Tråler skogen for å drepe ulven

I Hedmarks dype skoger sniker fem dødsdømte ulver seg varsomt rundt. I hælene har de 150 jegere med lisens til å drepe.

— Når myndighetene først har åpnet for å ta ut noen få ulver, så synes jeg det er viktig at vi samarbeider, for bygda sin skyld. Det å drive gård er mye hardt arbeid, og da er det trist at man hvert eneste år finner dyr oppspist eller hardt skadet av ulv, sier 18 år gamle Stine Iversen. Sist det ble drevet lovlig ulvejakt i Norge, var i 2001. Den gang var det statlige jegere som fra helikopter kunne plukke ut dyrene. Denne gangen skal det gjøres på gamlemåten, og 18-åringen er én av rundt 150 jegere som satte ut i skogen på ski med rifla over skulderen. I lommeboken ligger papiret som gir henne fullmakt til å skyte ulven - hvis hun bare klarer å finne den.

Børse og mobil.

Væpnet med børser og mobiltelefoner går jegerne nå på kryss og tvers for å lete opp de fem dyrene det er gitt tillatelse til å felle. Det er åpnet for ulvejakt i Hedmark fordi fem ulver har vært tankeløse nok til å tråkke inn i en skog der Stortinget har vedtatt at de ikke skal være. Nå har jegerne frist frem til 15. februar med å spore dem opp. Rekker de det ikke, får ulvene enda en sommer til å boltre seg i forsvarsløse sauer på beite.

Ikke imot ulv.

— Personlig har jeg ikke noe spesielt imot ulven, jeg. Men jeg synes det er en spennende jakt, sier drosjesjåfør Per Arild Ås fra Atna, noen mil nord for Koppang i Hedmark. Sammen med skoleeleven Stine Iversen er han med i et jaktlag på rundt 30 venner. Hele helgen har de trålet skogbunnen etter potespor.Som for tre år siden er ulvedemonstranter på plass for å hindre jegerne. Deres jobb er å finne ut hvor ulven befinner seg, og så dra dit for å forstyrre jegerne. Men det er ikke lett. Der jegerne kan bruke bil og suser av gårde etter å ha låst bommen omhyggelig bak seg, havner aksjonister på bakglatte ski håpløst etter.- Hvordan skal dere klare å hindre jegere med våpen?- Én måte er jo rett og slett å bråke når jegerne prøver å sirkle inn ulven, slik at den blir skremt bort, sier Christian Rostock fra Oslo. - En annen ting vi kan gjøre, er å slippe hundene våre ut for å lage spor som forvirrer.

Fem ulver skal skytes i Hedmark, har myndighetene bestemt. Per Arild Ås og Stine Iversen er to av de rundt 150 jegerne som nå har kastet seg inn i noe så sjeldent som en lovlig ulvejakt.