Norge

Kunst på oppdrag? Kunst mellom børs og katedral

Kunstneren Vanessa Baird foran maleriet <i>To Everything There is a Season.</i> Bildet henger i Kulturrådet fordi de ansatte i Helsedepartementet, der det skulle hengt, ikke ville ha det.<i> </i>-Jeg kunne ikke skapt kunst på bestilling for private oppdragsgivere. Det ville blitt for mange kompromisser, sier Baird.

Staten bruker årlig ca. 45 millioner kroner til kunstutsmykning i offentlige rom. Men hvor fri er kunsten? -Jeg kunne ikke skapt kunst for private oppdragsgivere, sier Vanessa Baird.

  • Heidi Borud
    Heidi Borud
    Kulturjournalist

Knapt noe kunstverk har de siste årene fått så mye offentlig omtale som Vanessa Bairds utsmykningsoppdrag for Regjeringskvartalet. Nå henger to av verkene, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene og Lenge gikk jeg tidlig til sengs, iRegjeringskvartalet, mens det omstridte maleriet To Everything There is a Season er montert i foajeen til Norsk kulturråd etter at de ansatte ikke ville ha det i Helsedepartementet. Motivene minnet for mye om terrorhandlingene 22. juli 2011.

Baird tematiserer surrealistiske hverdagssituasjoner, interiører i oppbrudd, scener fra folkeeventyr, konkrete historiske fakta og ikke minst kjent arkitektur fra Oslos bybilde, med høyblokken på skakke. Flyvende papirer er med som billedkompositoriske elementer som binder sammen enkeltscenene og har klare referanser til byråkratiets arbeid: Sakspapirer som bestemmer skjebnen til folk og det enkelte mennesket.Store røykskyer innhyller deler av scenene og den barokklignende åpningen mot himmeluniverset. Det alvorlige er spunnet sammen med det humoristiske og det absurde. Vanessa Baird tar opp tråden fra den nasjonale mur— og freskotradisjon som vi finner i Oslo rådhus.

Var redd for å bli gjemt bort

De tre maleriene skal på sikt samles i et relevant, offentlig bygg, men inntil da vil To Everything There is a Season bli værende hos Norsk kulturråd.

— Jeg var redd for at jeg ville bli gjemt bort da jeg begynte å arbeide med de tre verkene i garasjen under Regjeringskvartalet, men slik ble det ikke. Det har vært en slitsom prosess, men også positiv fordi jeg har fått inspirasjon til å jobbe mer, sier Baird.

— Jeg er blitt godt ivaretatt av KORO (Kunst i offentlige rom). De har vært profesjonelle, og det var nesten trist da utsmykningsoppdraget var slutt. Jeg håper på flere oppdrag fra KORO, da kan de passe på meg som en familie, sier Baird.

Stoler mest på det offentlige

Hun mener det er helt nødvendig for kunstnere at det offentlige har et bredt ansvar for utsmykning av kunst.

— Jeg kunne ikke skapt kunst på bestilling for private oppdragsgivere. Det ville blitt for mange kompromisser. Jeg har ikke den samme tilliten til private oppdragsgivere. Jeg synes det er viktig at oppdragsgiverne også har kunstfaglig kompetanse, som man har i KORO, sier Baird.

Hun synes imidlertid det er krevende økonomisk å leve som kunstner og trebarnsmor.

— Jeg har en usikker økonomi, så jeg blir mentalt støl i hodet av det. Det var en stor anerkjennelse da jeg i en alder av 40 år fikk Statens garantiinntekt for kunstnere. Den er på 210.000 kroner før skatt. Jeg har til salt i grøten.

Å stimulere til økt interesse for kunst i offentlige rom er nedfelt i KOROs formålsparagraf. Formidling av kunstprosjekter er et prioritert satsingsområde for statens organ for kunstformidling, men også i privat sektor bidrar investorer og næringslivsledere til at folk møter kunst på arbeidsplasser, i nærmiljøet og i offentlige rom.

Mange kunstnere opplever at de knebles

Én av tre kunstnere sier at de har opplevd å få ytringsfriheten innskrenket, ifølge en ny undersøkelse omtalt i Klassekampen.

— Jeg tror ikke publikum er klar over hvor mye sensur kunstnere i Norge opplever, sier kunstner Gitte Sætre. I sommer ble ett av hennes videoverk, som var utstilt på et hotell i Norheimsund, stoppet av en misfornøyd hotelldirektør.

Hotelldirektør Jorun Pile sier til Aftenposten at det var hun som tok beslutningen om å «trekke ut kontakten» av videoinstallasjonen etter at mange hotellgjester reagerte på hvordan det norske flagget ble fremstilt i videoen. - Jeg må ta hensyn til at våre gjester opplevde det som støtende. Mange har i ettertid takket meg for den beslutningen, sier hun.

En ny undersøkelse støttet av stiftelsen Fritt Ord viser at 31 prosent av de spurte kunstnerne har erfart at deres frihet til å ytre seg er innskrenket.

— Tallet er høyt, sier professor Tore Slaatta ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har ledet undersøkelsen, der 35 prosent av medlemmene i Norske Billedkunstnere har deltatt.

— Undersøkelsen kan underbygge at særinteresser aksjonerer mot kunstneriske uttrykk og at kunstnerne står relativt maktesløse tilbake når det skjer, sier Slaatta.

- Stort behov i privat sektor

Kunsthistoriker Cecilie Malm Brundtland i Brundtland & Krosby jobber med kunstutsmykning i privat sektor, ofte med oppdrag for store bedrifter. På kundelisten har hun blant annet store arbeidsplasser som Aftenposten, Advokatfirmaet BAHR og Jotun Fabrikker.

Ofte handler det om bedrifter som er på flyttefot inn i nye kontorlokaler.

— Da samarbeider vi tett med arkitekter og interiørarkitekter, men vi arbeider også med private gallerister og kunstnere, sier Brundtland.

Hun opplever at det er stor etterspørsel etter kunstfaglig kompetanse i næringslivet og i privat sektor forøvrig.

— Folk er utrolig opptatt av kunst, og for bedrifter er flytteprosesser en kostbar affære, og det er viktig å omgi seg med kompetente folk som kan bidra til å skape gode, funksjonelle og estetiske kontorløsninger der god kunst gir en ekstra dimensjon,sier Brundtland.

Synes private bør ta ansvar

Thor Johan Furuholmen, eier og styremedlem i Furuholmen Eiendom AS, er en kunstinteressert samler og entreprenør som synes private aktører også skal ta ansvar for kunstformidling. Han er opptatt av omgivelsenes betydning.

Kunstverk av Bård Breivik, Asbjørn Slettemark og Charlotte Thiis-Evensen fyller foajeen i det ene Furulund-bygget på Majorstuen.

— Vi er en industriell aktør som tenker langsiktig forvaltning av bygg og eiendom. Kunst handler om kommunikasjon og øker trivselen blant ansatte og leietagere. Vi ønsker ikke bare å øke inntjeningen, men vil skape bygg som det er godt å oppholde seg i. Kunst bidrar til trivsel og kreativitet, sier Thor Johan Furuholmen – tredje generasjon kunstinteressert eiendomsbesitter.

Han synes også å merke økende kunstinteresse i næringslivet både når det gjelder kjøp og forvaltning av kunst.

— Se bare til USA, som ligger 20 år foran oss. Der brukes kunst proaktivt i business. Det kommer mer og mer her også.

Fikk et oppdrag, men følte frihet

Kunstner Hanne Tharaldsen har utsmykket syv etasjer med totalt 30 bilder i store formater i det nye, påkostede Yara-bygget på Skøyen.Yaras gjødselkuler er gjennomgangstema, men også produktene av gjødsel: planter, blomster, frukt og grønnsaker. Yaras farger dominerer kunsten: oransje, gult og grønntoner.

Tharaldsen opplevde ikke noe press, men er samtidig klar på at oppdraget skulle gjenspeile Yaras kjerneverdier og profil.

- Hvor sterke var føringene fra Yara?

— Før jeg fikk oppdraget ble jeg, sammen med flere andre, bedt om å levere et forslag til utsmykning. Jeg fikk vite hvor i bygget kunsten skulle plasseres og hvilke formater man så for seg. Yara ønsket seg bilder som skulle inspirere, begeistre, utfordre og være en kilde til stolthet i det nye hovedkontoret.

Ut over dette var det et klart ønske om at kunsten skulle tematisere Yaras kjerneverdier og gjerne innlemme Yaras egne farger i en eller annen form.

— Jeg leverte et forslag med skisser som ga en god følelse av hvordan sluttresultatet ville bli. Da de valgte meg til oppgaven, hadde de et klart bilde av hva som er min måte å jobbe på, både tematisk og teknisk. I selve arbeidsprosessen har jeg følt meg helt fri til å lage de bildene jeg har hatt lyst til, sier Tharaldsen.

— Jeg har tolket verdiene personlig og kunstnerisk, og jeg har laget kunst som også har en grad av motstand, slik at de som har bildene rundt seg til daglig, skal kunne oppdage nye elementer og måter å tolke dette på over tid. For meg var det viktig at bildene skulle fremstå som selvstendige kunstverk.

--- Jeg har en usikker økonomi, så jeg blir mentalt støl i hodet av det

Før jeg fikk oppdraget, ble jeg bedt om å levere et forslag til utsmykning

Kunstverk av Bård Breivik, Asbjørn Slettemark og Charlotte Thiis-Evensen møter ansatte og besøkende i foajeen i Furulund-bygget på Majorstuen.