Norge

Alfred Nobels familie tar avstand fra økonomiprisen

Alfred Nobels familie har bedt om at man slutter å bruke Nobel-navnet i forbindelse med økonomiprisen, som først ble opprettet i 1968.

  • (ntb-afp)

Fire av Nobels etterkommere viser i et innlegg i Svenska Dagbladet til at Alfred Nobel aldri nevnte noen økonomipris i sitt testamente i 1895, og at prisen heller ikke gjenspeiler hans idealisme eller ånd.Nobel opprettet i sitt testamente fem priser; litteratur, fysikk, kjemi og medisin samt fredsprisen som ifølge Nobel skulle "deles ut av en komite av fem personer, som skal velges av det norske storting". Første gang disse ble delt ut var i 1901.Økonomiprisen, som blant annet er vunnet av nordmennene Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo, ble først opprettet av den svenske sentralbanken i forbindelse med markeringen av bankens 300-årsjubileum i 1968.— Hadde Alfred Nobel virkelig ønsket noen slik pris, så ville han ha opprettet den selv i sitt testamente. Det gjorde han ikke, og derfor må Riksbankens pris heller ikke bli sett på som noen nobelpris, skriver de fire representantene for familien.De viser til at Nobel til tross for sin store suksess som industrimann, først og fremst takket være oppfinnelsen av dynamitt i 1866, sterkt mislikte både forretningslivet og økonomi.Dette underbygger de ved å sitere fra et brev Nobel selv skrev."Det finnes ikke en eneste grunn til at jeg, som ikke har noen utdannelse innen forretningsdrift og som hater det av hele mitt hjerte, skal pines med slike saker som jeg har like god greie på som det mannen i månen har", heter det i brevet.Selv om økonomiprisen offisielt heter Den svenske banks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, omtales den i mediene som nobelprisen i økonomi. Dette vil Nobels etterkommere nå ha slutt på, og krever at prisen heretter omdøpes til Riksbank-prisen.

(NTB-AFP)

Les mer om

  1. Nobelprisen