Listhaug om internering av barn: Villig til å se på alternativer til Trandum

– Men da må det være slik at ikke disse stikker av, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Tirsdag besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Politiets utlendingsinternat på Trandum. - Jeg håper vi slipper å bygge ut mer, sa Listhaug at hun overleverte nøkkelen til sjef for Politiets utlendingsenhet Morten Hojem Ervik.

Tirsdag åpnet hun det nye bygget i Politiets utlendingsinternat på Trandum med 90 nye celler og 11 sikkerhetsceller.

– Jeg mener det regelverket og mulighetene vi har nå er å bruke Trandum. Hvis det er sånn at det er gode alternativer til det, så er jeg villig til å se på det, sier Sylvi Listhaug (Frp), innvandrings- og integreringsminister til Aftenposten.

Men da må det være slik at disse ikke «stikker av», sier statsråden.

– Det mener jeg er å undergrave asylinstituttet og undergrave det som er norsk regelverk. Man må finne løsninger som ivaretar det. Hvis organisasjonene har gode innspill på det, så får vi se på de, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug (Frp), innvandrings- og integreringsminister besøkte Politiets utlendingsinternat på Trandum tirsdag. Her sammen med avdelingsleder Kristina Vee Lægreid og sjefen for Politiets Utlendingsenhet Morten Hojem Ervik.

Bakgrunn: Barn holdt innesperret 18 og 24 døgn bak piggtrådgjerdene på Trandum

Viser til unndragelsesfare og domstolen

Torsdag skrev Aftenposten at 93 barn ved utgangen av august var blitt innesperret på politiets utlendingsinternat Trandum sammen med sine familier.

To barn var der i henholdsvis 18 og 24 døgn og saken har skapt kraftige reaksjoner.

Sylvi Listhaug sier hun er glad det gjelder «svært få barn» og påpeker at de aller fleste sitter på Trandum mellom en halv og halvannen dag.

– Det er retten som tar stilling til om man i de enkelte sakene kan ha de her utover det som er utgangspunktet. Da handler det om det er unndragelsesfare, altså fare for at de skal stikke av, sier Listhaug.

Etter utbyggingen med 90 nye celler er kapasiteten på Politiets utlendingsinternat totalt 220 plasser. Her i diskusjon med avdelingsleder Kristina Vee Lægreid og sjefen for Politiets Utlendingsenhet Morten Hojem Ervik.

Morten Hojem Ervik, sjefen for Politiets utlendingsenhet, sa tirsdag at Listhaugs «mål for Politiets ulendingsenhet var ambisiøs og at det var helt riktig i det effekten av retur er vel dokumentert». Han roste statsråden da han mottok den symbolske nøkkelen.

Listhaug mener Norge er nødt til å ha en politikk som «sikrer at det ikke skal lønne seg å jukse».

– For det første ved ikke å reise frivillig tilbake når man har fått avslag og for den andre ved å kunne stikke av dersom du blir tvangsreturnert, sier Listhaug.

– Et sted man må være

Hun sier hun har full tillit til at Politiets utlendingsenhet gjør gode vurderinger i hver enkelt sak.

– Jeg vet at Trandum har et godt samarbeid med lokalt barnevern som er inne i disse sakene. De må ta stilling til om det vil være bedre for barna å bli tatt vekk fra foreldrene i den situasjonen de er i, eller kanskje det vil gjøre det verre for barna, sier Listhaug.

Lørdag sa KrF-leder Knut Arild Hareide at innesperring av barn på Trandum er å anse somfengsling av barn.

– Barn skal ikke plasseres i fengsel. Ferdig snakka! sa Hareide.

– Er internering av barn her på Trandum fengsling av barn, Listhaug?

– Dette er et sted man må være i forhåpentligvis en så kort periode som mulig for at vi skal få sendt folk ut. Bakgrunnen for at folk er her i første omgang er fordi foreldrene har nektet å reise ut frivillig.

7800 personer uten lovlig opphold i Norge ble sendt ut i fjor. I år planlegger regjeringen å sende ut 9000 personer. - Så får vi se hva behovet blir i 2017, sier Sylvi Listhaug (Frp) som her inspiserer en av de nye cellene i det nye bygget på Trandum.

Skal man bare sitte å se på at disse stikker av?

– Er du enig med Hareide i at Trandum i realiteten er å anse som et fengsel, eller vil du si at det overhodet ikke er fengsling av barn?

– Det er et sted der man oppholder seg i en periode til man får sendt de ut av Norge og opprettholdt asylinstituttet og norsk lov, sier Listhug og spør retorisk hva som er alternativet.

– Skal man bare sitte å se på at disse forsvinner, at de stikker av? At de trenerer det som er norske myndigheters vedtak i disse asylsaken, som har en veldig grundig behandling. Da mener jeg det er på sin plass at de returnerer de som ikke skal være her, sier Listhaug.

Redd Barna mener innesperring av barn på Trandum er klare lovbrudd

– Viderefører praksisen fra forrige regjering

Hun kaller det «helt galt» når Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener hun tillater at barn under 15 år fengsles uten hjemmel.

– Vi viderefører den praksisen som Kari Henriksen sin egen regjering hadde i mange år, der man brukte Trandum for å transportere personer ut. Hjemmelen finnes i utlendingsloven, sier Listhaug.