Norge

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

I en undersøkelse fra Likestillingsombudet sier arbeidsgivere de er positive til å ansette innvandrerkvinner, men at få søker på utlyste jobber.

Få arbeidsgivere har motforestillinger mot å ansette innvandrerkvinner og svarer at bruken av religiøse plagg ikke er til hinder for å få jobb. Men de opplever at få søker når stillinger blir utlyst. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 • NTB

200 norske arbeidsgivere i ulike bransjer og steder i landet er i en undersøkelse spurt om sitt syn på innvandrerkvinner i arbeidslivet. Et stort flertall av de spurte svarer at innvandrerkvinner bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Sju av ti svarer også at de ikke ser på religiøse plagg som et hinder så lenge søkeren ellers er kvalifisert til stillingen, skriver Vårt Land.

Problemet er imidlertid at innvandrerkvinner ikke søker på de utlyste jobbene. Undersøkelsen ble presentert på årskonferansen til Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) torsdag.

Nå sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm at en må se på årsakene til at denne gruppen kvinner ikke søker jobber utenfor hjemmet. I mange sammenhenger er det mennene som står i veien for at kvinnene kan komme seg ut i betalt arbeid.

– Vi må kunne utfordre kjønnsroller og tradisjoner, også blant innvandrerfamilier, sier Bjurstrøm.

– Ikke ved å marsjere inn i familiene og fortelle de enkelte hva de skal gjøre, men ved å utforme virkemidler som treffer og gå i dialog med mennene. Kontantstøtten er det første som bør fjernes, sier hun.

phttps://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/02037d35599c08b2d9f02cdd10c411da/Innenriks-spelt%20juli

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Søke jobb
 3. Arbeidsmiljø

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ny «lavterskel-domstol» for metoo-saker fra nyttår

 2. NORGE

  Likestillingsombudet overrasket over at regjeringen droppet innvandrerorganisasjoner

 3. NORGE

  Han er stoppet ti gang av politiet uten grunn. Nå vil Likestillingsombudet ha en kvitteringsordning for politisjekker.

 4. POLITIKK

  Bjurstrøm om Giske-comeback: – Vi har et grunnleggende prinsipp om at folk får komme tilbake etter at de har gjort noe alvorlig.

 5. NORGE

  Kevin fikk ikke jobb. Men så byttet han etternavn

 6. NORGE

  Over 40 prosent av kvinner i 20-årene har hatt uønsket sex