Ny bok: Tajik truet med å gå av i misnøye mot Ap-ledelsens håndtering av Giske-saken

Nestleder Hadia Tajik i Ap var så misfornøyd med måten varslene mot Trond Giske ble håndtert på at hun var villig til å sette vervet sitt på spill.

Hadia Tajik stilte Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor et ultimatum da Giske-saken pågikk. Hun ville ikke fortsette i samme partiledelse som Trond Giske, ifølge boken «Alle skal ned».

– Jeg forstår at det er jeg som må velge, sa Hadia Tajik i en telefonsamtale med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i boken «Alle skal ned».

Uttalelsen var i realiteten et ultimatum til Støre, ifølge boken. Den omhandler årene fra 2015 til 2018, en av de vanskeligste periodene i partiets historie – Jens Stoltenberg hadde reist til Brussel og overlot partiet til Jonas Gahr Støre og en nestlederduo, som ifølge boken var i nær sagt konstant konflikt og tilsynelatende praktisk talt ute av stand til å samarbeide.

Boka baserer seg på rundt 100 anonyme kilder, og opplysningene er i liten grad kommenterte eller imøtegått av Giske, Tajik og Støre, fordi de ikke har ønsket det. Giske understreker overfor VG at han ikke har bidratt til boken.

På varslernes side

Det angivelig elendige samarbeidsforholdet mellom Tajik og Trond Giske danner en del av bakteppet for det som utspant seg rett før jul i fjor, da varslene mot Giske om seksuell trakassering ble behandlet av partiapparatet.

Tajik sto klart på varslernes side, og inntok en stadig mer kritisk holdning til Støres håndtering av varslene. Hun ga ham beskjed om at hun var villig til å forlate vervet som nestleder hvis han ikke tok mer håndfast grep.

«Hun ønsket ikke å bli værende i partiledelsen om Giske ble», står det i boken. Uttalelsene falt i løpet av noen timer: Fra nestleder Trond Giske var blitt konfrontert med varsler fra flere kvinner om seksuell trakassering, hvorpå partiledelsen konkluderte med kritikk mot Giske, men lot ham fortsette i vervet som nestleder.

Tajik satt sammen med to av varslerne da telefonsamtalen fant sted. Ifølge boken var hun svært opprørt over at sakene ikke fikk større konsekvenser, og fortalte de to kvinnene etter samtalen med partilederen at «hun ikke hadde samvittighet til å være med på å legitimere Giskes oppførsel og maktmisbruk».

Trosset Støre

Hadia Tajik trosset partilederen ved to anledninger: Hun la ut en tydelig tillitserklæring til varslerne på sin Facebook-side og hun leste et varsel høyt under sentralstyremøtet rett over nyttår, da Giske-saken ble behandlet, trass protester fra Støre.

«Til venner uttrykte hun at hun visste at det kunne bli henne, ikke Giske, som var ferdig som nestleder da teksten ble offentlig», står det i boken om Facebook-posten som vakte betydelig offentlig oppmerksomhet.

Giske måtte til slutt gå av, til tross for at han bestred innholdet i mesteparten av anklagene han ble utsatt for. Ifølge forfatterne av boken, Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, skjedde det etter «et voldsomt press» mot Støre, blant annet som følge av ultimatumet Tajik stilte.

Utad var det nye varsler om seksuell trakassering som fremkom i romjulen som var foranledningen til at Støre ba Giske gå av, men ifølge boken lå det også en underliggende erkjennelse av at hans håndtering av varslersaken ikke hadde fungert: «Han hadde ikke fått frem budskapet sitt, og hadde ikke ment å være Giskes forsvarer», står det i boken.

Elendig valgkamp

«Alle skal ned» tar også for seg opptakten til katastrofevalget i fjor, da Arbeiderpartiet ble avspist med 27,4 prosent av stemmene og henvist til nye år i opposisjon, selv om veien før valget tilsynelatende var åpen for Ap.

Ifølge boken er årsaken en blanding av det dårlige samarbeidsklimaet i partiledelsen, flere feil begått av enkeltpersoner, Aps skattepolitikk, oppmerksomheten rundt økt arbeidsledighet og medieoppslagene om Støres privatøkonomi.