Sykehusledelse bekymret: Vet ikke om leger og sykepleiere er vaksinert mot meslinger

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus går ut med en klar anbefaling til ansatte om å vaksinere seg mot meslinger. Men pålegg er ikke lov.

I Norge vaksineres nesten alle barn mot meslinger, kusma og røde hunder. Men ikke alle voksne er vaksinert.

I forrige uke kom det frem at en ansatt ved Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg er smittet med meslinger. Sykehuset utelukker ikke at den ansatte har smittet pasienter eller andre ansatte.

Også i Norge kan man risikere at helsepersonell smitter pasienter med sykdommer.

Smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus sier sykehuset ikke kan pålegge ansatte å vaksinere seg.

– Våre klare anbefalinger er at alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er det.

Lingaas opplyser at sykehuset ikke har noen oversikt over de ansattes vaksinestatus.

– Men vi mener klart at de som skal jobbe med alvorlig syke, bør ha gjennomgått vaksineprogrammet.

– Ansatte har et moralsk ansvar for å vaksinere seg

Smittevernoverlegen vurderer nå hvordan Oslo universitetssykehus kan skaffe seg en oversikt.

– Vi ber alle avdelingsledere om å gi informasjon om viktigheten av vaksinering, og vi forventer at de ansatte er vaksinert mot barnesykdommene.

Han mener helsepersonell har et moralsk ansvar for å vaksinere seg.

– I USA får man ved flere sykehus ikke jobb hvis man ikke er vaksinert, sier Egil Lingaas.

Han mener sykehusene som arbeidsgivere bør legge forholdene til rette slik at ansatte greit kan bli vaksinert.

– Vi har argumentert for at helsepersonell bør få revaksinering hvert 10 år for vaksine mot difteri, kikhoste, poliomyelitt og stivkrampe.

Over halvparten har tatt influensavaksinen

Ved Oslo universitetssykehus har smittevernavdelingen jobbet aktivt med å få ansatte til å ta influensavaksinen.

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus og andre sykehus kan ikke kreve å få vite om sykepleiere og leger er vaksinert mot blant annet barnesykdommene.

– Vi er veldig stolte over årets vaksinering. 54 prosent av de ansatte har tatt vaksinen, og det må være norgesrekord.

Helsedirektoratet bekrefter at det som hovedregel er frivillig å vaksinere seg i Norge. Informasjonsavdelingen sier det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge omfatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer (inkludert meslinger), og at Helsedirektoratet anbefaler alle å ta disse. Det gjelder også helsepersonell, men ingen kan tvinges.

Mer enn halvparten av de ansatte ved Oslo universitetssykehus er vaksinert mot influensa. Neste sesong håper smittevernlegen at tallet er 80 prosent.

Unntaket er bestemmelser om undersøkelse av tuberkulose og antibiotikaresistens.

I Sverige blir smittesituasjonen tatt på stort alvor.

– Vi arbeider intensivt for å begrense smitten, sier sjeflege Görel Nergelius på nettsiden til Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Folkehelseinstituttet: Ikke uvanlig med utbrudd

Også Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen i Sverige.

– Slike utbrudd er ikke noe nytt. Det oppstår stadig mindre utbrudd i Europa. Sykdommen er svært smittsom, og dette utbruddet er nok en påminnelse om at det er viktig å vaksinere seg, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Hun understreker at spredningen rundt et meslingtilfelle i Norge vil være liten, fordi dekningsgraden for meslingvaksine er høy.

Slik ser utslett av meslinger ut.

– Barn bør vaksineres før Sverige-tur

Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine. Den beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. MMR-vaksinen gis normalt ved 15 måneders alder og gjentas i sjette trinn på barneskolen.

Den første vaksinen kan fremskyndes til ni måneder, men det kan bli nødvendig med en ekstra vaksine.

– Hvis man skal reise til Göteborg nå og har uvaksinerte barn, kan det være lurt å vaksinere før man reiser. Spesielt hvis det er fare for at man kommer i kontakt med andre uvaksinerte, sier Arnesen.