Regjeringen advarer i brev til alle landets skoler: Sommerferie er høysesong for tvangsekteskap.

For noen unge kan sommerferien til utlandet bli alt annet enn hyggelig. Den kan bli skjebnesvanger.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner advarer mot tvangsekteskap. Denne våren har han reist rundt i landet i arbeidet med ny integreringsplan. Ungdommer på Skedsmo snakket med ham om negativ sosial kontroll, integrering og tvangsekteskap da han i april besøkte Pakistansk kulturforening.

Advarslene kommer før hver sommerferie: Noen unge risikerer å bli tvangsgiftet på reisen til utlandet. Andre unge risikerer å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Tirsdag sendte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ut et brev til alle landets skoler.

Hensikten er å be skolene spre informasjon som kan bidra til å forhindre at unge blir utsatt for tvangsekteskap og annen negativ sosial kontroll.

Statsrådene ber alle om å følge nøye med på unge som kan være i faresonen. Ikke minst er skole, helsesøster og barnevern viktige aktører. De minner om at tvangsekteskap er forbudt ved lov.

Barn sendt tilbake til Syria

Lørdag skrev Aftenposten at noen syriske menn sender kone og barn tilbake til Tyrkia, selv om familien har fått opphold i Norge. Noen barn blir sendt tilbake til Syria.

Det er integreringsrådgiveren ved den norske ambassaden i Ankara som har rapportert dette inn til norske myndigheter, blant annet til integreringsminister Jan Tore Sanner.

Høysesong for tvang

– Ferie er høysesong for inngåelse av tvangsekteskap. Vårt budskap er: Ikke reis hvis du er i tvil! anmoder direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hun oppfordrer alle unge som føler seg usikre på om de bør bli med på familiens utenlandsreise, å søke hjelp hos en voksenperson som de stoler på.

De kan også søke råd hos en minoritetsrådgiver på skolen, helsesøster eller en kontakttelefon.

– Mange er redde for å ta kontakt med barnevern eller helsesøster av frykt for at det kan få konsekvenser for foreldre, søsken og andre familiemedlemmer. Men det er hjelp å få, også anonymt, sier hun.

Til tross for årlige kampanjer ser det ikke ut til at problemene avtar. Snarere tvert om. IMDi-direktøren sier at integreringsrådgiverne ved norske ambassader i Tyrkia, Pakistan, Amman og Nairobi melder om økt antall saker som omhandler tvangsekteskap, å bli etterlatt i utlandet og annen negativ sosial kontroll.

Arbeiderpartiet er skuffet

Det er tverrpolitisk enighet om en rekke tiltak mot negativ sosial kontroll og æresvold. Stortinget vedtok tirsdag den 29. mai flere forslag fra Arbeiderpartiet.

Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson for Ap, hadde håpet på støtte til flere av forslagene. Hun mener Regjeringen gjør for lite.

Dette er noen av forslagene som ble vedtatt:

  • Straffeloven skal bli tydeligere, slik at foreldre som sender barn ut av landet mot deres vilje kan ansvarliggjøres i større grad enn i dag.
  • Arbeidet med å inndra pass når barn etterlates i utlandet under uforsvarlige forhold skal gå fortere.
  • Det ble også vedtatt at koranskoler og andre skoler tilknyttet trossamfunn skal sjekkes oftere for å få støtte fra staten. De må også være mer åpne om undervisningen sin.