Norge

Norske femteklassinger leser nest best i Norden

Over halvparten av norske femteklassinger er på de to høyeste nivåene i leseferdighet, viser den nye leseundersøkelsen PIRLS. Bare Finland har bedre resultater.

Den internasjonale PIRLS-undersøkelsen viser at norske femteklassinger leser nest best i Norden. Her er Hannah K. Johansen, som går i 4. klasse og er glad i å lese bøker.
  • og NTB

Mens 52 prosent av de norske femteklassingene lå over middels mestringsnivå i 2011, ligger andelen i 2016 på 58 prosent.

Tallene kommer frem i PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study), som gjennomføres hvert femte år. Undersøkelsen kartlegger leseferdighetene til elever i tiårsalderen, altså i Norge elever på fjerde og femte trinn.

Finland ligger øverst blant de nordiske landene, mens Norge ligger foran Danmark og er jevngode med Sverige.

Framgang

Norske elevers poengscore ligger nå 22 poeng høyere enn i 2006. Jentene har hatt den største fremgangen og har økt forspranget til guttene.

– Siden 2011 har Norge fått flere elever i toppsjiktet og færre elever på de laveste mestringsnivåene. De gode resultatene bekrefter inntrykket fra forrige PISA-undersøkelse, der norske 15-åringer også gjorde det svært bra i lesing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Undersøkelsen viser også at minoritetsspråklige elever i Norge leser stadig bedre. Forskjellen mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever har minsket og Norge er nå det landet i Norden med minst forskjeller mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever.

Utfordringer

Men det er fortsatt nok av utfordringer å ta fatt i. Andelen gutter på lavt nivå i lesing er fortsatt stor. Mens bare 6 prosent av jentene på femte trinn er på lavt mestringsnivå, gjelder dette nesten dobbelt så mange av guttene. Også blant minoritetsspråklige elever leser jentene bedre enn guttene.

– Dette bekrefter dessverre inntrykket av at guttene sliter mer enn jentene på skolen, sier Røe Isaksen.

Over 8.500 norske elever har deltatt i studien.