Norge

KS vil fjerne tidlig pensjon for flere yrkesgrupper

Yrkesgrupper som politimenn, sykepleiere og brannmenn kan gå tidligere av med pensjon på grunn av særaldersgrense. Ordningen er utdatert, mener KS.

Ordningen med særaldersgrense for yrkesgrupper som politimenn, sykepleiere og brannmenn er utdatert, mener KS.
  • og NTB

– Det er sløsing med ressurser å la så mange som i dag gå av med særaldersgrense, sier leder Gunn Marit Helgesen i Kommunenes interesseorganisasjon KS til Dagbladet.

Ansatte i yrkesgrupper med lavere aldersgrense enn 70 år kan få pensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alderen din og opptjeningstiden er minst 85 år. De lavere aldersgrensene kan være fra 60 til 68 år.

  • Les også: Han gjorde som halvparten av politikollegene: Pensjonerte seg som 57-åring. Det kan det bli slutt på.

91.000 av 346.000 årsverk i KS-området er i stillinger med særaldersgrense.

– Hvis vi andre må jobbe til 72 fremover, bør vi også se på om yrkesgrupper med særaldersgrense kan jobbe lenger i dag, sier Helgesen.

Da regjeringen og partene i arbeidslivet i mars ble enige om ny offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte, var spørsmålet om alderspensjon til dem med særaldersgrenser blant de uavklarte spørsmålene. I enigheten kommer det imidlertid frem at det skal jobbes med saken.