Skal åpne ti nye bomstasjoner i året

Det er i dag 51 bompengeanlegg i Norge. Vegdirektoratet planlegger 50 nye, og sier bilistene kan vente seg ti nye bomstasjoner i året.

Vegdirektoratet planlegger 50 nye bompengeanlegg, som dette på nye E18 i Vestfold.

Les også:

Det er fem år siden Vegdirektoratet sist kom med et anslag over hvor mye bompenger som kan hentes inn over en planperiode på 30 år. Svaret da var 80 milliarder kroner. Nå presenterer veimyndighetene en ny oversikt, og nå mener veidirektøren han kan hente 140 milliarder kroner fra bilistene.

50 nye bomanlegg

— Dette er mer en kartlegging av behovet enn av betalingsviljen. Men jeg oppfatter at det er veldig stor aktivitet rundt i landet for å få bygget nye veier som er bompengefinansiert, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes. Han fortalte i går om bompengeprosjekter på Norveg-konferansen, den årlige konferansen for finansiering av veier. Han fortalte da at Vegdirektoratet er i dialog med regionene om 50 nye bompengeprosjekter, og at det i gjennomsnitt er ventet at det blir vedtatt ti bompengeprosjekter årlig.

- Er det en grense for hvor mye bompenger nordmenn skal betale?

— Det er et politisk spørsmål. Vi vet og ser at bompenger er en viktig del av finansieringen av veiutbyggingen i dag, og her på Norveg-konferansen har vi hørt at både samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og leder i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide (KrF), sier at bompenger er kommet for å bli, forteller Aksnes.

Statlige veier

Formelt sett baserer alle bompengeprosjekter seg på det som kalles lokalt initiativ, altså et ønske fra en eller flere kommuner – og ofte også et fylke – om bompengefinansiert vei. Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken mener at slike initiativ i realiteten er langt fra frivillig.

— Dette er en metode hvor staten i realiteten tvinger lokalsamfunn til å sørge for at staten bygger ut sitt eget veinett, sier Femoen.

— Staten overlater hele den politiske belastningen til lokalpolitikerne. De blir presset til å akseptere bompenger. Alternativet er at det ikke blir noen ny vei. Og deretter får bilistene regningen. Sånn kan vi ikke ha det. Det er et demokratisk problem fordi beslutningene tvinges igjennom ovenfra mens man hevder det kommer lokalt. Det er ikke egentlig noen slike lokale initiativ, er det er en tvang fra staten, sier hun.