Norge

Jensen-anken til lagmannsretten i november

Behandlingen av anken i Jensen/Cappelen-saken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. november. Det er antatt at saken vil vare i 18 uker.

Behandlingen av anken i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. november. Her Ragna Lise Vikre og Eirik Jensen etter at juryen og fagdommerne i Borgarting lagmannsrett kom med sin kjennelse.
  • NTB
Behandlingen av anken i Jensen/Cappelen-saken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. november. Her Ragna Lise Vikre og Eirik Jensen etter at juryen og fagdommerne i Borgarting lagmannsrett hadde kommet med sin beslutning. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Torsdag ble det kjent at lagmannsretten avviser ønsket fra Eirik Jensens forsvarere om å skille hans ankesak fra Gjermund Cappelens anke over straffeutmålingen.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, ønsket å skille ekspolitimannens nye ankebehandling ut, men både Spesialenheten for politisaker og påtalemyndigheten motsatte seg dette.

– Det må etter lagmannsrettens skjønn legges til grunn at vesentlige deler av bevisførselen vil være relevant både for vurderingen av Jensens skyldanke og for Cappelens straffeutmålingsanke, skrev lagmannsretten i sin begrunnelse.

Saken vil gå som meddomsrettssak med to fagdommere og fem meddommere.

Fem måneder i retten

Elden argumenterte for at samfunnet ville spare penger på skille sakene for de to tiltalte. Videre mente han saken mot Jensen ikke ville bli godt nok opplyst fordi han ønsker å føre bevis om politimetoder og opplysninger som ikke kan føres under en felles straffesak.

Dette var påtalemyndigheten helt uenig i. Den mener tvert imot at en del bevisførsel måtte gjentas hvis sakene ble skilt, og at behandlingen av ankesakene dermed ville ta unødvendig lang tid.

Den første ankebehandlingen, der juryens kjennelse ble satt til side, tok nesten fem måneder i retten.

Også Gjermund Cappelen ville ha felles ankebehandling med Eirik Jensen. Han mener straffen han fikk i tingretten er for streng og vil ha større strafferabatt fordi hans tilståelse førte til opprullingen av saken mot politimannen.

Pågått siden høsten 2017

Når ankebehandlingen starter i november, er det over to år siden Jensen fikk sin dom i Oslo tingrett. I september 2017 ble den tidligere politimannen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Han ble tilkjent seks års strafferabatt.

Jensen anket skyldspørsmålet. Cappelen på sin side erkjente skyld, men anket straffeutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett i august i fjor.

I januar fant juryen Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side og dermed kommer hele saken opp på nytt til høsten.