– Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger

Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge.

Ubah Aden er trebarnsmor i full jobb, Oslo-politiker for Arbeiderpartiet og har flere frivillige verv, blant annet er hun medlem av FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen).

Ubah Aden er trebarnsmor i full jobb, Ap-politiker i Oslo og er medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen. I flere år har hun tatt til orde for at foreldre vil bli mer trygge i rollen som oppdragere i Norge ved å følge foreldreveilederprogrammet International Child Development Programme (ICDP).

Noen foreldre sender vekk barna sine til utlandet, i håp om å få skikk på dem. Høsten 2017 avdekket NRK at minst ti norske barn var blitt sendt til skoler i Somalia, der flere var blitt utsatt for vold og overgrep. Forrige uke dokumenterte Aftenposten at barnevernet utløser bortsending av barn, ifølge politiet. En alenemor rakk å bortføre sine to yngste barn til Somalia samme dag som barnevernet overtok omsorgen.

– Foreldre som dumper barna sine i utlandet, kan være lite integrert i det norske samfunnet, sier Aden.

Foreldre er analfabeter

Hun konstaterer at mange foreldre i det somaliske miljøet ikke kan norsk, de kan heller ikke skrive eller lese på eget språk. Dette hemmer kontakten med barnevernet og muligheten til å spørre om hjelp.


40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge, noe som gjør dem til den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge.

I en serie saker ser Aftenposten på barneoppdragelse, oppvekst og integrering i somaliske miljøer i Norge.


Gang på gang, i år etter år, har foreldre med somalisk bakgrunn snakket om frykten for barnevernet, blant annet i Aftenposten. Selv om noen i miljøet ikke vil snakke med oss, viser mange andre mer enn gjerne at finnes godt integrerte og ressurssterke personer i miljøet som vil hjelpe somaliere som sliter. Ubah Aden er en av dem.

Kritisk til introduksjonsprogrammet

Aden har tro på at obligatorisk foreldrekurs kan bidra til at færre foreldre sender barna til utlandet i et forsøk på å få skikk på dem. Trygge foreldre kan dessuten føre til at færre barn havner på skråplanet, mener hun.

Aden er kritisk til integreringspolitikken og innholdet i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og deres familier: Hun konstaterer at 50 timer med samfunnskunnskap i introduksjonsprogrammet er altfor lite, særlig for analfabeter, aleneforsørgere og traumatiserte.

– Mange foreldre viderefører den barneoppdragelsen de er vant til fra Somalia, uten at de er klar over det. Når de oppdager at det ikke funker, er det for sent.

Aden forteller at i Somalia er mange vokst opp med en kollektiv kultur der både naboer, slektninger og venner engasjerer seg i oppdragelsen av barna.

– Her er alt annerledes. Mange foreldre kommer til kort når de skal oppdra barna i Norge. De forstår ikke samfunnet her. Barna får frie tøyler, rollene snus rundt – barn blir foreldre og foreldre mister sin foreldreautoritet. Denne kulturkræsjen begynner når barna begynner å komme i puberteten, i 12-13-årsalderen. Da forsøker foreldre å stramme tøylene, men da er det ofte altfor sent.

Bufdir vurderer prosjekt

Foreldreprogrammet ICDP brukes i dag i enkelte kommuner. Barnevernets rolle er ofte et tema i ICDP-gruppene, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets «Handlingsplan for å bedre tillit mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevern 2016-2021». Erfaring viser at gruppetilbudet bidrar til å skape bedre forståelse for og tillit til tjenesten, heter det.

Likevel vil Bufdir, stadig ifølge handlingsplanen, «vurdere å initiere et forskningsprosjekt» som kan gi mer kunnskap om utbyttet av ICDP for foreldre og barn med minoritetsetnisk bakgrunn.