Norge

Disse endringene trer i kraft etter nyttår

Lavere sukkeravgift og alkolås på nye busser. Her er lovendringene som gjør seg gjeldende fra årsskiftet.

Den omdiskuterte sukkeravgiften settes ned til 2017-nivå i 2019. Fredrik Varfjell / NTB scanpix

 • Ingvild Fjelltveit
 • NTB

Nærmere 50 lovendringer, nye lover og forskrifter trer i kraft 1. januar.

Dette er noen av endringene som kan få betydning for deg:

Arbeidsliv

Forskuddstrekk på tips-inntekter

Arbeidstagere som mottar tips gjennom jobben må allerede skatte for det. Nytt fra neste år av, er at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar.

Mer til frivillige organisasjoner

Grensen for hvor mye man kan gi til visse frivillige organisasjoner og fortsatt få skattefradrag heves fra 40.000 kroner til 50.000 kroner.

Skatt på diettpenger ved jobbreiser

Fra 1. januar innføres det en ordning hvor man må skatte av diettpenger på jobbreiser dersom summen overstiger en viss grense. På reiser med overnatting på hotell er den nye skattefrie satsen satt til 578 kroner, uansett om man reiser innenlands eller utenlands.

Tidligere har man sluppet skatt så lenge diettpengene holder seg innenfor statens satser, men nå vil statens satser i flere tilfeller være høyere enn den skattefrie grensen. For eksempel er diettillegget for Danmark på 1190 kroner.

På dagsreiser som varer imellom 6 og 12 timer innføres det en skattefri sats på 200 kroner, mens satsen blir på 400 kroner for reiser over 12 timer.

Øvre grense for reisefradrag

Det innføres en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97.000 kroner, og gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS. Det kan ikke gis fradrag utover denne grensen.

Arbeidsgivere i restaurantbransjen må fra nyttår betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar. Illustrasjonsbilde. Berit Roald / NTB scanpix

 • Statsbudsjettet: Her er 15 endringer som berører ulike gruppers lommebok

Husholdningen

Lavere sukkeravgift

Sukkeravgiften på sjokolade og godteri ble satt opp med 83 prosent ved inngangen til 2018, noe som ga kraftige protester fra bransjen.

Ved nyttår skrus avgiften tilbake til 2017-nivå. Avgiftene på saft og brus, som også økte i fjor, skrus ikke tilbake.

Utbytte blir del av Aksjesparekonto-ordningen

Ordningen med aksjesparekonto blir utvidet til å også gjelde utbetaling av utbytte fra aksjer. Dermed slipper man å skatte av utbytte før man tar ut pengene. I tillegg åpnes det også for at verdipapirer kan overføres mellom egne kontoer uten beskatning.

Muligheter for lavere formuesskatt

De såkalte verdsettelsesrabattene gjør at man ikke betaler full formuesskatt på aksjer og aksjefond. Neste år øker denne rabatten fra 20 til 25 prosent.

I tillegg økes beløpet for når formuesskatten begynner å løpe. Bunnfradraget settes til 1,5 millioner kroner i 2019, mot 1,48 millioner kroner i skatteåret 2018.

For ektefeller som skattlegges under ett blir summen 3 millioner kroner.

Kommunene kan ikke gi store hopp i eiendomsskatten

Det innføres en regel som sier at kommunene kun kan øke satsene på eiendomsskatt med 1 promille av takstverdien av eiendommen i året. Det samme gjelder for bolig- og fritidseiendom.

I tillegg kan kommuner som innfører eiendomsskatt for første gang kun kreve 1 promille av takstverdien det første året.

I tillegg fritas produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner for eiendomsskatt.

Flere narkotiske stoffer kan inntas i sprøyteromsordningen

Frem til nå har brukere av sprøyterommene i Oslo og Bergen bare hatt lov til å injisere heroin i lokalene. Nå åpnes det for at brukerne også kan injisere andre stoffer. Brukerne får også lov å inhalere stoffene.

Sprøyterommet i Tollbugata i Oslo åpnet i 2005. Bildet er fra 2009 Tore Meek / NTB scanpix

Barn og familie

Endring i tredelt foreldrepengeordning

Regjeringen har tidligere utvidet antallet permisjonsuker som er reservert for far og mor fra 10 til 15 uker. Når foreldrene velger 100 prosent uttak i 49 uker, får de 15 uker hver og 16 uker til fordeling.

Fra nyttår deles perioden i tre også ved 80 prosent uttak i 59 uker. Foreldrene får da 19 uker hver og 18 uker til fordeling. Gjeldende regelverk er 15 uker hver til mor og far, og 26 uker til fordeling etter eget ønske.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har gått i bresjen for at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Plikt til å vurdere kontaktforbud

Fra nyttår blir det en plikt at domstolen vurderer om personer som er dømt i volds- og overgrepssaker skal ilegges kontaktforbud overfor barn.

I dag kan domstolen på selvstendig grunnlag vurdere kontaktforbud, men er ikke pliktig til å gjøre det.

Transport

Alkohollås på busser

Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift.

Lavere gebyr for å bestille førerkort på nett

Fra årsskiftet blir det billigere å bestille nytt førerkort og sjåførkort på nett enn å gjøre det på en trafikkstasjon. Det vil koste 140 kroner å bestille nytt førerkort på nett, mens det vil koste 300 kroner å gjøre det på en trafikkstasjon.

Alle nye busser som skal brukes til persontransport må fra årsskiftet ha alkolås. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

To nye lover

To helt nye lover trer også i kraft i 2019: Sikkerhetsloven og lov om Bankenes sikringsfond.

Den nye sikkerhetsloven legger større vekt enn den gamle på å beskytte Norge mot dataangrep.

Den skal hindre at noen kommer inn til systemene der myndighetene snakker med hverandre og til systemene som styrer blant annet strømtilførsel og vannforsyning.

Loven vil først og fremst gjelde statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Men departementet kan også fatte vedtak om at loven skal gjelde for andre virksomheter og private aktører, skiver departementet på sine nettsider.

Justisminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterte den nye sikkerhetsloven i desember. Dan P. Neegaard

Lov om Bankenes sikringsfond

Den nye loven om Bankenes sikringsfonds skal regulere fondets virksomhet. Bankenes sikringsfond er et fond som garanterer for innskudd i norske banker.

Fra 2019 utvides innskuddsgarantiordningen til å gi ubegrenset garanti for visse typer av innskudd i inntil 12 måneder. Det gjelder blant annet for innskudd knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, forsikringsutbetalinger og erstatninger.

En fullstendig oversikt over alle nye lover, forskrifter og endringer finnes på lovdata og regjeringens nettsider.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Solberg-regjeringen
 3. Lov og rett
 4. Arbeidsliv
 5. Eiendomsskatt
 6. Familie

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Ny diettskatt rammer ansatte med mange utenlandsreiser

 2. POLITIKK

  Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

 3. OSLOBY

  Finansministeren skyter ned Oslo-byrådets eiendomsskatt-plan

 4. BOLIG

  Er du førstegangskjøper? Dette bør du vite før du beveger deg inn på boligmarkedet.

 5. POLITIKK

  Endelig statsbudsjett vedtas mandag: Her er 15 endringer som berører lommeboken

 6. POLITIKK

  Abort. Barnetrygd. Rusreform. Asyl. Pelsdyr. Elbil-fordeler. Bompenger. Slik ble kompromissene.