Norge

Fire av ti vil ha røykeforbud i hjemmet

130.000 barn utsettes for passiv røyking i Norge. Fire av ti småbarnsforeldre mener at det bør innføres røykeforbud i privatboliger.

Barselsgruppen i Ringvebukta i Trondheim tror det vil være vanskelig å gjennomføre et lovforbud mot røyking i hjemmet. Fra venstre Siri Henriksen, Katharina Svee (med Live), Kine Hansen (med Emilie), Sanela Sandvik, Hanne Selven Olsen og Johanna Wåsjø (med Maja).
  • Pål Solberg

Det går fram av en undersøkelse Adresseavisen har foretatt.

750 småbarnsforeldre fra Midt-Norge deltok i spørreundersøkelsen. 43 prosent sier at det bør innføres et forbud mot røyking i privatboliger i Norge.

De er dermed på linje med Verdens helseorganisasjon (WHO), som i fjor høst ba norske myndigheter vurdere å innføre en lov som beskytter barn mot røyking hjemme.

Departementet sier nei

«Mens Norge har gjort fremskritt når det gjelder å beskytte arbeidere mot å bli eksponert for passiv røyking, har ikke barn i private rom, for eksempel i hjem og privatbiler, det samme vernet. Det nøyaktige omfanget er ikke kjent, men sannsynligvis påvirker dette i størst grad barn i familier med lav sosioøkonomisk status, siden det er flest røykere i disse gruppene. Uansett er det uakseptabelt at selv et lite antall barn eksponeres for tobakksrøyk», skriver WHO i rapporten som skal inngå arbeidet med en ny nasjonal tobakksstrategi for perioden 2011-2015.

Konklusjonene i strategien skal være ferdige til høsten. Men allerede nå er det imidlertid klart at helse— og omsorgsdepartementet ikke ønsker å innføre et røykeforbud i privathjem.

— Det er neppe aktuelt med et direkte røykeforbud i private hjem eller i bil. Dette er krevende fordi det dreier seg om den private sfære, i tillegg er det vanskelig å håndheve, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i helse- og omsorgsdepartementet til adressa.no .

Jusprofessor Asbjørn Kjønstad, mannen som førte røykeloven i pennen, mener imidlertid at tiden er overmoden for å innføre røykeforbud på hjemmebane.

— Vi bør begynne med barnerommet og bilen, og selvfølgelig vurdere å utvide dette etter hvert, sier Kjønstad.

Verdens helseorganisasjon (WHO), som i fjor høst ba norske myndigheter vurdere å innføre en lov som beskytter barn mot røyking hjemme. FOTO: RUNE HOLM SCHULSTAD, AFTENPOSTEN

Forbud på barnerommet

Han har følgende å si til dem som mener at dette er for inngripende, og går ut over privatlivets fred.

— Dette er privatlivets ufred. Friheten til barn som er ubeskyttet må være viktigere enn friheten for dem som skader barna. Det er viktig at det nå vokser frem en bevissthet i befolkningen rundt dette hvis departementet er tafatt, sier Kjønstad.

Han ser for seg at en eventuell regulering kan gjøres ved å ta inn en bestemmelse i tobakksloven eller barneloven.

- Hvordan mener du et røykeforbud i hjemmet skal kunne håndheves?

— Det er ikke nødvendig med store politistyrker. Min oppfatning er at man i første omgang skal vedta dette, slik at det blir en klar norm i samfunnet at røyking hjemme og i bil med barn til stede ikke aksepteres. Da regner jeg med at nesten alle vil slutte med røykingen i barns nærvær. Viser det seg etter et år eller to at det ikke utvikler seg slik, bør man begynne å tenke på håndheving. Her tenker jeg kommunehelsetjenesten må ha et ansvar, sier jusprofessoren.

- Kan gå ut på verandaen

De seks barna på sju måneder er ikke utsatt for passiv røyking der de enten kravler rundt på gresset i Ringvebukta i Trondheim eller tar formiddagsluren i vogna. Mødrene deres i barselgruppen røyker nemlig ikke.

- Hva synes dere om et forslag om å innføre røykeforbud i egen bolig?

— Barn har ikke mulighet til å velge foreldre selv, eller si ifra selv. Kan et forbud være med på å beskytte barn, så kunne jeg godt ha tekt meg det. Men jeg ser ikke helt hvordan dette skal kunne være gjennomførbart, sier Sanela Sandvik.

Det spørsmålet stiller også resten av barselgruppen: Siri Henriksen (28), Katharina Svee (30), Kine Hansen (34), Hanne Selven Olsen (32) og Johanna Wåsjø (30).

— Hva skal sanksjonene være for å røyke hjemme da? Skal det være en strafferamme?

Det er noen av de spontane spørsmålene fra gruppen.

— Hver og en burde få bestemme i sitt eget hjem. I dag er folk såpass opplyst om hva passiv røyking fører til, mener Kine Hansen, før Sandvik legger til:

— Og de som er så egoistisk at de røyker, kan gå ut på verandaen.

- Positive tall

Selv om helsedepartementet ikke går for røykeforbud i privathjem, er de opptatt av å finne måter å verne barn mot passiv røyking.

— Ifølge Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) utsettes 100.000 barn for passiv røyking i Norge. Det er et veldig høyt tall. Når vi skal legge frem strategien har vi fokus på å sikre at barn vokser opp i røykfrie miljøer. Tallene fra Adresseavisens undersøkelse er positive. De viser at mange er opptatt av å verne barn mot passiv røyking, sier statssekretær Mathisen.