Søker med metalldektektorer etter smådeler

Søket etter levninger etter helikopterulykken regnes nå som avsluttet. Nå letes det med metalldetektorer etter smådeler fra helikopteret.

Mannskaper fra brannvesen, Forsvaret, politiet og havarikommisjonen arbeider videre med å sikre vrakrester etter helikopterulykken. Dette bildet er tatt i havnen på Turøy.

— Flyhavarikommisjonen er interessert i flest mulig deler fra flykroppen. De har ikke satt sammen puslespillet, så de vet ikke hva de mangler, men så lenge vi finner ting, vil vi fortsette å gjøre det så detaljert som mulig, sier innsatsleder Ole Bjørn Sveen på kaien på Turøy.

Mandag formiddag åpnet politiet sperringene inn til øya Turøy. Han forteller at søket på store deler av øya, der det inntil mandag formiddag var sperret, nå regnes som avsluttet.

Innsatsleder Ole Bjørn Sveen fra Vest politidistrikt ved kaien der Havarikommisjonen arbeider videre med å samle inn vrakdeler.

— Dette området, blant annet der rotoren ble sunnet, regner vi som avsøkt. Vi holder muligheten åpen for at etterforskere kan ville inn i området litt senere, men pr. nå mener vi at vi har gjort en skikkelig nok jobb der nå. Folk fra blant annet Sivilforsvaret har gjort en fantastisk innsats med dette søket og fortjener ros, sier Sveen.

Søk med metalldetektorer

Minerydderkommandoen i Forsvaret bistår politiet med søk med metalldetektorer på holmen utenfor Turøy. Rundt 25 stykker er fortsatt i arbeid der.

— Vi ser etter smådeler og detaljer som kan være til hjelp for Havarikommisjonen. Arbeidet med metalldetektorer startet i dag, sier Sveen.

Sveen sier at det primært er biter fra helikopteret de nå søker etter.

— Når det gjelder levninger, finner vi noe innimellom, men vi regner med at det meste som er å finne, er funnet nå. Så nå er det i hovedsak materiell de søker etter.

Brannvesenets dykkere er til stede for å starte oppryddingsarbeidet i sjøen, men på grunn av dårlig vær er dette blitt utsatt inntil videre.