Hvor gammel er «Samir»?

«Samir» fra Afghanistan sier han er 16. Legen vurderer ham til ca 20. Nå har UDI plassert ham midlertidig i voksenmottak.

Medisinsk vurdering av alder på unge asylsøkere skjer ved røntgen av hånd og fingre, og tannundersøkelser. Metoden er kritisert for å være usikker.

UDI sier at den medisinske aldersvurderingen bare skal telle som ett av flere momenter når alderen fastsettes for unge, enslige asylsøkere.

— I praksis er det legens konklusjon som blir stående, mener «Samirs» verge, Tom Lindberg.

På Haslemoen transittmottak for voksne sitter «Samir» på en uoppredd seng på firemannsrommet. Utenfor skinner den første vårsolen fra skyfri himmel. Men han legger ikke merke til det. De brune øynene er usigelig triste. Det er ikke spor av smil i ansiktet, og de sammensunkne skuldrene forteller at han er i ferd med å gi opp.

— Norge liker meg ikke, sier han. - De vil ikke tro på at jeg er 16 år, de vil bare finne en måte å få meg kastet ut på.

Aftenposten har tidligere skrevet om usikkerheten rundt metodene som brukesi den medisinske aldersvurderingen: testing av hender og tenner.

— Jeg hadde det mye bedre på Mysebu

Broren (20) sitter ved siden av på sengekanten og oversetter lavmælt fra dari til norsk. Han kom til Norge for fem år siden, er elektrikerlærling med to deltidsjobber på si, og bor i en by på Østlandet.

Nå er han bekymret. - Det er ikke bra for broren min å være her. Han er bare på rommet, sover og tenker altfor mye hele dagen. Man blir gæern av å være på slike steder, sier han.

På rommet i den tidligere militærleiren nord for Kongsvinger bor «Samir» sammen med tre voksne afghanere. Men han forstår dem ikke - de snakker et annet språk, pashto.

Lillebroren henger med hodet. - Det var mye bedre på Mysebu. Vi fikk tegne, spille og være mye sammen med de voksne ansatte, sier han.

Intervjueren:«Jeg anser det som sannsynlig at du er 16 år»

«Samir» kom til Norge 15. desember. Politiet fant ingen grunn til å stille spørsmål ved guttens alder, og sendte ham til et asylmottak for mindreårige, Mysebu på Mysen. I ankomstsamtalen med UDIs saksbehandler tre dager senere skriver intervjueren: «Jeg synes du virker ung og jeg anser det som sannsynlig at du er 16 år, som du oppgir.»

Resultatet av de medisinske alderstestene kom 9. februar. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av røntgenbilder av hender og undersøkelser av tenner, og konkluderer med at han vurderes å være ca 20 år gammel.

Legen: «Vurderes å være ca 20 år gammel»

«Det kan ikke utelukkes at han er under 18 år, men vi anser det for å være svært lite sannsynlig,» skriver barnelege Jens Grøgaard i firmaet Barnesak AS - som også utelukker at han kan være 16 år.

«Samir» forteller at han syntes det var helt greit å gjennomgå aldersundersøkelsen. - Jeg var ikke redd. Jeg visste jo at jeg var 16 år, sier han. - Da advokaten ringte og sa at de hadde bestemt at jeg var over 18, trodde jeg først at han tullet. Jeg klarte ikke å ta det seriøst. Så begynte jeg å gråte.

Fire dager senere ble «Samir» ble overført til voksenmottaket, til tross for at det ikke var fullt på Mysebu.

Hans drøm er å få bli i Norge og utdanne seg til lege. - Jeg liker å lese. Og jeg vil bo med broren min, han er den eneste jeg har. Det er bare det jeg vil, sier han.

Avgjørende for utfallet

For «Samir» vet at hans sjanser til å bli i landet minsker betydelig hvis han blir vurdert til å være voksen. Fordi han måtte avlegge fingeravtrykk for politiet i Bulgaria i flukten underveis til Norge, kan han som voksen bli returnert dit, ifølge Dublin-prosedyren.

Advokaten hans, Håkon Duesund, sier det er veldig viktig for utfallet om han blir vurdert som mindreårig eller ikke. – Som mindreårig stiller saken seg i et helt annet lys, det er nesten ensbetydende med at du får opphold, sier han. Hans inntrykk er at UDI ofte bruker den medisinske aldersvurderingen som eneste grunnlag for å ta beslutningen om søkeren er barn eller voksen.

– Jeg er ikke inne i hodene eller på kontorene til dem som tar beslutningene. Men for oss som jobber med dette, virker det ikke som om de ser på andre ting i det hele tatt, sier han.

UDI: Alderen hans er ennå ikke fastsatt

Ifølge UDI oppga «Samir» alderen sin til å være over 18 i Bulgaria. De presiserer at alderen ennå ikke er fastsatt, selv om han er midlertidig plassert i et transittmottak for voksne.

— Vi har opplysninger fra bulgarske myndigheter om at «Samir» har oppgitt at han er født i 1996. (Og dermed fyller 19 i år, red.anm.) Der den medisinske aldersundersøkelsen anslår at det er mer enn 90 prosent sannsynlig at søkeren er over 18 år, flytter vi ham eller henne til et ordinært mottak, med mindre vi har veldig gode indikasjoner på at de er under 18, sier Christine Wilberg, avdelingsdirektør i region- og mottaksavdelingen i UDI.

Ønsker å unngå voksne i mottak for mindreårige

— Dette gjør vi av hensyn til de som bor i mottak for enslige mindreårige. Vi ønsker å unngå at overårige asylsøkere bor i mottak for sårbare ungdom.

- Mange fagpersoner har møtt ham underveis i asylsprossen uttaler at han selv er sårbar og vurderer ham til å være under 18 år?

— Når vi skal vurdere saken hans, vil vi både vurdere uttalelsene fra de som har møtt ham og den medisinske undersøkelsen.

— «Samir» har fått uttale seg om resultatene fra den medisinske undersøkelsen. Dette vil også være en del av vurderingen i vedtaket. Dersom han blir vurdert til å være under 18 år i vedtaket og aldersfastsettingen, vil han bli flyttet til et mottak for enslige mindreårige.

Klemmer og sjokolade

Representanten og vergen til «Samir», Tom Lindberg, kommer med varme klemmer, sjokolade og gaver for å muntre ham opp.

— Den som gir opp, har tapt. Vi skal kjempe for en riktig avgjørelse, sier han til brødrene.

Vi går rundt på det store området der det for tiden bor 300 asylsøkere. På veien ser Lindberg med trenet øye flere han mener må være mindreårige. Han har vært verge for mer enn 60 mindreårige asylsøkere siden 2008.

Spill for galleriet

Lindberg er sint og skuffet over hvordan «Samir» er behandlet, og har sendt flere brev til UDI om saken.

— I festtaler sier UDI at det skal legges vekt på barnets beste når resultatet av aldersundersøkelsen foreligger. Det samme uttalte direktør Frode Forfang nylig i Aftenposten. Men virkeligheten er en annen. Aldersundersøkelsen er ikke bare «ett element av flere» som danner grunnlaget for aldersfastsettelsen, slik retningslinjene sier. Selv om barnets opplysninger er riktige og støttes av de som har kontakt med barnet underveis i prosessen, blir legens konklusjon stående, sier han.- Det vitner om manglende respekt for alle oss andre som blir bedt om å gi vår vurdering, og fremstår som spill for galleriet.

«Sårbar, trenger omsorg og trygghet»

Vergen har innhentet uttalelse fra Mysebu asylmottak for mindreårige, der Murtaza bodde. De beskriver ham som ung i adferd, selv om han utseendemessig kan se eldre ut, og de ansattes observasjoner tilsier at han mest sannsynlig er under 18 år. De mener også at han er sårbar, trenger omsorg og trygghet, og søker voksenkontakt.

— I de tilfellene vi finner det relativt trygt å uttale oss om alderen på de som bor hos oss, så gjør vi det, sier mottaksleder på Mysebu, Berit Albrecht.

— Vi er bevisst på at vår vurdering er en brikke i et puslespill, men våre barnefaglige medarbeidere kan gi en vurdering av modenhet og sosialiseringsevne. Vi er et mottak for dem mellom 15 og 18, og ønsker hverken å ha yngre eller eldre beboere her.

Ble holdt som slave

Brødrenes veier skiltes da Taliban stormet huset til familien en natt og tok med seg faren. Etterpå hadde moren store vanskeligheter med å brødfø seg selv og de åtte barna. Mens broren klarte å flykte til Europa, endte «Samir» med å pusse sko på gaten for å få penger til å overleve. En mann i en høytstående stilling i det militære tilbød ham jobb hjemme hos seg. Det endte med at gutten ble holdt som slave i to år i mannens hus. Han ble slått og mishandlet, men klarte til slutt å rømme.

— Asylgrunnlaget hans står fjellstøtt, han er mindreårig og har familie her. Likevel vil åpenbart UDI ha ham inn i statistikken over voksne, returnerte asylsøkere, sier Lindberg.

- Jeg føler at jeg ikke kan gjøre noe for broren min

Det er på tide for «Samir» å ta farvel med bror og verge. Han vet ikke når han får se broren igjen - han får ikke permisjon for å dra til Skien for å besøke ham. De to har ikke sett hverandre siden januar.

Den 20 år gamle broren fikk en annen mottagelse da han kom til landet for fem år siden. Han ble - i motsetning til lillebroren - trodd på at han var 16. Han bodde på asylmottak for mindreårige, der han gikk på skole, lærte norsk, fikk aktivitetstilbud og tett oppfølging av voksne.

På hjemveien er storebroren stille. - Jeg er så lei meg, sier han. - Jeg føler at jeg ikke kan gjøre noe for lillebroren min.