Norge

Knusende rapport om tilstanden ved norske sykehjem

Vold, underernæring og nedverdigende behandling er bare noen av funnene gjort i ny undersøkelse

afp000801625-pHYLD_v9ls.jpg
  • Aftenposten Redaksjon

Rapporten, som slår fast at det foregår grove brudd på menneskerettigheter på norske sykehjem, inneholder en lang rekke eksempler på kritikkverdige forhold— deriblant ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt.

Rapporten er utarbeidet ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Tre overordnede forhold er belyst i rapporten:

  • Er beboere i norske sykehjem beskyttet mot mishandling og nedverdigende behandling?
  • Er respekten for den enkeltes personlige integritet ivaretatt for beboere i sykehjem?
  • Ytes beboerne i sykehjem nødvendige og forsvarlige helsetjenester?
    Rapporten baserer seg ikke på feltstudier, men tilgjengelig materiale som beskriver forholdene: en rekke tilsynsrapporter fra Statens helsetilsyn, forskningsrapporter og kartlegginger foretatt blant ansatte i helsevesenet, samt oppslag i ulike medier.

Konklusjonene er nedslående: Det er avdekket alvorlige enkeltepisoder ved flere mistanker om seksuelle overgrep mot beboerne, det er forekommet vold mot beboere og dødsfall i forbindelse med feilmedisinering. Pleiere som er intervjuet svarer at de har observert kolleger som hadde unnlatt å gi beboere nok mat.

Lederen i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By synes det er ikke at Norge bryter menneskerettighetene:

— Det er ikke verdig for Norge å ha slike tilstander på våre sykehjem, sier hun.

LES FLERE EKSEMPLER HER :

Les også

«Ikke uvanlig å gi beboereberoligende medisineruten deres samtykke...»

DETTE ER REAKSJONENE :

Les også

  1. - Politikerne lover løft i eldreomsorgen, men når de kommer til makten, så blir det ikke tatt tak