Norge

Hummerbestand på historisk lavmål, men her «teppebombes» den med teiner

Bestanden av hummer er på et historisk lavt nivå. Samtidig pågår et omfattende hummerfiske for andre måneden på rad.

Slik ser det ut ved den undersjøiske muren syd for Oscarsborg. 37 blåser som er festet til hummerteiner er markert på dette bildet.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Dronebildet fra den populære fiskeplassen rett sør for Oscarsborg utenfor Drøbak viser hvor tett hummerteinene står.

På et område på ca. 120 ganger 68 meter viser Aftenpostens dronebilde at det ligger minst 37 teiner.

– Slike bilder bekrefter at det er strengt nødvendig med ytterligere tiltak for å bedre hummerbestanden nå som den er på et historisk lavt nivå. Mange hummer i dette området vil havne i en teine i løpet av de to månedene som fisket pågår, sier Fredrik Myhre i WWF Norge.

Hummer uten teine.

Han er spesielt bekymret for at mange av de største hunnhummerne blir fisket opp. Det er de som legger flest og størst rogn og er veldig viktige for bestanden.

Maksimumsstørrelse

Havforskningsinstituttet har anbefalt at det innføres en maksimumsstørrelse på hummer og at man starter en registrering av fritidsfiskere. Hele 70–80 % av hummerfangstene i Skagerrak er fisket av fritidsfiskere.

– Vi støtter disse forslagene. Man er helt avhengig av å få et anslag på hvor mange hummerteiner som er i bruk i de månedene det tillatt å fiske hummer, og så vurdere eventuelle ytterligere restriksjoner på hvor mange teiner fritidsfiskere har lov til å sette i sjøen, sier Myhre i WWF.

  • Spøkelsesteiner er et problem: Per Sandberg med hummer-app mot spøkelsesfiske

I dag er grensen ti teiner pr. båt for fritidsfiskere og 100 teiner for yrkesfiskere.

Må revurderes

– Forvaltningsplanen fra 2008 må revurderes, sier forsker Ann-Lisbeth Agnalt ved Havforskningsinstituttet.

Hun stiller spørsmålet om hummerbestanden tåler det enorme trykket.

– I år er det veldig mange fritids- og yrkesfiskere som ringer og forteller at det er vanvittig mange hummerteiner ute. Som forsker synes jeg at det er veldig bra å ha engasjerte fiskere som foreslår ytterligere tiltak og begrensninger på fisket. Det viser at man bryr seg om hummeren, sier Agnalt.

Verneområder

– Vi frykter at hummeren ikke klarer å øke bestanden. Derfor er vi veldig for det som Havforskningsinstituttet anbefaler om flere verneområder, som viser seg å fungere veldig godt, sier Myhre.

Siden 2006 har norske fiskerimyndigheter etablert noen områder der hummeren er vernet, blant annet i skjærgården ved Hvaler i Østfold og i Færder nasjonalpark.

Studier viser at hummeren i disse områdene blir flere og større.

– Får man et nettverk av slike verneområdet langs kysten av hele Sør-Norge, så kan man begynne å høste utenfor områdene, fordi en del hummer vil vandre ut, sier Myhre.

Også Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Norges Naturvernforbund ønsker seg flere verneområder.

– Det bør være minst et par verneområder i hver kommune, og minst et par kvadratkilometer store. Dette vil i, motsetning til et totalforbud, holde både fisketradisjonen og hummerbestanden ved like, sier Schulze.

Les mer om

  1. WWF
  2. Havforskningsinstituttet
  3. Hummerfiske