Norge

Klassekampen: Krisehåndtering i kulissene grunnet russisk skyteøvelse i Norskehavet

NATO og regjeringen har nedtonet den russiske øvelsen i Norskehavet, men i kulissene jobber norske myndigheter med krisehåndtering, skriver Klassekampen.

NATO og regjeringen har nedtonet den russiske øvelsen i Norskehavet, men i kulissene jobber norske myndigheter med krisehåndtering, skriver Klassekampen. Her fra NATO-øvelsen Trident Juncture på Byneset i Trondheim tirsdag.
  • og NTB
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Ifølge Klassekampen har regjeringen satt krisestab for å håndtere situasjonen. Det kommer frem i en e-post sendt fra Luftfartstilsynet til Avinor tirsdag.

«På et møte i går ettermiddag som var initiert av Krisestøtteenheten, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, så deltok representanter fra flere departementer», heter det i meldingen.

  • Les også: Russisk militærøvelse utenfor Møre og Romsdal under Trident Juncture

Krisestøtteenheten er en del av Justisdepartementet og skal yte støtte til regjeringen under kriser.

Avviser at det er satt krisestab

Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser at det satt krisestab.

– Klassekampens oppslag om at Norge har satt krisestab er ikke riktig. Saken håndteres på vanlig måte i departementene, som håndterer den i henhold til fastlagte ansvarsforhold. For å sikre informasjonsdeling og god koordinering, har berørte departementer hatt ett møte om saken. Dette er helt vanlig i saker som berører flere departementer, sier han til Aftenposten.

Avinor fikk melding om skyteøvelse

Fredag formiddag mottok Avinor beskjed fra russiske luftfartsmyndigheter om at to russiske bombefly av typen Tupolev Tu 95 skal fly rundt Norge.

På ettermiddagen sender det russiske luftfartstilsynet melding til Avinor om at den russiske marinen skal gjennomføre en skyteøvelse i Norskehavet, delvis overlappende med øvelsesområdet for Trident Juncture.

Mandag holdt krisestøtteenheten i Justisdepartementet et møte med blant andre Forsvarsdepartementet. Der kom det frem at norske myndigheter hadde mottatt blandede signaler fra russiske myndigheter. De skal ha opplyst at missiltestingen ikke var klarert på riktig nivå internt i Russland.

Russland ber Norge stenge luftrommet

Tirsdag arbeidet Utenriksdepartementet for å få klarhet i situasjonen og for å få bekreftelse fra russiske myndigheter på om prøveoppskytingen skal finne sted eller ikke.

I meldingen bes Norge stenge av luftrommet over øvelsesområdet. Det er spesielt aktuelt for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Tirsdag var det ifølge avisen møter i en rekke instanser i offshoresektoren for å håndtere situasjonen.

Russerne har meldt at de skal skyte i tidsrommet 7 til 14 fra torsdag til fredag denne uken.

Forsvaret: Påvirker ikke NATO-øvelsen

– Vi har registrert at denne aktiviteten skal foregå, og vi kommer til å følge med. Øvelsen Trident Juncture vil fortsette som planlagt, sier oberst og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, Eystein Kvarving til Aftenposten.

Les mer om

  1. Nato
  2. Utenrikspolitikk
  3. Norskehavet
  4. Luftfartstilsynet
  5. Trident Juncture