Norge

«Gym skjerper elevene»

Dette mener 84 prosent av de 610 lærerne som nylig er blitt intervjuet om betydningen av mer fysisk aktivitet på skolen. De mener økt fysisk aktivitet bidrar til at elevene bedrer sine skoleprestasjoner.

I 25 år har Grav skole arrangert stafett for andre skoler. Gymlærer Torjus Bergan er ikke i tvil om at barn som er fysisk aktive på skolen lærer bedre. Her er (fra venstre) Sebastian Duborgh (Blommenholm skole), Mikkel Skonnord Fodstad (Høvik Skole) og Tomas Øverby-Moe (Eikeli Skole) ute på første etappe for 6. klasse. Foto: Monica Strømdahl

  • Tine Dommerud
    Journalist

Like mange av de spurte lærerne mener at fysisk aktivitet fremmer trivsel og reduserer konfliktnivået.

Fedme hos barn

Aftenposten skrev i går at norske 10-12-åringer er mindre overvektige enn barn i andre europeiske land, men at norske 15-åringer sitter stille 70 prosent av dagen.

Les også

Bedre form, bedre venner

Ifølge Folkehelseinstituttets barnevektstudie har 17-22 prosent av åtte— og niåringer overvekt eller fedme.

En undersøkelse som nylig er gjennomført, viser at lærerne mener skolebarna har utbytte av gymtimene, langt utover det fysiske. Blant annet blir konsentrasjonen bedre, hevdes det. I undersøkelsen ble det ikke stilt spørsmål om barn og vekt.

Legeforeningen har lenge vært bekymret for barns fysiske form, og anbefalte allerede i 2002 at kroppsøvingsundervisningen i skolen burde utvides til én time hver dag for alle klassetrinn. Foreningen minner om at for lite fysisk aktivitet er en av hovedårsakene til overvekt og påfølgende sykdommer.

De er sammen med flere andre helse- og idrettsorganisasjoner én av initiativtagerne til lærerundersøkelsen (se fakta). De fem organisasjonene som står bak undersøkelsen er enig i målet; en time fysisk aktivitet hver skoledag.

- For oss er det viktig å få fysisk aktivitet i skolen der vi når alle barna. Det vil minske sosiale ulikheter, sier president for Legeforeningen, Hege Gjessing.

Roligere etter gym

Torjus Bergan (32) er kroppsøvingslærer og trivselsansvarlig ved Grav skole i Bærum. De følger et trivselsprogram der elevene veksler på å være trivselsledere et halvt år av gangen. Lederen har på seg en oransje vest og har ansvaret for å sette i gang aktiviteter i friminuttene. Det er alt fra tradisjonelle 17. mai-leker til ballspill, bowling og badminton.

Les også

Professor vil ha gym i barnehagen

Skolen har også i 25 år arrangert en stafett for andre skoler i Bærum der hundrevis av elever deltar.Bergan kjenner seg godt igjen i svarene fra sine lærerkolleger.

- Jeg merker godt at elevene er roligere etter en time i bevegelse. Noen elever finner roen uansett, mens andre som har mye fart og energi har godt av å ta seg ut i gymmen.

Lovfestet rett

Lærerne i undersøkelsen mener at dersom det blir lovfestet rett til fysisk aktivitet og flere lærerstillinger, vil det bli lettere å sette i gang med gym hver dag. Dessuten mener de det er viktig at kroppsøvingslærere har kompetanse i faget. Bare én av fem lærere har de siste fem årene fått slik kompetanseheving.

Også dette er gymlæreren fra Grav enig i.

- For å få disse timene vellykket må læreren være engasjert og like å leke med barna. Det nytter ikke å sitte på gjerdet og kaste en ball inn i bingen.

Utdanningsforbundet ønsker også mer fysisk aktivitet i skolen, men nestleder Ragnhild Lied presiserer at det er en forutsetning at det ledes av kvalifiserte lærere som er utdannet til å se hver enkelt elevs behov, også i gymtimene.

Også Kreftforeningen arbeider for mer gym i skolen.

- Undersøkelsen bekrefter behovet både for en lovfestet rett til daglig fysisk aktivitet for alle elever og økt satsing på kompetansehevingstiltak. Skolen er viktig for å snu utviklingen i inaktivitet og sosiale helseforskjeller, sier Anne Lise Ryel, leder i Kreftforeningen.

Les også

  1. Norske 15-åringer sitter mye stille

  2. Norsk ungdom er blitt sunnere og friskere

  3. Norske barn er sunnest i Europa