Rødt stikker kjepper i hjulene for Oslo-byrådets barnehageløfte

Påtroppende byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ville i valgkampen «slippe alle krefter til» - inkludert kommersielle aktører - for å bygge 3000 nye barnehageplasser. Rødt har satt bråstopp for det.

I en samarbeidsavtale, som ble signert tirsdag formiddag, mellom Rødt og de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG, går det klart frem at det blir full stans i bruk av kommersielle aktører i den kommunale velferden. Det inkluderer at kommersielle aktører ikke skal kunne bygge eller drifte nye barnehager.

Rødt og Bjørnar Moxnes stilte nemlig det som ultimatum for å sikre flertall for den nye bregjeringen, som består av partiene Ap, SV og MDG.

Dermed må byregjeringen allerede før den har tiltrådt trekke ett av de viktigste punktene i byregjeringserklæringen som den presenterte i går. Under punktet «Oslobarnehagen», står det nemlig følgende:

«Kommunen skal ha et hovedansvar for å bygge barnehager og samarbeide tett med ideelle aktører og private aktører for å opprette nye plasser».

Les Thomas Boe Hornburgs kommentar:

Les også

«Den nye byregjeringens to store utfordringer»

Den rødgrønne regjeringen

Da den rødgrønne regjeringen (2005–2013) skulle innfri SVs aller viktigste valgkampløfte i 2005, nemlig full barnehagedekning, kastet SV alt ideologisk tankegods om kommersielle aktører på båten, og inviterte de private aktørene inn.

I sine memoarer skriver daværende SV-leder Kristin Halvorsen at barnehageløftet aldri ville ha blitt innfridd uten innsatsen til de kommersielle aktørene.

Kristin Halvorsen

Styret i Rødt ga mandag kveld grønt lys for at partiet skal inngå en avtale om budsjettstøtte de neste fire årene med det påtroppende byrådet – gitt at kravene innfris.

Skepsis i Oslo Ap

Etter det Aftenposten erfarer har det i Oslo Ap vært adskillig skepsis til om det svært sentrale valgkampløftet om 3000 nye barnehageplasser kan innfris uten bistand fra de private.

Men Johansen har ikke ønsket å kommentere dette direkte før på pressekonferansen i dag.

Dette sa han i vinter, om private aktører:

— Vårt hovedmål er å sikre full barnehagedekning. Oslo er dårligst av storbyene med 85 prosent dekning ved utgangen av 2013. Vi kommer til å trenge både kommunale, ideelle og private for å sikre full dekning, og jeg har ikke de samme ideologiske skylappene byrådet har etter pålegg fra Carl I. Hagen, sier Raymond Johansen.»

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

Nå er tonen en annen.Tirsdag, på pressekonferansen sammen med Bjørnar Moxnes, sa Johansen at private aktører som allerede har kontrakter med Oslo kommune ikke vil fjernes over natten.

— De private som vi har avtale med, har vi forpliktelser i forhold til. De private eierne kan også bygge ut innenfor rammene de allerede har tillatelse til.

Oppfordret til endring av formålsparagraf

Han understreker at det nye byrådet ønsker å inngå avtaler med ideelle aktører.

— Vi ønsker ideelle aktører. Mange av dem er organisert som AS-er, men som ikke tar ut profitt. Det er også en oppfordring til de private selskapene: Ikke ta ut profitt, pløy pengene tilbake til barnehagene. Hvis selskapene ikke endrer sin formålsparagraf, så vil ikke avtalen de har med kommunen fornyes, sa Johansen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa at samarbeidsavtalen, som Rødt i dag signerte på, er historisk og et vendepunkt i Oslo etter 19 år med høyrestyre. Han mener de nå «tar tilbake selvtilliten på vegne av fellesskapet ».

— Avtalen er viktig for Rødt, men også for innbyggerne i Oslo. Vi gjør slutt på Høyres politikk som går ut på å konkurranseutsette alt. Og det blir ingen nye kommersielle barnehager, sa Moxnes.

— Dette har vært så viktig for oss, at vi garanterer budsjettstøtte i hele perioden, sa han.

- De private presser ansattes lønn

— De kommersielle er i bransjen for å hente privat profitt. Det er ikke veien å gå for å få et tryggere Norge, med mindre forskjeller. All mulig forskning viser at fellesskapsløsninger i velferdsstaten gir trygghet til folk flest. Det er viktig å huske i en tid der forskjellene øker i Norge, sa Moxnes.

Han viste blant annet hvordan de ansatte i private barnehager ofte har dårligere pensjonsvilkår enn i offentlige.

— Vi gjør noe med det i Oslo. Det er vi stolte av, sa han.

taa7bdef_doc6mrg59aavdfnazdr2hh-f_ys4g6M9f.jpg

Flere har stilt spørsmålstegn ved om det kan være ulovlig i forhold til barnehageloven å si nei til kommersielle barnehageaktører og ja til ideelle.

— Vi har sjekket jussen

Det mener Moxnes er uproblematisk. Samarbeidsavtalen inneholder en setning om at dette må skje «i tråd med gjeldende lov og regelverk».

– Med klare kriterier er det ikke ulovlig å skille på den måten vi ønsker. Det er vi trygge på, sa Moxnes.

– Det er ikke snakk om å gi lavere tilskudd til kommersielle enn ideelle aktører. Det ville vært en lovstridig forskjellsbehandling. Vi har sett på jussen, sier han.

Moxnes mente at Raymond Johansen har opptrådt raust og ryddig under samtalene, og slik bygd tillit.