Reagerer på Regjeringens barnehjemsplaner: Det er uforsvarlig å sende barn tilbake til Kabul

– Vi kan ikke sende barn tilbake til krig og konflikt. Det er ikke Norge som rettsstat verdig, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

KrF-leder Knut Arild Hareide håper Regjeringen revurderer planen om å prøve ut et omsorgssenter i Kabul.

– Jeg håper derfor regjeringen nå vil revurdere planen om å prøve ut et omsorgssenter i Kabul. Jeg mener man heller bør forsøke dette i et land som er trygt, og ikke i Afghanistan, sier Hareide.

Mandag skrev Aftenposten at Norge og Danmark er i møter med afghanske myndigheter. Målet er å sluttføre en avtale om å om å opprette et retursenter for enslige mindreårige i det krigsherjede landets hovedstad.

Senteret, som skal ta imot tvangsreturnerte mindreårige fra Norge og Danmark, blir i så fall det første av sitt slag i Afghanistan.

Krf-leder Knut Arild Hareide, her sammen med statsminister Erna Solberg (H), er kritisk til Regjeringens planer om et retursenter for barn i Kabul.

– Uforsvarlig

KrF-leder Knut Arild Hareide, som selv var med på asylforliket i Stortinget i 2015, reagerer sterkt på Regjeringens planer.

I forliket ble Høyre, Frp, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om å be regjeringen arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland.

Det ble påpekt at sentrene må drives forsvarlig og i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

– Det er regjeringens rett å inngå avtaler med andre land om de ønsker det, og i dette tilfellet har de også fått hjemmel til å gjøre det. Men gitt situasjonen som er i Afghanistan og Kabul nå, mener jeg det er uforsvarlig å sende barn tilbake dit, sier Hareide.

Wara: Følger opp asylforliket

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sa mandag til Aftenposten at Regjeringen ønsker å etablere et senter både for lokal ungdom og for ungdom som returneres fra Norge og Danmark.

Han mener et retursenter er en god måte å hjelpe i nærområdene på, og at dette er et tiltak som nettopp følger opp Stortingets asylforlik.

– Ja, vi ønsker å etablere et senter både for lokal ungdom og for ungdom som returneres fra Norge og Danmark, sa justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) til Aftenposten mandag.

Hareide lurer på om justis- og innvandringsministeren mener det er forsvarlig og trygt å sende barn tilbake til Kabul.

– Hvordan skal han kunne gi dem et like trygt og godt tilbud der som vi kan her i Norge, spør han.

Han viser til at antall flyktninger som er på flukt har økt de siste årene, og halvparten av dem er barn.

– I tillegg har antall barn som flykter alene økt. Det er svært alvorlig, og vi i Norge må ta vårt ansvar, sier Hareide.

Wara svarer slik på Hareides kritikk:

– Dette er å ta ansvar. Dette er støtte til nærområdet i form av bistand og det kan forhindre migrasjon av sårbare enslige barn, sier justis- og beredskapsministeren.

– Vi returnerer ingen vi mener det er uforsvarlig å returnere, da får man opphold i Norge. Derimot vil vi returnere dem som ikke har et beskyttelsesbehov, Wara.

– Sikkerhetssituasjonen i Kabul er dårligere enn den noen gang har vært de siste 17 årene, sa Kai Eide, FNs tidligere spesialutsenging i Afghanistan til Aftenposten mandag.

SV: Barnehjem i en krigssone

Redd Barna har bedt Regjeringen skrinlegge planene og kaller det «et eksperiment med barns liv.»

FNs tidligere spesialutsending Kai Eide kaller sikkerheten i hovedstaden Kabul dårligere enn noen gang de siste 17 årene.

Eide mener sikkerhetssituasjonen er «betydelig forverret» nå sammenlignet med da det såkalte asylforliket ble inngått i 2015.

SVs Karin Andersen reagerer sterkt på Regjeringens politikk. Partiet var ikke med på Stortingets asylforlik i 2015.

SV var ikke med på asylforliket i 2015. Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, kaller Regjeringens planer om retursenter for barn i Kabul for «skremmepolitikk».

– Igjen ser regjeringen et retursenter i Kabul som en mulighet for å returnere flere barn uten foreldre, og med beskyttelsesbehov. Det blir i praksis å opprette et barnehjem i en krigssone, det er ikke i tråd med barns beste, sier Andersen.

Hun mener Norge bryter forpliktelsene til å beskytte de som er i fare.

– Dette er skremmepolitikk og Norge kan ikke garantere disse barna trygghet dit de blir sendt, sier hun.

Hun viser også til at sikkerhetssituasjonen er blitt verre i Afghanistan de siste årene.

– Å sende tilbake barn vil ikke være å «hjelpe nærområdene» slik som Wara påstår, det vil gjøre det verre og er kun for å avskrekke ungdommer fra å dra, sier Andersen.

Wara svarer på kritikken fra Andersen med å si at dette er det beste Norge kan gjøre.

– Det er en fryktelig misforståelse å tro at det beste for disse barna er å dra alene til Norge. Skjønner Andersen hva disse barna blir utsatt for på veien hit? Reisen hit er i hvert fall ikke garantert trygghet, sier statsråden.

– Når det gjelder migrasjon er det vårt ansvar å ikke friste barn til å reise alene til Norge. Så ja, hvis dette kan avskrekke barn fra å dra er jeg fornøyd. Barn skal ikke utsettes for dette, sier Wara.