Stian (40) har Downs syndrom - ble nektet å fly

Stian Uthus og moren Aase-Marie Kolstad sammen på Tenerife i mars i år.
  1. mars i år møtte han opp på Torp lufthavn med pakket koffert for å fly til Tenerife, en reise han gjør hvert år, alene.

Denne saken ble ved en feil publisert en kort periode uten Norwegians tilsvar. Det beklager vi.

Historien til Stian blir fortalt av hans søster i en kronikk i dagens Aftenposten.

40-åringen fra Tønsberg har Downs syndrom og sliter med språkvansker, men har aldri hatt behov for hjelp om bord i fly.

I år skulle han reise med Norwegian for første gang. Slik gikk det ikke. Nøyaktig hva som ble sagt mellom flyselskapets representanter og hun som fulgte Stian til flyplassen, er omstridt. Flyselskapet hevder de fikk opplyst at Stian var hjelpetrengende og ikke kunne gå på toalettet selv. Det som uansett er klart, er at Stian ble vurdert som en potensiell sikkerhetsrisiko.

Dermed måtte han bli igjen på Torp.

- Fordomsfull forhåndsdømming

Familien reagerer kraftig på behandlingen Stian fikk, og har engasjert advokat Tord Jordet for å klage saken inn for Likestillings— og diskrimineringsombudet (LDO). Han betegner hendelsen som «svært krenkende».

- Dette er prinsipielt veldig viktig, ikke bare for Stian, men også for alle andre med funksjonsnedsettelser, som ikke må bli utsatt for en fordomsfull forhåndsdømming av hva de kan og ikke kan. Det er viktig å vurdere hver enkelt person individuelt, sier Jordet.

Ifølge EU-forordning 1107/2006 har flyselskapene lov å nekte ombordstigning hvis personen det gjelder ansees som en sikkerhetsrisiko, for eksempel i forbindelse med evakuering i en eventuell nødssituasjon.

Samtidig har man ikke lov til å diskriminere på bakgrunn av for eksempel funksjonsnivå.

Hvor denne grensen går, er ikke gitt. Til syvende og sist er det den enkelte flykaptein som må ta avgjørelsen.

For å kunne reise uten ledsager, krever Norwegian at passasjerene må være i stand til å:

  • Løsne setebeltet
  • Ta på seg redningsvest
  • Forlate setet og komme seg til en nødutgang uten hjelp
  • Ta på seg oksygenmaske
  • Forstå sikkerhetsinstrukser gitt av kabinbesetningen
    Stians familie er klokkeklar på at 40-åringen er fullt i stand til å oppfylle alle Norwegians krav.

- Norwegian foretok ingen vurdering av hvorvidt Stian var i stand til å oppfylle sikkerhetskravene, men bestemte seg utelukkende på bakgrunn av at han hadde Downs syndrom. De ansatte la til grunn sin kunnskapsløshet eller fordommer knyttet til Downs, og antok da at han ikke ville være i stand til å gjøre de enkle tingene som Norwegian krever av sine passasjerer, sier Jordet.

Stian fløy for øvrig til Tenerife med Ving to dager senere - uten ledsager.

Nå ønsker 40-åringens familie en prinsipiell debatt om reglene. Stians tilfelle er unikt, og Transportklagenemnda har aldri vært borti en lignende sak, får Aftenposten opplyst.

Har fått kritikk tidligere

Norwegians krav om ledsagere har ført selskapet ut i turbulens tidligere.

Høsten 2010 innledet Norsk Handikapforbund en boikott av flyselskapet, som krevde at rullestolbrukere måtte ha med seg en egen assistent om bord. Saken fikk stor oppmerksomhet, og daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttalte til NRK at hun «reagerte sterkt».

Norwegian endret omsider ordlyden på nettsidene sine, og boikotten ble opphevet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mente på sin side at Norwegian ikke brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven den gang.

- Beklager på det sterkeste

Det er Luftfartstilsynet som håndhever regelverket i Norge. Sommeren 2011 sendte de ut et brev til flyselskapene. Der understrekes det at man kun kan nekte ombordstinging når det er snakk om en åpenbar sikkerhetsrisiko .

«Eventuelle avslag på transport av en person med redusert mobilitet må bare skje på grunnlag av en konkret vurdering og full forståelse av personens evner og grad av autonomi […] Det bør aldri være basert på generaliserte antakelser om funksjonshemming», heter det i brevet, datert 21. juni 2011.

Norwegian vil ikke være med på at de har gjort en fordomsfull bedømming av Stian. Like fullt legger de seg flate.

— På bakgrunn av informasjon fra Stians ledsager om at han var hjelpetrengende og blant annet ikke var i stand til å gå på toalettet selv, vurderte våre medarbeidere på flyplassen at han ikke oppfylte sikkerhetskriteriene. Vi ser nå i ettertid at det har oppstått en kommunikasjonsbrist. Dette beklager vi på det sterkeste og har full forståelse for Stians frustrasjon, sier Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Les også

- Vi beklager på det sterkeste at det gikk utover Stian

Samtidig avviser han påstandene om at selskapets representanter la til grunn sin kunnskapsløshet eller fordommer knyttet til personer med Downs, slik familiens advokat hevder.— Dette er kraftige påstander som vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Flere tusen passasjerer reiser med Norwegian hver eneste dag og mange har spesielle behov. Det kan være barn som reiser alene, rullestolbrukere som har med seg ledsager, skoleklasser som skal på sin første utenlandstur eller godt voksne som har kraftig flyskrekk. Vi er opptatt av å møte alle med et åpent sinn og tilrettelegge for individuelle behov så godt vi kan.