Skoleministeren om rom-barn uten skolegang: – Kulturelle forhold er ingen unnskyldning

Kulturelle forhold som at norske romer ofte er på reise, holder ikke som unnskyldning for å holde barna vekk fra skole, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er klar på at foreldrene har hovedansvaret for barna. Han oppfordrer derfor foreldre som holder barna vekk fra skolen, om å ta ansvar.

De siste fem årene er foreldrene til 27 barn i Oslo politianmeldt fordi barna ikke møter på skolen. Over halvparten av disse sakene gjelder barn med rom-bakgrunn.

Politiet har henlagt sakene. Det liker hverken Sanner eller Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Disse barna har rett til opplæring på lik linje med alle andre barn. Både skolen og andre offentlige instanser må følge opp slike saker, slik at barna blir ivaretatt, sier Sanner.

Han viser likevel til at det er foreldrene som har hovedansvaret for barna.

– De må ta det viktige ansvaret for at barnet får den utdanningen det trenger og har krav på. Kulturelle forhold er ingen unnskyldning for at barn ikke får opplæring.

Mer penger til rom-los i skolen

Både Sanner og Thorkildsen peker på Oslos skolelos-tiltak, som følger opp skolegangen til norske rom-barn.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett økes bevilgningen til rom-loser med en million kroner neste år.

Det kommer etter initiativ fra Oslo kommune, som har meldt om økt etterspørsel og ventelister til skolelos-tjenesten.

Det betyr en samlet bevilgning på 3,5 millioner kroner for tiltaket.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, understreker at Barnekonvensjonen er krystallklar på at barn har rett til utdanning. – Det er foreldrene eller andre som har omsorg for barnet som har ansvaret for å påse at barnet får den grunnskoleopplæringen det har plikt og rett til, sier hun.

– Tegn på at noe er galt

Det er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo veldig glad for. Inga Marte Thorkildsen mener rom-fraværet er så alvorlig at det er behov for en særskilt innsats for denne elevgruppen.

– Før sommeren neste år skal jeg fremme en sak om gjennomføring av videregående opplæring for elever med høyt fravær og svake resultater. Da vil jeg gå nærmere inn på fraværsproblematikk og se hvilke politiske grep vi kan gjøre for å få økt nærvær på skolen, sier Thorkildsen.

– Bør foreldrene straffes eller bør norske rom få en annen behandling fordi de har en kultur som gjør det vanskelig å sende barna fast på en skole?

– Alvorlige brudd på opplæringslovens bestemmelser om barns rett og plikt til opplæring bør straffes. Å bevisst hindre barn i å motta opplæring er omsorgssvikt. Norske rom skal ikke behandles annerledes. Jeg mener imidlertid at fordi fraværstallene er så alvorlige for barn med rom-bakgrunn, så viser det at det er behov for en særskilt innsats for å få til god dialog mellom skole og familiene i dette miljøet, svarer hun.

Nav skal dele informasjon med Oslo-skolen

Skolebyråden har tidligere tatt opp Utdanningsetatens problemer med å få informasjon fra Nav. I begynnelsen av måneden fikk hun svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Hun skriver at direktoratet nå åpner opp for at Nav kan gi fra seg informasjon som er relevant for at skolene raskere kan finne igjen de elevene som har udokumentert fravær. Dette er et viktig gjennomslag som vil gjøre det lettere å kunne følge opp elever som ikke møter til skolen.


Aftenpostens leder 12. oktober 2018:

Dette mener Aftenposten: Den norske rom-historien er utenforskap satt i system og må sies å være skrekkeksempelet på mislykket integreringsarbeid i Norge. Det mest alvorlige er det moralske sviket dersom fellesskapet ser en annen vei når en gruppe av landets borgere sosialiseres ut av fellesskapet.