Norge

Bergen mener Regjeringens transporttiltak ligner et diktat

Byene er kritiske til Regjeringens tiltak for å få ned biltrafikken.

Rushtrafikken på E18 forbi i Oslo sentrum.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Stavanger:

— Det er veldig bra at det nå ryddes opp i dagens rotete bypakker og ulike avtaler. Byene har ikke vært behandlet likt, sier Høyre-ordfører Christine Sagen Helgø (44).

— Men jeg er veldig bekymret for at dette ikke blir en gjensidig avtale, men en situasjon der staten gir alle føringer. Byene trenger individuelle løsninger, forslagene må komme fra oss lokalt. P-plasser er f.eks. ikke et problem i Stavanger sentrum, men på Forus i retning Sandnes, der 45 000 arbeider. Vi trenger en bybane, og er villig til å gå inn for tidsdifferensierte bompenger om vi får det, sier Helgø.

Bergen:

— Vi har allerede en avtale med staten. Som gjelder. Skal juristen Marit Arnstad bryte den?, spør Høyre-byrådsleder Monica Mæland (45).

— Regjeringen snakker om gjensidige avtaler om kollektivløsninger. Men dette fremstår som et diktat. Så synes jeg det virker latterlig at byene skal konkurrere om én pott. Da fremstår det som om Regjeringen har for lite penger, og at vi lokalpolitikerne skal bli syndebukker.

Vi har i dag faste, høyere bompengetakster enn Trondheim har i rushtiden. Vi har bedt om å få øke taksten. Vi bygger bybane, men kommer ikke videre før denne bompengesaken er behandlet, sier Mæland.

Oslo:

— Får man mer penger, og større valgfrihet, så er det bra. Men det gjenstår å se hvor bra det blir, sier Høyre-byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (36).

Han håper Regjeringen er mer opptatt av resultater enn virkemidler.

— Det er ikke slik at et virkemiddel er det eneste saliggjørende. Oslo har redusert biltrafikk uten rushtidsavgift. Vi har økt kollektivkapasiteten, og økt bompengeavgiften for hele døgnet. Vi kunne ha fått til enda mer hadde vi fått penger til å gjennomføre de store tiltakene som trengs, som ligger utenfor kommuneøkonomien. Som prosjektene Fornebu-banen og ny T-banetunnel i Oslo, sier Røsland.

...unntatt

Trondheim:

Kommunalråd og gruppeleder fra Ap i Trondheim, Geir Waage er positiv til forslaget fra Regjeringen.

— Trondheim har allerede innført en del av tiltakene som Regjeringen favoriserer. Neste år innfører vi 4 bomstasjoner, hvor det vil koste mer å passere om morgenen og ettermiddagen. Vi har redusert antall parkeringsplasser og praktiserer en progressiv pris for parkering, sier Waage.

— Man må ha mot til å gjennomføre tiltak. Våre tiltak var kontroversielle i begynnelsen, men har fått en positiv effekt, sier han.

Les mer om

  1. Samferdsel