Dette skjer når dødsalgen rammer lakseanleggene

På få sekunder blir sjøen grønn, og død laks faller til bunns. Deretter starter en kamp mot klokken. Slik beskriver oppdrettere algeangrepene.

Bilde tatt av overvåkingskamera hos Salaks AS viser død laks i bunnen av en merd, etter at algene Chrysochromulina leadbeateri invaderte oppdrettsanlegget.

– Det regner død fisk. Det er brutalt å se på. Det er tross alt husdyrene våre, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks AS til NTB.

Flere oppdrettsanlegg i Troms og Nordland har smertelig fått erfare herjingene til algen Chrysochromulina leadbeateri de siste ukene. 7,7 millioner oppdrettslaks er døde og verdier for flere hundre millioner kroner er smuldret bort.

De siste dagene har ingen nye anlegg blitt rammet, men det er fortsatt høye konsentrasjoner av alger i begge fylkene. Plutselig kan de drive inn mot nye anlegg, og da skjer ting raskt.

Grønn algesky

Det første tegnet på at noe er galt dukker opp på overvåkingskameraene nederst i merdene på anlegget.

– En algesky kommer sigende, det går så fort. Det går bare minutter til vannet forandrer farge, til en plengrønn farge, sier Bekkeli.

Bilde tatt av overvåkingskamera hos Salaks AS i det vannet i en merd farges grønt av algene Chrysochromulina leadbeateri.

I forrige uke fikk han selv oppleve krisen da anlegget til Salaks ble rammet av giftskyen.

I løpet av kort tid mistet de en tredel av neste års produksjon, fisk med en anslått slaktevekt på 3.000 tonn. Det betyr trolig at 25–30 ansatte må permitteres, og store lokale ringvirkninger.

Les også

7 spørsmål og svar om dødsalgen Chrysochromulina

– Plutselig blir det grønt, så dør fisken momentant, beskriver Bekkeli.

Når algene kommer i kontakt med gjellene til fisken, får den skader som gjør at den ikke får tilstrekkelig med oksygen.

– Den kveles. Den drukner rett og slett.

Skjer fort

På kameraene kan oppdretterne deretter se at det samler seg en stor, glinsende haug av død fisk på bunnen av merden.

Da starter en kamp med klokken. Hvis de ikke handler raskt nok, kan konsekvensene bli enda mer katastrofale enn de allerede er.

Død fisk flyter i en merd ved anlegget til Mortenlaks i Lødingen i Nordland.

– Denne dyretragedien, med all fisken som dør, skjer med stor hastighet. Når du har fisk med høy snittvekt, blir det fort mye volum og stor vekt. Det at selskapene som er hardest rammet, har klart å holde anleggene flytende er imponerende, sier oppdretteren.

– Alle har trødd til

Blir det for mye vekt nederst i merden, risikerer man at hele anlegget synker, og oppdrettslaksen rømmer ut i den frie naturen. Det vil man for all del unngå.

– Det er en imponerende beredskap som er blitt iverksatt, i fellesskap og samarbeid. Naboanlegg har hjulpet hverandre og alle sammen har trødd til. Jeg er imponert over det næringen har prestert når dette inntreffer. Folk har jobbet dag og natt i flere dager, sier Bekkeli.

Fortsatt gjenstår det en stor ryddejobb mange steder, men mesteparten av den døde fisken er nå fjernet.

Er fisken av god nok kvalitet, blir den kvernet opp til dyrefôr. Har den allerede begynt å råtne, kan den kvernes opp til oljeprodukter.

En død fisk flyter i en av merdene til Mortenlaks ved Rinøya i Lødingen i Nordland. Fisken synker først til bunns når den dør, men etter en stund utvikles gasser som gjør at den flyter.