Norge

Riksrevisjonen: Utenriksdepartementet og Norad vet ikke nok om bistandsresultater

Riksrevisjonen mener det er flere svakheter i Norad og Utenriksdepartementets arbeid med å måle resultater av bistandskroner til utdanning.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at Utenriksdepartementet og Norad har litt å jobbe med når det kommer til å ettergå hva slags resultater norske bistandskroner får. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
  • NTB

I en undersøkelse om informasjon om resultater av bistand til utdanning konkluderer Riksrevisjonen med at Utenriksdepartementet og Norad ikke gjør nok for å sikre relevant og pålitelig informasjon om resultatene av bistanden.

– Bistandsforvaltningen gjør sjelden grundige vurderinger av prosjektenes måloppnåelse og av om rapporteringen de mottar som støtte er pålitelig. Svak rapportering om resultater ser ut til å bety lite i vurderingen av videre støtte. Svakhetene gjelder særlig støtte gjennom multilaterale organisasjoner, heter det i undersøkelsen.

Riksrevisjonen peker på at det er gitt betydelig støtte gjennom Unicef uten at vurderingene som ligger til grunn, er samlet og systematisk dokumentert. Riksrevisjonen trekker også fram at Utenriksdepartementet har gitt utdanningsfondet REACH 110 millioner kroner via Verdensbanken, uten at noen vet hva det har ført til.

– Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke fulgte Norads råd om å avtale hvordan resultater skulle måles, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ifølge Foss har også Stortinget fått unyansert og til dels misvisende informasjon om resultatene av bistanden, og han ber Utenriksdepartementet gi nasjonalforsamlingen en mer balansert og etterprøvbar rapportering.

10 prosent av norske bistandsmidler går til utdanningsprosjekter.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Riksrevisjonen
  3. Bistand