Krever svar om lystgass-rus blant unge: – Må vurdere aldersgrense

Aldersgrense for kjøp av lystgass. Det kan bli en realitet når den nye rustrenden havner i Stortinget.

Bruk av lystgass som rusmiddel, er langt mer utbredt enn hva Høyres Tone Wilhelmsen Trøen var klar over.

Lystgass som rusmiddel har bredt om seg i Oslo og utover i landet under pandemien. Ungdomsarbeidere og fagpersoner innen psykisk helse og rus mener det er viktigere enn noen gang med informasjon og tiltak mot den nye rustrenden. Særlig fordi mange unge i dag ruser seg på de største lystgasspatronene.

Lystgass-patronene som inneholder gass i væskeform og er sterkt nedkjølt kan gi nerveskader som lammelser. I fjor fikk Giftinformasjonen, som gir hjelp og råd ved akutte forgiftninger, tre ganger så mange henvendelser knyttet til lystgass enn året før.
– Dette her har passert under radaren min, innrømmer Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, som også er leder i helse- og omsorgskomiteen.
Hun er en av mange politikere som reagerer etter artiklene i Aftenposten.

– Jeg har ikke vært klar over at lystgass som rusmiddel er så utbredt som ungdomsarbeiderne forteller. Vi må vurdere om regulering må til, for å sende noen signaler om at dette er farlig rusbruk, sier den tidligere stortingspresidenten.

Les også

Ballongen kan vise ny rustrend hos unge

Lystgass-bruken et smutthull i lovverket

I dag omfattes ikke lystgass av norsk narkotikalovgivningen. I praksis betyr det at både bruk og salg ikke har noen aldersgrense. Norge står i en motsetning til Danmark, som har innført forbud mot å selge lystgass til personer under 18 år. I New York er det 21-års aldersgrense for kjøp av krempatroner med lystgass. Og i Nederland er lystgass helt forbudt og sidestilt med andre narkotiske stoffer. I Sverige har de en offentlig debatt om «lattergassen» skal reguleres. De kan om kort tid følge danskene.

Så da gjenstår spørsmålet: – Hva skal Norge gjøre?

– Jeg synes vi bør se til Danmark, sier Høyres Tone Wilhelmsen Trøen.

– Vi må se på om regulering må til for å sende noen signaler om at dette er farlig rusbruk. Og vi må få utredet hvilke helseskader lystgass kan medføre. Dette er noe jeg håper helseministeren (Ingvild Kjerkol, Ap red.anm.) og regjeringen vil se nærmere på, sier hun.

– Men hva kan du gjøre?

– Jeg kommer til å sende et skriftlig spørsmål til statsråden om hvilke tiltak som bør gjøres. Det er naturlig å begynne der, sier Wilhelmsen Trøen.

Les også

Overlege om lystgass-rusen: «Går fra rave-dance til ikke å kunne gå»

Høyre-politikeren sendte følgende skriftlige spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap):

– Vil helseministeren vurdere innføring av aldersgrense for salg av lystgasspatroner, og vurderer regjeringen å utrede et forbud mot bruk av lystgass som rusmiddel?

Onsdag 11. januar svarer Kjerkol. Du kan lese hele svaret nederst i saken.

Det er behov for informasjon om skadevirkninger, mener KrF-leder og helsepolitisk talsperson, Olaug Bollestad.

Se til Danmark!

Flere andre partier reagerer også på at lystgass er i ferd med å etablere seg som et rusmiddel blant unge i Norge.

Som KrF-leder og helsepolitisk talsperson, Olaug Bollestad:

– Innføring av 18-års aldersgrense slik som i Danmark kan være et relevant tiltak, eventuelt et forbud som går lenger da skadepotensialet kan være stort. KrF vil vurdere nærmere hvilke tiltak som bør på plass, og forventer at regjeringen raskt tar tak i problemstillingen nå som den er belyst, mener Bollestad.

I Senterpartiets stortingsgruppe er flere bekymret over at lystgass også har fått fotfeste som rusmiddel – og da særlig blant unge.

– Samtidig med at bruken kan gjøre stor skade og ikke er så harmløs som lovverket skulle tilsi, er det all grunn til å reagere nå, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp.), medlem av familie- og kulturkomiteen.

– Hva kan gjøres?

– Jeg mener at det er gode grunner til å se på måter å regulere tilgjengeligheten til lystgass på, men også vurdere å kategorisere lystgass som et ulovlig rusmiddel.

De største lystgass-patronene er blitt rusmiddel for unge, og er ikke spesielt vanskelig å få øye på.

Rødts politisk rådgiver for stortingsgruppen, Liv Bjørnhaug Johansen, mener også tilgjengeligheten av lystgass som rusmiddel må begrenses. Men partiet savner også et dybdesøk i hvorfor ungdommene ruser seg.

– Vi må sørge for at ungdom har hjelpetilbud og apparat rundt seg å henvende seg til når de opplever uro og vonde følelser – de skal ikke behøve å ruse seg med et skadelig middel for å dempe det.

Her er svaret fra helseministeren:

Spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H):

– Vil helseministeren vurdere innføring av aldersgrense for salg av lystgasspatroner, og vurderer regjeringen å utrede et forbud mot bruk av lystgass som rusmiddel?
Svar fra Ingvild Kjerkol (Ap):

– Jeg er kjent med at det i senere tid har vært økt oppmerksomhet omkring bruk av lystgass som rusmiddel, og jeg deler bekymringen for hvilke helsemessige konsekvenser dette kan ha. Jeg har ikke mottatt bekymringsmeldinger fra Helsedirektoratet, FHI eller andre aktuelle instanser om bruk av og skader som følge av bruk av lystgass. Jeg er heller ikke kjent med at det foreligger noen undersøkelser som dokumenterer det faktiske bruksomfanget av lystgass som rusmiddel i Norge.

På bakgrunn av oppmerksomheten omkring dette temaet vil jeg kartlegge hva aktuelle instanser har av informasjon om bruk og skader knyttet til lystgass som rusmiddel. Jeg er kjent med at Sverige har startet en utredning med sikte på mulig regulering av lystgass og at Danmark allerede har innført reguleringer. Dersom det skulle være aktuelt å innføre regulering også i Norge, vil det være naturlig å se hen til regulering i øvrige nordiske land. Jeg vil følge nøye med på utviklingen fremover og især resultatet av den svenske utredningen når den foreligger.