Kristian Valens forklaring i retten utløste ny etterforskning

Komiker Kristian Valen mer enn antydet at han mener et hevngjerrig politi er årsaken til at han sitter tiltalt for å ha oppbevart plomberte våpen.

Aktor Andreas Meeg-Bentzen og Kristian Valens forsvarer advokat Bernt Heiberg i Oslo tingrett mandag.

Hele første dag av rettssaken etter at politiet i februar 2020 saumfarte Valens bolig på Aker brygge og tok med over 50 våpen og våpenkopier, gikk med til artistens egen forklaring.

Siden siktelsen for snart tre år siden, har den 48 år gamle komikeren nektet å avgi forklaring til etterforskerne. Det som kom frem i rettssal 127 i Oslo tingrett mandag, var derfor første gang påtalemyndigheten selv fikk høre den tiltaltes egen oppfatning av forholdene han sitter tiltalt for.

– Det er iverksatt ny etterforskning i saken nå, etter Valens forklaring her i retten. Det er opplysninger som han har gitt, som må ettergås, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til NTB etter at retten ble hevet.

Rekvisitter – ikke våpen

Kristian Valen selv uttrykte tydelig frustrasjon over at han er tiltalt for å ha oppbevart det han selv konsekvent omtaler som rekvisitter, men som politiet mener er våpen. I retten fortalte 48-åringen om et endret liv, han var blitt tørrlagt og hadde flyttet fra Oslo etter mange år og flere episoder knyttet til hans privatliv som hadde endt med politisaker og en sviktende tillit til lovens lange arm.

Valen fortalte hvordan livet hadde tatt en annen vending etter at han avfyrte skuddet inne i leiligheten for 15 år siden. Fra å være en avholdt humorist, opplevde han at en fjær ble til fem høns, og at han nærmest hadde skutt vilt rundt seg i sin egen leilighet.

– Da gikk jeg fra å være en komiker til å være en person som skjøt vilt rundt meg i hele leiligheten med våpen jeg ikke hadde lov å ha. Hvor pressen hadde dette fra, vet jeg ikke, men da gikk jeg til å være Våpen-Valen. Det florerte på internett og overalt, fortalte Valen som klandrer politiet etter hendelsen.

Aktor Andreas Meeg-Bentzen i rettssaken mot komiker og artist Kristian Valen i Oslo tingrett mandag.

Startet med krangel

Episoden i 2020, som skulle utløse etterforskning for ulovlig våpenbesittelse, startet med at politiet ble tilkalt i forbindelse med en krangel. Under den påfølgende husransakelsen ble det funnet store mengder våpen og våpenlignende gjenstander, samt to batonger.

Valen sier alle våpnene er plombert, flere av dem av politiet selv, og at de for øvrig er å betrakte som rekvisitter utelukkende brukt for å ligne på ekte våpen under hans produksjoner for scene og film.

Dommer Yngvild Thue i rettssaken mot komiker og artist Kristian Valen. Rettssaken startet i Oslo tingrett, og det er satt av fire dager til saken. Valen er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse.

Brukbare eller ikke?

Da rettssaken startet, gjorde aktoratet det klart at de ikke forholder seg til om Valens våpen er plombert eller ikke. For politiadvokat Meeg-Bentsen er spørsmålet om våpnene var blitt gjort varig ubrukbare, noe påtalemyndigheten mener flere av våpnene åpenbart ikke var.

Valen snakket mer enn villig, og med en nærmest pedagogisk fremgangsmåte overfor tingrettsdommer Yngvild Thue og de to meddommerne redegjorde han for sin egen oppvekst og karriere til en av landets mest suksessrike komikere. Og om historieinteresse og våpenkjøp som samlervirksomhet.

Da han skulle svare på aktoratets spørsmål, viste han seg derimot fra en annen side. Med korte setninger svarte han på hvordan våpen ikke lenger fungerte og hva de hadde blitt brukt til.

Brukte riksvåpenet

Politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød spurte ham om bruken av det norske riksvåpenet i flere humoristfilmer der Valen gjorde narr av politiet. Riksvåpenet ble blant annet benyttet i en 60-årshilsen til tidligere leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen, som Valen var blitt engasjert til å spille inn.

Valen var synlig irritert og stilte spørsmål tilbake om det var allment kjent at det ikke var lov å bruke riksvåpenet, når selv politiet, som hadde bestilt videoinnslaget, ikke hadde reagert.

– Hva tenker du at politiet nå bruker disse videoene mot deg, spurte Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg.

– Jeg vet ikke om jeg bør si noe. Jeg har vel sagt i satiren hva jeg mener om bruk av ressurser og annet, så jeg tror det er best at jeg ikke sier noe, sa Valen.

Det er stor medieinteresse knyttet til saken, og av den grunn nektet Kristian Valen å svare på spørsmål knyttet til funnet av de narkotiske tablettene som han også er tiltalt for. Han opplyste kort at dette var tabletter han hadde fått utskrevet på resept. Videre spørsmål om dette vil retten vurdere å ta bak lukkede dører senere under rettssaken som vil vare frem til torsdag.