Norge

Nordea avviser kjøp av postboksselskaper

Advokatfirmaet Mossack Fonseca skriver i interne e-poster at de selger selskaper til Nordea. Det nekter Nordea for.

OPT_sy444ee5_doc6lrgi6xvk801nj40s4kg-jmQF3ivPES.jpg Foto: BOB STRONG

 • Sigurd Bjørnestad

— Vi utfører bare administrative tjenester for kunder som har et selskap etablert gjennom Mossack Fonseca, sier kommunikasjons- og markedssjef Jonas Torp ved Nordea Luxembourg.

Han avviser at Nordea Bank S.A. i Luxembourg kjøper selskaper ferdig registrert i Panama eller De britiske Jomfruøyene fra advokatfirmaet Mossack Fonseca. Budskapet er at dette står Nordeas kunder selv for.

Dokumentene Aftenposten har tilgang til inneholder interne e-poster i Mossack Fonseca som bruker helt andre ord.

Nordea får faktura

Et typisk eksempel er at Mossack Fonsecas kontor i Luxembourg skriver at « … disse 5 omtalte selskapene er solgt til kunde: Nordea Bank S.A.» (Oversatt av Aftenposten)

I e-posten bruker Mossack Fonseca uttrykket « … sold to client: Nordea Bank S.A.»

Deretter ber Luxembourg-kontoret om at det blir skrevet ut en fakturaer for kjøpene.

— Mossack Fonseca må selv kommentere formuleringene i sine interne e-poster, sier Torp.

- Du benekter at dere har kjøpt selskaper fra dem?

-Ja. Dette har jeg sjekket nøye.

Aftenposten har stilt en rekke spørsmål til Mossack Fonseca om kontakten med Nordea. De har ikke svart.

Nordea administrerer

Dokumentene viser at Nordea i Luxembourg ved utgangen av 2015 fortsatt administererte rundt 90 selskaper for kunder i ulike land. De er registeret i Panama eller De britiske jomfruøyne og er sattt opp av Mossack Fonseca.

DNB har avsluttet all kontakt emd Mossack Fonseca og tar selvkritikk for at de var i kontakt med firmaet.

Dokumentene fra Mossack Fonseca viser at Nordea:

• tar seg av fakturaer fra Mossack Fonseca knyttet til driften av selskapene

• står for kontakten når det gjelder å oppnevne stråmenn fra Mossack Fonseca som styremedlemmer

• administrerer fullmaktene disse styrene gir til den egentlige eieren til å bestemme i selskapet

• tar seg også av kontakten med Mossack Fonseca når selskapene skal oppløses eller aksjestrukturen skal endres

Driver ikke selskapene

- Er det rett eller er det feil å si at dere i praksis driver disse selskapene for kundene?

— Det er absolutt ikke korrekt. Vi håndterer bare noen administrative oppgaver på vegne av kundene, sier Torp.

- Hvis en kunde vil sette opp et selskap på De britiske jomfruøyene med innleid styre og skjult eierskap, ville dere gjort det?

— Ja, hvis kunden har gode grunner til det. Vi ville krevd klarsignal fra våre eksterne jurister og regnskapsrådgivere, og vi ville bedt om bindene uttalelse fra skattemyndighetene om at alle skatteforhold var i orden. Til tross for rådene fra de eksterne rådgiverne, kan vi si nei til kunden hvis vi ikke forstår konstruksjonen fullt ut, sier Torp.

Nordea Norge svarer

Pressesjef Christian Steffensen i Nordea Norge sier:

— Vi kommer ikke til å tilby selskaper gjennom Mossack Fonseca i fremtiden.

Men samtidig: Nordea vil ikke kutte kontakten med Mossack Fiosneca, slik DNB har gjort.

- Vil dere fortsette kontakten med advokatfirmaet?

— Ja, vi håndterer administrative oppgaver på vegne av våre kunder. Det er imidlertid viktig å presisere at dette skjer kun i tilfeller der alt skjer i henhold til lover og forskrifter, og at alt innrapporteres til skattemyndighetene, seier Steffensen.

Strengere enn normalen

Torp sier Nordea siden 2009 har hatt strengere interne regler enn det som har vært vanlig standard i banknæringen.

— Vi aksepterer ikke at Nordea blir brukt som en plattform for skatteunndragelse. Fra i år kommer det dessuten nye regler om automatisk utveksling av kontoopplysninger mellom land, sier Torp.

Død i åtte år

Administrasjonen av postboksselskaper kan føre til overraskelser. De er satt opp med styrer bestående av stråmenn og stråkvinner leid ut av Mossack Fonseca. Noen av dem sitter i tusenvis av styrer.

 1. desember 2013 sender en Senior Wealth Planning Specialist i Nordea Luxembourg en lettere sjokkert e-post til Mossack Fonseca om at ett av styremedlemmene i selskapene Nordea administrerer har vært død i åtte år.

Kunden skaffer selskapet

Torp sier at kundene og deres rådgivere selv etablerer kontakten med Mossack Fonseca.

— De kan selv opprette selskapet mens de er kunder hos oss eller de kan komme til oss etter at de har etablert selskapet, sier Torp.

Torp holder Mossack Fonseca litt på avstand.

— Vi har mange nære samarbeidspartnere verden rundt. Mossack Fonseca er ikke en slik nær samarbeidspartner. Vi har bare kontakt med dem når vi utfører administrative tjenester for våre kunder om, sier Torp.

Få norske eiere

I det lekkede materialet er det i alt rundt 400 selskaper opprettet av Mossack Fonseca der Nordea i Luxembourg og Sveits er omtalt som «kunde» («client»). Av disse er knapt 120 selskaper aktive nå.

Det er 14 ulike selskaper med i alt 19 norske eiere i materialet. Syv av disse selskapene er aktive nå.

Aftenposten har vært i kontakt med flere av Nordeas norske kunder som har hatt et postkasseselskap levert av Mossack Fonseca.

De har i varierende grad vært i stand til å huske detaljene rundt avtalen de gjorde med Nordea i Luxembourg, men ingen av dem Aftenposten har snakket med oppga at hensikten var å skjule penger for skattemyndighetene.

Noen hadde fått råd av Nordea om hvordan de skulle oppgi korrekt informasjon til skattemyndighetene. De fleste hadde liten kunnskap om hva slags hva slags avtale eller hva slags produkt de hadde fått av Nordea. Bare én hadde hørt om Mossack Fonseca.

Les mer om

 1. Panama Papers

Panama Papers

 1. VERDEN

  Tidligere statsminister dømt til syv års fengsel

 2. ØKONOMI

  Tre arrestasjoner etter Panama Papers

 3. VERDEN

  Pakistans eksstatsminister fikk 10 års fengsel etter Panama-papers-avsløringer

 4. VERDEN

  Over 50.000 milliarder kroner kan være gjemt i britenes skatteparadiser. Nå står hemmeligholdet for fall.

 5. ØKONOMI

  Legger ned advokatfirma som sto i sentrum av Panama Papers

 6. ØKONOMI

  DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers