Norge

Ap: Glade for at eget forsvarsvedtak ikke gikk gjennom i Stortinget

Det gikk galt da Arbeiderpartiet skulle avgjøre hvor mye politiets behov skal styre utviklingen av viktige styrker i Forsvaret.

Soldater fra Heimevernets innsatsstyrke Derby i samtale med to politimenn under fellesøvelse i Oslo. Bildet er tatt på Sjursøya.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

I dag sier de til Aftenposten at de er svært glade for at blemmen de har begått ikke førte til at partiets anbefaling om Forsvaret ble vedtatt på Stortinget.

Dette er bakgrunnen for den helt spesielle saken:

På landsmøtet 20.–23. april ble det gjort en rekke vedtak om Arbeiderpartiets partiprogram.

Ett av vedtakene ble tatt videre til Stortinget under behandlingen av stortingsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn», der partiet presenterte følgende anbefaling:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet.»

– Ble sjokkert – dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk

Hårek Elvenes (H) sitter i justikomiteen på Stortinget for Høyre.

Det betyr i klartekst at politiets og det sivile samfunns behov på disse områdene i stor grad skal være bestemmende for hvordan Forsvaret innrettes.

Anbefalingen fikk liten offentlig oppmerksomhet da den forelå. Men Høyres Hårek Elvenes, som har oversendt teksten til Aftenposten, kaller innholdet «sjokkerende».

– Anbefalingen innebærer en helt ny kurs i norsk sikkerhetspolitikk, der militære behov tones ned og forsvarsevnen svekkes, sier Elvenes.

 • Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring: Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Arbeiderpartiet: Glade for at vedtaket ikke fikk gjennomslag

Når Aftenposten konfronterer Arbeiderpartiet med teksten, går det ikke lang tid før justiskomitéleder Hadia Tajiks rådgiver gir beskjed om at det gikk galt da vedtaket fra landsmøtet skulle overføres til Stortinget.

Og at man i dag er man «svært glade for» at anbefalingen ikke fikk gjennomslag på Stortinget.

Kari Henriksen, medlem av justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

«Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen (på Stortinget), ved at det står «i stor grad» i stedet for «i større grad», slik det er formulert i partiprogrammet.»

Hun skriver videre:

«I praksis betyr dette at det at det selvsagt ikke er politiets behov som er avgjørende for kapasiteten til spesialstyrken, HV mv., men at deres behov også bør vektlegges der det er mulig og ikke kommer i konflikt med deres primæroppdrag. Slik sett er dette en presisering til dagens praksis.»

 • Forsvaret skal spare 33 milliarder.

Under halvparten av sparetiltakene virker, ifølge rapport.

Tror ikke på Arbeiderpartiets forklaring

Men Høyres Hårek Elvenes kjøper ikke uten videre forklaringen.

– Hvordan kan velgerne ha tillit til et parti som behandler rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet så lemfeldig? Partiet har i fullt alvor fremmet forslaget i landets nasjonalforsamling og forsvart det med nebb og klør, sier Elvenes.

Spesialsoldatene utgjør en egen enhet i Forsvaret. De er blant de første politiet skal lene seg på om det oppstår en terrorsituasjon i Norge.

Aftenposten har gått gjennom debatten på Stortinget den 29. mai, om «Risiko i et trygt samfunn». Her konfronterer Elvenes Arbeiderpartiet med teksten som ble anbefalt på Stortinget, og ber om å få bekreftet om partiet står inne for den.

Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som ledet behandlingen av meldingen på Stortinget, refererer i sitt svar til landsmøtevedtaket, og sier at det handler om å utnytte ressursene på best mulig måte. Asphjell sier ingenting om at ordlyden på Stortinget er feil gjengitt fra partiprogrammet.

Kari Henriksen (Ap) under en spørretime i Stortinget.

Slår tilbake mot Høyre – «gjør mye ut av en trykkfeil»

Aftenposten har konfrontert Arbeiderpartiet med Elvenes sin skepsis til forklaringen.

I en ny e-post skriver Kari Henriksen:

«Det er et sikkert valgkamptegn at Høyre vil gjøre så mye ut av en trykkfeil. Det skulle stå «i større grad», slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det «i stor grad».

Og:

«Å tro at Arbeiderpartiet vil bevisst endre sin politikk ved å utelate en strek i en o, er useriøst.»

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sammen med Arbeiderpartiets leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt. Huitfeldt har ikke ønsket å kommentere anklagene fra Hårek Elvenes i denne artikkelen, men henvist til kolleger i justiskomiteen.

Aftenposten har bedt om en kommentar til saken fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Han har sendt følgende svar, på e-post:

«Som Forsvarssjef forholder jeg meg til Stortingets vedtak, og vil ikke kommentere dette forslaget.

Den viktigste og dimensjonerende faktoren for Forsvaret, er forsvaret av Norge og allierte mot trusler og anslag innenfor rammen av NATO. Dette er den mest krevende oppgaven og den oppgaven som bare kan løses av Forsvaret. Det er derfor selvsagt at den må være styrende.

Samtidig er det viktig å legge til at innenfor denne dimensjoneringen er Forsvaret i stand til å yte betydelig støtte til det sivile samfunn, og gjør det daglig gjennom blant annet myndighetsutøvelse utført av Kystvakt og Grensevakt, redningstjeneste ved 330 skvadronen og en spesifisert beredskap for maritim kontraterror og helikopterstøtte,» skriver Bruun-Hanssen.

Les mer om

 1. Forsvarspolitikk
 2. Jorodd Asphjell
 3. Hadia Tajik
 4. Beredskap
 5. Kari Henriksen
 6. Heimevernet
 7. Sikkerhetspolitikk