Norge

Blir lei av legemiddelkjemper som krangler

Rådet for legemiddelinformasjon er lut lei av "klagekrigen" mellom medisingigantene MSD og Pfizer/Pharmacia.

  • Ola Henmo

Rivaler. Før sommeren kjempet firmaene en hard og vellykket kamp for å få sine respektive revmatisme-medisiner inn på blåresept-ordningen. Men parallelt fortsatte de sin intense jakt på overtramp i konkurrentens markedsføring.I vår ble MSD ilagt 180 000 kroner i bot for villedende, sammenlignende reklame for sitt produkt Vioxx, mens Pfizer og Pharmacia i fjor høst ble ilagt 140 000 kroner i bøter for sin markedsføring av Celebra.-Alle disse klagene skaper bare unødvendig merarbeid for alle parter. Det kunne vært ønskelig at vi snakket litt bedre sammen først, kommenterte MSDs informasjonssjef Vidar Sie i mai.Men fremdeles er det betydelig mer klaging enn dialog. Nå er Pharmacia ilagt 135 000 nye bøtekroner for regelstridig markedsføring av Celebra, og Rådet legger ikke skjul på at det begynner å bli grundig lei av denne striden."Rådet anbefaler at MSD i fremtiden tar direkte kontakt med den innklagede før saken eventuelt oversendes Rådet," heter det i det siste vedtaket.

Fortsatt irritert

-Både vi og Pfizer/Pharmacia må skjerpe oss. Hvis ikke får vi Rådet mot oss, medgir MSDs medisinske direktør Atle Skattebøl — som imidlertid innrømmer at han for tiden er irritert på konkurrenten Pfizer. Og denne gangen gjelder det ikke markedsføringen av Celebra.Derimot liker han ikke hvordan selskapet utnytter at Bayers kolesterol-medisin Lipobay forrige uke måtte trekkes fra markedet på grunn av alvorlige bivirkninger. Pfizer sendte umiddelbart brev til alle landets leger med påminnelse om at brukerne i stedet kan settes på deres kolesterol-medisin Lipitor.-Jeg synes Pfizer virker mer innstilt på å karre til seg markedsandeler enn å tenke på pasientene som trodde de fikk et trygt preparat, sier Skattebøl.Men i Pfizer har man god samvittighet.-Navnene er like, så vi ønsket å unngå forvekslinger. Dessuten ville vi friske opp legenes kunnskaper i forbindelse med et nødvendig bytte av medisin, forklarer Pfizers administrerende direktør Fredrik Bendiksen.

Enda mer frustrert er MSDs Skattebøl over hvordan Pfizer har invitert intet mindre enn 300 leger til deltagelse i en klinisk studie av en ny migrenemedisin.-Det kan synes som om Pfizer bruker kliniske studier som et skalkeskjul for ren markedsføring av et nytt preparat. Det er betegnende at invitasjonen er sendt ut av markedsavdelingen, ikke av medisinsk avdeling. Dette er useriøst, mener Skattebøl, som sammen med de medisinske direktørene i GSK og Novartis har sendt brev til Pfizer med bønn om at initiativet trekkes tilbake.

Tjener ingen

"Det er ikke i noens interesse at fagmiljøene får enda et tegn på useriøs forskning og fordekt aktivitet. Vi må slutte å spille med to kortstokker og ikle oss lånte fjær. Ingen er tjent med, aller minst Pfizer, at legemiddelutprøving stilles i vanry", heter det i brevet.GSK har samtidig klaget forholdet inn for Rådet, og Pfizer vil ikke prosedere sin sak i Aftenposten før det er fattet et vedtak der.-Vi er enig i at initiativet burde kommet fra medisinsk avdeling, det er første gang vi går frem på denne måten. Men klagen inneholder faktiske feil, og selve studien er meget seriøs, sier Bendiksen.

Les mer om

  1. Helse