LO og NHO er enige. En unødvendig streik er over, mener NHO.

LO og NHO er enige om en avtale. Et historisk godt resultat, sier LO-lederen. Men hun kan ikke love reallønnsvekst til alle.

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte mediene torsdag ettermiddag for å fortelle mer detaljert om enigheten mellom de to streikende partene.

LO og NHO er enige om en avtale som avblåser streiken. Dermed skal 22.500 arbeidstagere tilbake på jobb klokken 06 fredag morgen.

– For oss så er dette et historisk godt resultat, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen mener resultatet vil bidra til å øke kjøpekraften og sikrer et godt tillegg til de med lavest lønn. Dette viser nytten av å streike, sier LO-lederen.

Følsvik sier derimot at det er umulig å garantere at alle LOs medlemmer får reallønnsvekst.

Den første storstreiken i et mellomoppgjør mellomoppgjør Et mellomoppgjør er forhandlinger der det forhandles kun om lønn. I motsetning til et hovedoppgjør, der det også kan forhandles om tariffavtalen.siden 2. verdenskrig er dermed over.

Dette ble resultatet

I avtalen er det fremdeles en ramme på 5,2 prosent, som var det siste forslaget som ble lagt frem før LO brøt søndag. Det får Aftenposten opplyst av flere kilder.

Hovedpunktene i oppgjøret:

  • Det generelle tillegget blir på 7,5 kroner i timen fra streikeslutt 21. april i år. Dette utgjør 2,1 prosent av rammen og er 0,2 prosentenheter høyere enn det som lå i Riksmeklerens skisse søndag.
  • Det er også enighet om et høyere lavlønnstillegg fra 21. april. Dette økes fra 2 til 3 kroner for alle lavtlønte. Det vil si de som tjener under 490.000 kroner i året.
  • De lavtlønte uten lokal forhandlingsrett får ytterligere 1 krone mer i timen i tillegg til det generelle tillegget.
  • Anslaget for de lokale lønnstilleggene justeres ned.

– Vi har fått en veldig god lavlønnsprofil på plass. Det var et av de aller viktigste kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier Følsvik.

LO, NHO og Riksmegleren kunne torsdag ettermiddag si at streiken er over.

– Reallønnsvekst for alle

Skulle alle fått reallønnsvekst måtte de generelle tilleggene vært høyere enn anslått prisvekst, som er på 4,9 prosent. Det ligger ikke inne i enigheten mellom partene.

Følsvik sier torsdag at hun ikke garantere dette for alle. Hun tror likevel medlemmene vil være fornøyd.

– Jeg tror de aller fleste av medlemmene våre blir godt fornøyd med dette resultatet, sier LO-lederen til Aftenposten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av LOs forhandlingsutvalg, sier hun.

– Hvor langt unna er dette en full seier?

– Jeg vil kalle dette en full seier. Tillegget som er blitt gitt til de med lavest lønn er det høyeste tillegget som er gitt. Vi finner ikke så gode tillegg gitt noen gang, svarer Følsvik.

Tillegget for de med lavest lønn, som fikk det høyeste tillegget, får 11,50 kroner i timen. Noe Følsvik beskriver som historisk.

NHO: En unødvendig streik er over

Mens LO kaller dette et historisk godt oppgjør og en full seier, så er NHO-direktør Ole Erik Almlid fornøyd med at den «unødvendige» streiken er over.

Han sier at NHO måtte strekke seg litt lenger enn riksmeglerens skisse, som LO og YS takket nei til søndag.

– Hvordan vil dette lønnsoppgjøret påvirke de litt mindre bedriftene?

– Alle kostnader betyr noe. Det har vært prisøkninger på mange områder, ikke minst på strøm. Et høyt lønnsoppgjør vil også bety økte kostnader, svarer NHO-direktøren og legger til:

– Det er klart at vi har næringer som kommer til å kjenne dette. Bygg og anlegg, mat og drikke, service og handel, reiseliv og mediebransjen. Det er mange som kommer til å se at 2023 blir et dårligere år enn 2022.

Han mener likevel at oppgjøret er akseptabelt.

– Og det er bedre enn å stå i streik.

YS følger etter

Mens LO og NHO torsdag klokken 17 fortalte at de hadde blitt enige om en løsning, så holdt YS streiken gående. Like før klokken 19 torsdag valgte de også å avslutte streiken, etter at de hadde blitt enige med NHO om lønnsoppgjøret.

Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. Det samme som LO.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier i en pressemelding at han er glad for at NHO kom dem i møte.

– Vi har fått en god lønnsramme, en mye bedre balanse mellom sentrale og lokale tillegg, og vi har sørget for at de lavtlønnede kommer bedre ut. Det viser at streiken var nødvendig, sier han i pressemeldingen.

Fra mandag har 24.000 arbeidstagere fra LO og YS vært tatt ut i streik, hvorav 1500 fra YS.

Fredag var det planlagt en opptrapping av streiken. Da skulle LO og YS ta ut henholdsvis 15.000 og 504 til i streik.