Norge

Politiets nye tall om ungdomskriminaliteten i Oslo: Økning i registrert fysisk vold blant barn og unge i Oslo

– For meg var det et skifte da Natteravnene ikke kunne gå, sier politimester Hans Sverre Sjøvold om ungdomskriminaliteten i Oslo den siste tiden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold la tirsdag morgen frem de nyeste tallene for barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

De siste ukene har det vært flere dramatiske hendelser i Oslo øst, blant annet skyting, slagsmål og angrep med stein fra maskert ungdom.

Det har de siste to årene vært en økning i ungdomskriminaliteten i Oslo, uten at politiet klarer å forklare hvorfor.

Tirsdag morgen la politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frem den årlige Salto-rapporten. Den viser utviklingen i barne- og ungdomskriminalitet i hovedstaden.

Årets rapport viser en økning i registrert fysisk vold blant barn og unge i 2017. Vi må tilbake til 2007 for å finne en lignende høy registrering, ifølge politiet.

Mener voldstrend kan kobles med sosiale medier

Politiet mener antall anmeldelser der flere gjerningspersoner er involvert, er en av faktorene som bidro til økningen.

– Det er uakseptabelt at noen få ungdommer skremmer folk i vårt nærmiljø. Det er en politioppgave å hindre lovbrudd og vi i kommunen har et godt samarbeid med politiet, sa byrådslederen da tallene ble lagt frem.

Statsminister Erna Solberg (H), kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var forrige uke på besøk på Stovner politistasjon i forbindelse med den siste utviklingen rundt gjengkriminalitet og episodene på Vestli. Her sammen med politimester Hans Sverre Sjøvold.

Politiet mener økningen i fysisk vold og massevold kan kobles sammen med en voldstrend på internett og bruk av sosiale medier.

Noen av voldssakene blir filmet av de unge og legges ut på internett og sosiale medier. Det bidrar til at mange kan være involvert når det avtales en slåsskamp.

Politimesteren erkjenner at presset mot Oslo-politiet har vært stort den siste tiden.

– For meg var det et skifte da Natteravnene ikke kunne gå, sier Sjøvold.

Ifølge Sjøvold blir politiets strategi fremover at de «står med mannskap i områdene». Politi fra de andre enhetene i Oslo skal også bidra i øst.

De viktigste punktene i rapporten

Barn og unge under 18 år sto i 2017 bak 6,4 prosent av alle straffbare forhold med kjent gjerningsperson i Oslo kommune, ifølge rapporten. I 2016 var tilsvarende andel 5,8 prosent, i 2015 4,9 prosent.

Det ble i fjor registrert totalt 600 straffbare forhold hvor jenter mellom 10 og 17 år var mistenkt eller siktet. Det er en økning fra 2016, og antall forhold ble mer enn doblet på to år.

Guttene ble registrert med 2195 straffbare forhold i 2017, etter en økning siste to år. Økningen i antall forhold de to siste årene var litt større for guttene.

Ap-politiker Jan Bøhler går jevnlig natteravn på Vestli og Stovner. 4. mai var de tilbake på rivning.

I 2017 ble totalt 383 jenter mellom 10 og 17 år registrert som mistenkt eller siktet. For guttene var tallet 1100. Økningen var også størst blant jentene. Fra 2016 til 2017 var det en økning på 30 prosent blant jentene og 19 prosent blant guttene.

526 personer mellom 10 og 14 år ble i fjor registrert som mistenkt i en sak, det vil si omtrent 10 personer i uken. En økning på 15 prosent siden 2016. Jentene ble registrert for omtrent en tredjedel av forholdene.

For unge gjengangere under 18 år økte antallet til 151 personer som tilsammen sto for 1046 straffeforhold i 2017. Unge gjengangere var i 2017 involvert i to tredjedeler av anmeldelsene der det var flere gjerningspersoner registrert

«Flere flyktige nettverk»

I sin siste rapport om trender i kriminaliteten i årene som kommer som ble publisert 7. mai, skrev Oslo-politiet at det er fremvekst av flere flyktige nettverk blant ungdom på østkanten som begår ulike typer kriminalitet, både ran, vold og narkotikahandel.

«Selv om kriminaliteten blant barn og unge har sunket over flere år, og majoriteten av unge i Oslo politidistrikt er lovlydige og engasjerte samfunnsdeltager, er det “amper stemning” i flere miljøer.», heter det i rapporten.

Politiet i hovedstaden mener faren for pop-up kriminalitet er betydelig, og kriminaliteten som begås er i mange tilfeller grov.

«Utviklingen regnes som faresignal for fremtidig kriminalitet og sosial marginalisering.»

Les mer om

  1. Oslo
  2. Politiet