Norge

Karriereskift midt i livet

Å velge en kreativ retning kan være ut fra ønsket om bedre livskvalitet. – Jeg tilhører dem som mener at talent ikke er medfødt, sier sosiolog Anne Grethe Solberg.

Catharina Jacobsen har skiftet karrierevei midt i livet. – Det ligger mye idealisme bak valget, sier hun. Her med datteren på slep utenfor huset i Oslo. Stein J. Bjørge

 • Heidi Borud

Når kvinner skifter karrièrevei midt i livet, beveger de seg ofte i mer kreativ retning. Sosiologen og bedriftsrådgiveren Anne Grethe Solberg sier at årsaken kan være at den gamle jobben er preget av rutiner, følelsen av ikke å være seg selv på jobb, bare gjøre det andre vil du skal gjøre, være misfornøyd og føle at en ikke får brukt hele seg på jobb.

– Å velge en kreativ retning kan være ut fra ønsket om bedre livskvalitet. Det kan være et dypt indre ønske om å dyrke egne evner i større grad. Livet handler om å utløse det kreative «trykket» som bygger seg opp over tid. Det er på et tidspunkt kanskje ikke lenger mulig å la være å få uttrykt seg. En annen årsak kan være at kvinnene ikke er eneforsørgere av barn på fulltid, men har et økonomisk handlerom som gjør at de har muligheten til å bygge seg opp ut fra sin kreative drøm. Det kan også være at det norske velferdssystemet gir rom for nyskapende virksomhet med usikkert utfall. Det kan ligge en stor økonomisk usikkerhet i et karriereskift, sier Solberg.

– Hva er dine beste råd for å stimulere kreative prosesser?

 Det viktigste er å være strukturert på tidsbruk. Det fører ikke frem å sitte å vente på at kreativiteten skal komme til deg. Er det for eksempel grafisk design som er det altoppslukende, er det bare å sette seg ned foran PC og jobbe, prøve, utforske, ta valg og lære av det du gjør som ikke fungerer.

– Kreativitet er for meg å skape ut fra min intuisjon og dialog med mitt indre. Jeg vil definere kreativitet som evnen til å ivareta egne assosiasjoner, innfall og ideer og omsette disse slik at andre kan ta del i det. Kreativitet er å skape helt nye ting, former eller prosesser. For meg har kreativitet ikke noen begrensninger i bestemte uttrykksformer. Du kan bruke deg selv på nye måter hver dag. Barn som kjeder seg blir ofte kreative. Det innebærer at kreativiteten finnes i oss alle, det gjelder bare å slippe den til.

Sosiolog Anne Grethe Solberg Kjetil Hasselgård

– Jeg tilhører dem som mener at talent ikke er medfødt. Kreativitet, ferdigheter og kunnskap utvikles med hard jobbing og gradvis. Tenk at det er grenseløst hva du faktisk kan få til. Kom deg inn i et miljø som er relevant for det du skal bli god på. Absorber ting rundt deg. Finn ut hva som er viktig for deg og velg bort det du ikke trenger. Å tørre å være selektiv er helt avgjørende for den som vil bli skikkelig god på noe – ja så god at andre vil betale penger for det du lager. Noen teknikker fungerer kanskje ikke, mens andre åpner nye kreative rom for deg. Arbeid hardt og målrettet, sier Solberg.

Idealisme og hardt arbeid

Catharina Jacobsen hoppet av journalist-livet og startet for seg selv. Et langvarig engasjement for Bangladesh var medvirkende til at hun ville skape en handlebro mellom Norge og Bangladesh. Hun står nå bak den praktiske selen for alle som går på skitur med barn. Den såkalte Løypestrengen produseres i Bangladesh i naturfibermaterialet jute.

Samfunnsengasjement, kreativitet og idealisme går sammen vei:

– Jeg trengte skiselen selv og så at det var et behov i det norske markedet. Hvor mange har ikke stått i skiløypa og gått med staven etter seg for å trekke barn? Med denne selen blir det både lettere og morsommere å gå på ski med barn, sier Jacobsen som ofte har med seg datteren Fanny (11) i sporet.

Engasjementet for Bangladesh går langt tilbake i tid, og moren var aktivt med i Bangladesh-hjelpen på 70-tallet. Selv har hun også vært engasjert gjennom fjernadopsjon.

– Jeg ville utvikle mitt forhold til landet gjennom handel. Men dette er ikke sosialt entrepenørskap. Jeg opplever det som en likeverdig situasjon, sier hun.

Erfaringene fra gründerlivet er sammensatte: — Jeg vet ikke om jeg hadde gjort dette igjen hvis jeg ikke visste at jeg hadde tak over hodet. Det er få støtteordninger for kvinner som vil starte for seg selv i Oslo. Ellers i landet virker det enklere med ulike typer distriktsstøtte, men å bruke tid på Innovasjon Norge var bortkastet. – Jeg har jo alltid vært vant til å forsørge meg selv. Jeg tror det er mange kvinner som kan tenke seg å drifte små økonomiske enheter og drive handel på en anstendig måte, sier Jacobsen.

Nye veier

Etter flere år som hjemmeværende med små barn og litt interiørjobbing har Kine Haugen satset på et nytt smykkekonsept – «from Italy with love».

Hun har inngått et samarbeid med en gullsmed i Firenze, og designer og bestiller ringer og andre smykker i gullforgylt sølv og halvedle stener.

– Det er oppnåelig for mange å kjøpe seg, og de har en klassisk italiensk look, sier Haugen, som tidligere har studert interiørdesign tre år i Firenze.

Gründer Kine Haugen.

– Som aleneforsørger er det en nødvendighet for å være kreativ og se muligheter flere steder, for best mulig å ta vare på meg selv. Det er en stor utfordring å etablere seg i arbeidsmarkedet etter 10 år som hjemmeværende. Lovverket i dag gir dessverre ingen beskyttelse til de som velger å ta vare på familien ved å være hjemme. Så det er bare å akseptere at man går glipp av pensjonspoeng og annet som gjør innsatsen hjemme vel verdt. Men når det er sagt, og i takknemlighetens tegn, så blir vi også pushet litt ekstra til å gi gass i den kreative prosessen, og søke løsninger som er til vårt eget beste, i den nye situasjonen. Å slite litt er karakterbyggende, sier Kine Haugen.

Vær aktiv

Karriereveileder Mette Manus. Privat

Karriereveileder og coach Mette Manus er spaltist i Aftenpostens jobbseksjon. Hun møter mange kvinner midt i livet som ønsker endringer i kreativ retning.– Studievalget du tar i unge år kan ofte være nokså tilfeldig og lite i pakt med egne interesser og evner. Mange kvinner og menn velger ofte yrker de egentlig ikke egner seg helt til. De har kanskje tenkt at "nå er det lurt å velge et yrke med trygg fremtid", og har ikke realisert drømmen de har inni seg. Kvinner blir i faser totalt oppslukt av omsorg, familieetablering og karriereutvikling. Alt skal skje i samme fase. Å få barn er ikke bare tidkrevende, det er også fysisk utfordrende. En ting er selve svangerskapet og fødselen, men i småbarnsfasen får foreldre underskudd på søvn og utsettes for mye småsykdom som tapper energi. Så først midt i livet får kvinner tid til å tenke på hvem hun er, hva hun har realisert og hva hun vil videre. Nå presser gjerne følelsene og kreativiteten på. Kontakten med seg selv, bedre selvinnsikt og fokus mot egen situasjon gjør kanskje at man opplever at kreativiteten har vært undertrykt og understimulert. Derfor søker mange kvinner seg over i en annen yrkeskarriere.

– Kreativitet er å utnytte sine skapende evner. Alle har slike evner i mer eller mindre grad, og de kan like gjerne komme til uttrykk i vanlige jobbsituasjoner. Kreativitet må ikke nødvendigvis ha et kunstnerisk uttrykk selv om vi oftest forbinder det med det, sier Mette Manus.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. FOTBALL

  Nytt idrettslag etablert på Dvergsnes: - Grovt illojalt mot Randesund

 2. KULTUR

  Vigdis Hjorth med roman om en fars incest

 3. A-MAGASINET

  Frode Thuen: Er identiteten vår noe vi nærmest får tildelt ved fødselen, eller er det noe vi selv skaper?

 4. KULTUR

  Audun Mortensen snakket med kompisen i fire dager. Gir ut hele samtalen som roman.

 5. A-MAGASINET

  Da Ida Jackson fikk barn, innså hun at feminismen hadde lurt henne

 6. KULTUR

  Fertilitetsindustrien tjener store penger på barnløse par. En ny roman viser farene ved liberalisering.