Åpner for å hente flere barn til Norge. Men IS-mødrene må bli igjen i Syria.

Statsminister Erna Solberg åpner nå for å hente hjem barn av norske IS-foreldre, om foreldre gir samtykke. – Men mødrene henter vi ikke hjem, sier hun.

Erna Solberg (H) åpner for å hente hjem barn av IS-tilhengere, om foreldrene gir samtykke. Men IS-mødrene vil hun ikke hente hjem. En naturlig konsekvens av dette vil bli å skille barn fra moren, sier statsministeren overfor Aftenposten.

En naturlig konsekvens av dette vil bli å skille barn fra moren, sier statsministeren i et intervju til Aftenposten.

Solberg fikk gjennom Aftenposten i dag vite om fem foreldreløse, norske søsken som nå befinner seg i Al-Hol-flyktningleiren i Syria.

De foreldreløse barna er fra ett til syv år gamle. De tre eldste er født i Norge. Aftenpostens reporter traff fire av de fem barna da han besøkte flyktningleiren Al-Hol i Syria tidligere denne måneden. De snakket flytende norsk.

På NRKs Politisk kvarter i dag åpnet Solberg for å hente hjem foreldreløse barn av norske IS-tilhengere. Til Aftenposten går hun nå lenger:

– I utgangspunktet er barna foreldrenes ansvar. Det er de foreldreløse som er vår prioritet. Så finnes det også andre barn. Dersom vi skal hente dem ut, trenger vi foreldrenes samtykke, sier Solberg.

Hun understreker at det fremdeles er svært vanskelig å nå barna og etablere identiteten deres.

De fem foreldreløse norske småbarna på et privat bilde sendt til barnas bestemor ved en tidligere anledning. Barna befinner seg nå i flyktningleiren Al-Hol i Syria.

– Vi arbeider med å finne løsninger for å hente barn til Norge. Vi har ikke tenkt å hente ut mødrene. Skulle vi hente ut flere, må foreldrene samtykke.

– Altfor kaotisk ennå

– Hvordan tilrettelegger dere for at foreldre skal kunne samtykke?

– Det må vi komme tilbake til. Dette er altfor kaotisk ennå og de praktiske løsningene er ikke på plass nå. Dette er krevende situasjoner der vi i utgangspunktet ikke har tilgang, ikke har et system for DNA-testing eller identifisering eller for å få barna trygt ut. Det er farlig med falske forhåpninger om at ting kan skje raskt.

– Vet dere om flere foreldreløse barn?

– Det er en antagelse at det er flere foreldreløse barn, men dette er uoversiktlig. Noen av dem kan ha norsk tilknytning men ha et annet statsborgerskap.

– I helgen fordømte du terrorangrepet på Sri Lanka, og fikk mange kommentarer om at myndighetene ødelegger Norge ved å ta inn flere og flere muslimer. Hva tenker du om den responsen? Og hva vil regjeringen gjøre for at disse barna ikke blir møtt med sinne og hat?

– Det er viktig for meg å understreke at det er en liten gruppe som holder på med dette på Facebook hver gang. Jeg kjenner jo igjen navnene med en gang. Det er de samme hele tiden. Det store brede flertallet av nordmenn har ikke den typer holdninger. Jeg tror de fleste nordmenn mener at barn er uskyldige i hva foreldrene deres gjør.

Aftenpostens reporter traff på fire av de fem norske søsknene i Al-Hol-leiren i Syria tidligere i april. De snakket norsk til ham. To av barna på bildet er ikke norske.

– Norske organisasjoner etterlyser et nasjonalt team med kompetente personer som kan hjelpe barna som eventuelt kommer hjem. Hvilken plan finnes det?

– Det vil vi ha på plass et system for, og det jobber også BUF-direktoratet for å se på hva som trengs.

Vil begrense mulighetene for familiegjenforening

Statsministeren opplyser at regjeringen også jobber for å begrense mulighetene for familiegjenforening.

– Vi ser nå på mulighetene for å holde foreldrene utenfor muligheten for familiegjenforening. Fremmedkrigere med bakgrunn fra andre land utgjør en sikkerhetsrisiko for det norske samfunnet. Men vi har en prioritet på de foreldreløse barna. Skulle vi hente ut andre barn enn disse, så må foreldrene samtykke, sier Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekreftet før påske til Aftenposten at myndighetene jobber aktivt med andre land i Europa for å finne løsninger for barn av IS-tilhengere.

– Kan du forklare hvorfor norske journalister når frem til disse barna, og ikke norske myndigheter?

– Norske myndigheter må ha en form for autoritet og avtale hvis de skal reise inn. Som myndighetspersoner vil de sannsynligvis også være et mål, rent sikkerhetsmessig. Dette handler også om barnas sikkerhet. Også andre land har i liten grad kunnet hente ut barn. Det er mange praktiske og sikkerhetsmessige hindre, sier statsministeren.

– Hvis det foreligger samtykke for å hente ut barn, og disse tingene blir ordnet, så åpner du altså for å hente også de andre barna hjem?

– Ja, det er en åpenhet for det. Men vi prioriterer de foreldreløse. Det er veldig klart for oss: vi vil ikke hente hjem mødrene. Og vi kommer til å legge begrensninger på eventuelle familiegjenforeninger med IS-krigere.

– I praksis betyr det at dere vil skille barna fra moren?

– Det vil være en konsekvens av å ikke hente hjem moren, ja.

– Flere barnefaglige organisasjoner fraråder å skille barnet fra moren i en slik situasjon, de mener det vil traumatisere barnet ytterligere?

– Ja, men vi har en prioritet på dem som nå er foreldreløse. Dette er foreldre som har tatt ansvar for sine barn ved å flytte dem til, eller få barn i en situasjon der de har brutt norsk lov og sluttet seg til en organisasjon som det er ulovlig å slutte seg til. Det er også et vesentlig element i dette.

Barn som lider av underernæring blir undersøkt på klinikken til Kurdiske Røde Halvmåne i Hol-leiren i Syria. Barn av kvinner mistenkt for å ha tilknytning til IS.

Unicef: Grovt brudd på barnekonvensjonen

Unicef mener ingen barn skal rives vekk fra foreldrene sine, fordi det ofte strider mot hensynet til barnets beste.

– Disse barna har allerede alvorlige traumer fra før, og det å bli skilt fra moren sin vil ytterligere traumatisere dem. Barna trenger nå beskyttelse, trygghet og livsviktig medisinsk hjelp, sier generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken.

Unicef Norge sier til Aftenposten at barna som ikke er foreldreløse, men har en eller flere IS-foreldre i live, har like stor rett til å komme til Norge, som disse fem foreldreløse barna.

De mener at barna blir gjort statsløse, gitt situasjonen i leirene, og kaller dette et grovt brudd på FNs barnekonvensjon.

– Disse barna er ikke statsløse. Er de barn av norske statsborgere, så er de norske statsborgere med de rettighetene det medfører. Slik er loven. Det betyr at de har mulighet og rett til å komme til Norge, svarer Solberg.

– I praksis har de vel ikke den muligheten, uten betydelig hjelp?

– Nei, men vi har ikke juridisk myndighet til å hente dem hjem uten samtykke fra foreldrene. Foreldrene må i så fall samtykke til at barna skal flyttes ut av flyktningleirene. Men alle barn med norsk statsborgerskap har rett til å komme inn i Norge.

– Aftenposten og NRK har vært i kontakt med en norsk mor som ønsker å komme til Norge med barna sine. Et av barna skal være alvorlig sykt. Hva gjøres for å hjelpe dette barnet, det er ikke usannsynlig at mor vil gi et slikt samtykke?

– Hvert tilfelle må behandles individuelt, og jeg skal ikke drive saksbehandling i media. Helt generelt kan jeg si at hvis de samtykker, og vi klarer å etablere de ordningene vi må etablere for å stadfeste at de er norske statsborgere og norske barn, så vil det være en mulighet for norske myndigheter i fremtiden. Men vi har en prioritet på de foreldreløse.

70.000 befinner seg nå i den overfylte flyktningleiren Al-Hol i Syria. De fleste av dem er kvinner og barn som har flyktet fra IS-området i Syria.

– I Norge har vi en lang tradisjon for å hjelpe barn i nød. Vi har tidligere gått veldig langt for å hjelpe norske borgere i nød. Dette er barn i nød. Hvorfor går vi ikke like langt for å hjelpe dem?

– Jo, men vi hjelper barn. Barn er uskyldige ofre for sine foreldres handlinger. Vi begynner med å hjelpe de som er foreldreløse. Men det er et krevende arbeid uansett. Det kan ta månedsvis å finne løsningene. Det finnes ingen quick fix.

Les også

Her kan IS-kvinnene og barna deres bo

– Hvis samtykke skulle komme fra mor via slektninger her hjemme, da vil dere altså iverksette tiltak for å hente hjem barna?

– Da vil vi håndtere den situasjonen. Men nå har vi konsentrert oss om de foreldreløse. Men det er ingen disputt om retten norske barn har til å komme til Norge, sier Solberg.