pål Christian Tyskeberg.

Våren og sommeren – med turneringer og festivaler – er høysesong for hjelpekorpsenes dugnadsarbeid. Gjennom slikt dugnadsarbeid finansieres lete- og redningsoppdrag.

  • Mange bidrar: Flere oppdrag gir flere motiverte medlemmer
Ifølge direktør Øistein Mjærum i Røde Kors har ikke noen av de statlige tiltakspakkene truffet de lokale hjelpekorpsene.

– For veldig mange lokallag, og først og fremst hjelpekorpsene, forsvant inntektene over natten, forteller Øistein Mjærum, direktør for kommunikasjon og samfunn i Røde Kors.

Bevilget ti millioner – hjelper ikke lokallagene

De statlige krisepakkene har ikke truffet hjelpekorpsene. Arrangørene av festivaler og idrettsarrangement kunne søke fra disse, men ikke frivillige som leverer tjenester til disse.

– Vi har vært i dialog med statsråden om dette, og politikerne er fullstendig klar over situasjonen, opplyser Mjærum.

Men så langt er svaret fra myndighetene negativ. Justisdepartementet har henvist til at det er blitt bevilget ti millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. I et brev til Norsk Folkehjelp slår de fast at det ikke er noen planer om andre kompensasjonsløsninger.

– De millionene dekker de ekstraordinære utgiftene vi har hatt på nasjonalt nivå, men de hjelper overhodet ikke lokallagene, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp. Hun forklarer at organisasjonens andel av de ti millionene har gått til smittevernutstyr til lokallagene, utvikling av et e-læringskurs i smittevern og ekstra lønnsutgifter i forbindelse med koronasituasjonen.

– Vi kunne jo ha fordelt disse pengene rett ut til lokallagene, men det var jo ikke slik at vi fikk en stor utømmelig pengesekk. Da måtte vi ha dekket opp utgiftene til smittevern på en annen måte.

Vurderer å bruke av sentrale reservemidler

Dersom det ikke kommer en koronapakke som fanger opp hjelpekorpsene, vil både Norsk Folkehjelp og Røde Kors vurdere å bruke av oppsparte midler i hovedorganisasjonen for å hjelpe lokallagene.

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp frykter at lokallagene går en tøff høst i møte.

Men det er usikkert hvor mye hovedorganisasjonene kan og er villige til å gå inn og dekke av de tapte inntektene. Det kan gå utover andre tiltak.

– Resultatet er at vi går en høst og vinter i møte der lokallag vil bli nødt til å selge snøscootere og droner for å kunne dekke husleie og forsikring, sier Westhrin.

Hun mener situasjonen er et paradoks, og viser til de siste måneders søkelys på viktigheten av den frivillige innsatsen. Lokallagene har stilt opp med ambulanser, forberedt koronamottak og trådt til ved fergeterminaler, flyplasser og butikker.

– Det at kompensasjonsordningene ikke fanger opp inntektstapene deres, er en veldig dårlig anerkjennelse av jobben de gjør, og viser manglende forståelse for den frivillige beredskapen. Selv om de ikke har lønn, er det ikke gratis å være i beredskap.

Frykter at utstyret må parkeres – for å spare penger

Fortsatt har Norsk Folkehjelp sitt lokallag i Moelv dronen, ATV-en og ambulansen i vanlig beredskap. Men lokallaget har nærmest brukt opp oppsparte reserver – for å dekke opp et inntektstap på 200.000 kroner, forteller lokallagsleder Geir Nilsen.

– Vi innførte innkjøpsstopp i mars, men måtte begynne å tære på egenkapitalen allerede i april.

– Hvilke konsekvenser, i verste fall, kan den økonomiske situasjonen få?

– Vi kan risikere at vi må parkere utstyret, for å få redusert forsikringspremien. Det vil svekke beredskapen i Ringsaker betydelig.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Beredskap
  3. Koronaviruset
  4. Norsk Folkehjelp
  5. Røde Kors
  6. Ringsaker