Norge

Ken Andersen hedret for terrorkamp i Kabul

En rekke norske soldater ble på frigjøringsdagen 8. mai hedret for sin innsats i norske utenlandsoperasjoner. Ken Andersen ble tildelt Krigskorset med sverd.

Kong Harald deler ut Krigskorset med sverd til marinejeger Ken Andersen under en medaljeseremoni på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Andersen får medaljen for sin innsats for opplæring og bistand av Afghanske sikkerhetsstyrker i kampen mot terror.
  • NTB

– Å kunne stå her ute og få utmerkelsen Krigskorset gjør meg veldig ydmyk, sier Andersen til NTB etter seremonien.

Krigskorset er Norges høyeste utmerkelse, og det var kong Harald som sto for overrekkelsen av medaljen under en seremoni på Akershus festning i Oslo mandag.

Også en rekke andre Afghanistan-veteraner ble hedret mandag i en lukket seremoni.

Samtidig mottok elleve andre personer medalje for sin innsats i Goražde i Bosnia i 1995. Fire av dem fikk Forsvarets innsatsmedalje med rosett, mens de øvrige syv fikk Forsvarets innsatsmedalje.

– Da var det to generasjoner som sto her ute sammen på plassen. Det var veldig kjekt, sier Andersen.

«Krevende og farlig»

Ken Andersen hedres for sin innsats som en del av Marinejegerkommandoen under to terrorangrep i Afghanistans hovedstad Kabul i 2015.

– Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv, heter det i begrunnelsen.

Andersens innsats er i tråd med de ypperste tradisjoner for militært lederskap og mot, ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Dette er en fortjent anerkjennelse av den fremragende innsatsen Andersen og norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, og i krevende situasjoner, sa hun da tildelingen ble kjent.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt svært utfordrende. Det internasjonale nærværet er de siste årene trappet kraftig ned, og afghanske soldater har overtatt stadig mer av ansvaret for sikkerheten. Andersen og hans kolleger gir afghanske spesialstyrker bistand og opplæring.

Kong Harald deler ut Krigskorset med sverd til marinejeger Ken Andersen under en medaljeseremoni på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Andersen får medaljen for sin innsats for opplæring og bistand av afghanske sikkerhetsstyrker i kampen mot terror.

Veterandag

Samtidig med at frigjøringen fra Nazi-Tyskland markeres 8. mai, brukes dagen til å hedre norske veteraner og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.

– I dag feirer vi friheten og de verdiene vår nasjon er tuftet på. Det er vår oppgave å forvalte dem. Det er vårt ansvar å forsvare dem. Og det er vår plikt å kjempe for dem om vi må. Slik våre soldater har gjort. Og gjør hver eneste dag, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale.

Etter andre verdenskrig har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land.

– I år hedrer vi spesielt de 50.000 norske soldatene fra Tysklandsbrigaden. For 70 år siden reiste de første ned. Til et utbombet land. Og et krigstrøtt folk. Ikke for å vinne krigen, men for å sikre freden, sa Solberg.

Tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg fremholdt at Tysklandsbrigaden, som han selv deltok i, banet vei for andre som senere skulle ut i utenlandsoperasjoner.