Norge

Kritiserer justisministeren: – Det går altfor sakte å ta i bruk omvendt voldsalarm for voldsutøvere

Lederen av Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), er bekymret og skuffet over at omvendt voldsalarm er tatt så lite i bruk. – Jeg forventer at justisministeren tar grep, sier hun.

Lene Vågslid (Ap) er leder i Stortingets justiskomité. Hun kritiserer justisministeren for ikke å prioritere arbeidet med omvendte voldsalarmer for voldsutøvere høyt nok.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

I går skrev Aftenposten om en mann i 40-årene som er dømt til å gå med elektronisk fotlenke – såkalt omvendt voldsalarm. Han er en av svært få voldsmenn i Norge som er idømt dette. Alarmen vil gå hos Øst politidistrikt når han nærmer seg Østfolds grense.

Det betyr et nytt liv for ekssamboeren hans, som har vært utsatt for vold og overgrep fra ham i flere tiår. Han har flere ganger oppsøkt henne til tross for besøks- og kontaktforbud og er dømt for vold fire ganger.

Siden 2013 har det vært mulig å idømme voldsutøvere en slik fotlenke, men bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag.

I tillegg er det nå 11 rettskraftige dommer hvor den dømte vil bli utstyrt med omvendt voldsalarm etter endt soning.

  • Les saken om den voldsdømte mannen her: Nesten hele Østfold blir forbudt område
Slik ser fotlenken ut som fungerer som en omvendt voldsalarm. Hvis voldsutøveren nærmer seg forbudssonen, går alarmen hos politiet.

Skuffet over lite bruk

Nå må justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tåle kritikk fra lederen i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap).

– Vi er bekymret og skuffet over at dette tar så lang tid, sier Vågslid, som har etterlyst økt bruk av dette i hele forrige periode. Hun forventer nå at Amundsen sørger for at dette tas mer i bruk.

Vågslid mener ordningen med besøksforbud er for dårlig:

– Vi fremmet forslag om å evaluere ordningen i 2015. Den er ennå ikke ferdig, noe vi har kritisert regjeringen for flere ganger, sier hun, og legger til:

– For meg fremstår det som om dette arbeidet ikke har særlig høy prioritet for justisministeren.

Inga Marte Thorkildsen fremmet forslag om omvendt voldsalarm i 2002 som SV-representant på Stortinget. Den gangen var det svært kontroversielt.

– Et kjempeparadoks

Også byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, synes det har gått altfor sakte å ta omvendt voldsalarm i bruk.

– Man kan lure på hvor god tid justisministeren egentlig har, sier hun.

Som stortingsrepresentant for SV fremmet hun forslag om omvendt voldsalarm i 2002. Det ble tatt med som forslag i den rødgrønne regjeringens Soria Moria-erklæring i 2005. Den gang var dette svært kontroversielt.

– At det fremdeles brukes så lite, er et kjempeparadoks når vi vet at det er 444 personer utsatt for vold som lever under det som kalles kode 6 – absolutt hemmelighold. 184 av dem er barn, påpeker hun.

– Disse lever under ekstrem påkjenning som flyktninger i eget land. Man burde gå inn i alle disse sakene og vurdere om omvendt voldsalarm bør kunne brukes isteden.

Justisministeren: – Dessverre tar det ofte litt tid

Selv om ordningen ble innført i 2013, er dette fortsatt en relativt ny ordning for politiet, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

– Dessverre tar det ofte litt tid før nye ordninger tas i bruk. Det er retten som idømmer omvendt voldsalarm, og det er viktig at påtalemyndigheten bruker dette aktivt, sier han.

Både Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har informert om ordningen til politidistriktenes ledere, og den tekniske løsningen, juridiske problemstillinger samt erfaringer fra konkrete saker er flere ganger presentert på samlinger for politidistriktenes familievoldskoordinatorer, familievoldsetterforskere og påtaleledere, oppsummerer han.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er glad fordi omvendt voldsalarm blir tatt mer i bruk nå.

Utreder å senke terskelen for å bruke omvendt voldsalarm

I dag er omvendt voldsalarm en straffereaksjon som må idømmes av retten. I juni vedtok et flertall på Stortinget å be regjeringen utrede om omvendt voldsalarm bør kunne benyttes i forbindelse med besøksforbud. Da vil elektronisk kontroll kunne bli besluttet av påtalemyndigheten (politijurister i politiet og statsadvokater), slik som besøksforbud.

Justisdepartementet utreder muligheten for dette nå. Det vil kunne senke terskelen for bruk og gjøre omvendt voldsalarm lettere tilgjengelig som beskyttelsestiltak.

Når utredningen er ferdig, er det ikke mulig å si noe om nå, ifølge departementet.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener informasjonen kan være enda tydeligere rundt omvendt voldsalarm som virkemiddel.

Likestillingsombudet: – Fortsatt for lite kjent

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har engasjert seg i den lave bruken av omvendt voldsalarm.

– Det er behov for å være enda tydeligere, og man må også sørge for at dommere får mer informasjon om å bruke dette som et virkemiddel, sier hun.

Samtidig må man ikke tro at den omvendte voldsalarmen løser alle problemer rundt vold og overgrep mot kvinner.

– Det er altfor mange kvinner som må bære belastningen med å gå med voldsalarm eller leve under kode 6. Det er helt feil at det er de voldsutsatte kvinnene som skal bære denne belastningen. Byrden må over på voldsutøveren, sier hun.

Les mer om

  1. Kvinner
  2. Vold
  3. Lene Vågslid
  4. Hanne Bjurstrøm
  5. Inga Marte Thorkildsen
  6. Overgrep