Norge

Den nye ledelsen erkjenner forskjønnet bilde av Forsvaret

Plutselig var ikke Forsvaret så bunnsolid og så effektivt likevel. Forsvarets nye politiske og militære ledelse gir et ganske annet bilde av kvaliteten enn forgjengerne.

20. november byttet admiral Haakon Bruun-Hanssen (53) plass med general Harald Sunde (59). Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide holdt tale på dagen da Norge for første gang siden 1994 fikk en forsvarssjef i marinens uniform. Stein J. Bjørge

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Ulikheten i beskrivelsene av den militære kampkraften handler ikke om de beste avdelingene. Men om kvaliteten på den samlede styrken som skal Forsvare Norge.

I fjor sommer og høst brakte Aftenposten en serie artikler der det ble stilt spørsmål ved Forsvarets kvaliteter. Ikke ved eliteavdelingene, Afghanistan-soldatene, Garden eller grensevakten mot Russland. Men ved den samlede kampkraften og utholdenheten ved et angrep på Norge.

En video Forsvaret hadde laget om hvordan norske styrker effektivt slo tilbake et angrep fra en fiktiv, aggresiv stat ble beskrevet som en ren bløff.

Flere uavhengige eksperter, som tidligere forsvarssjef Sverre Diesen fulgte opp. Han uttalte at eneste grunnen til at Forsvaret ikke avsløreser at det ikke til daglig må vise hvofor det er til, slik politiet må.

Ledelsen avviste anklagene

Men anklagene ble raskt tilbakevist av daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og daværende forsvarssjef Harald Sunde.

Anne-Grete Strøm-Erichsen. Torbjørn Kjosvold

 • Hun hevdet: «Vi har i dag et solid og effektivt forsvar som ivaretar sine oppgaver i fredstid hjemme og ute. Dette innebærer en beredskap for krisehåndtering, og etter styrkeoppbygging kan Forsvaret også yte slagkraftig motstand i tilfelle krig.»
 • Han hevdet: «Vi har et meget godt forsvar, ett av de mest moderne i Europa, og det er i stand til å løse de oppgaver Stortinget har gitt oss.»

I motsetning til den nye ledelsen

Aftenposten har gått gjennom de ferske talene til den nye forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide (H), og den nye forsvarssjefen, Haakon Bruun-Hanssen, holdt med en ukes mellomrom i Oslo Militære Samfund.

 • Hun sier: «Vi ser at vi på noen områder kan ha sluppet oss litt for langt ned. At selve ryggraden, evnen til å forsvare Norge og allierte i krise og krig med utholdenhet og dybde i strukturene, ikke er så solid som vi kunne ha ønsket.
 • Hun sier også: «Vi må samtidig svare ærlig når vi spør oss selv: Er vi godt nok forberedt til å ivareta våre oppgaver innenfor kollektivt forsvar? Har vi tilstrekkelige systemer og kapabiliteter for å kunne håndtere en situasjon den dagen vi må trykke på «den store knappen»?... Jeg tror vi må være ærlige og si at vi ser mangler.»
 • Han sier: «Jeg deler forsvarsministerens bekymring om at ryggraden ikke er så solid som den burde være. Min vurdering er at vi i dag har bemannet for liten del av strukturen og at deler av den bemannede strukturen også er for tynt besatt.»
  Og:
 • «Jeg vil særlig fremheve en for lavt bemannet fredstidsstruktur. Dette har innvirkning på vår evne til krisehåndtering og forsvar mot væpnet angrep. En for lav bemanning bremser kompetanseproduksjonen vår... virker negativt inn både på reaksjonsevne, stridskraft og utholdenhet.»

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier hun vil bort fra skjønnmalingen av Forsvaret. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen støtter hennes nye beskrivelser av Forsvarets reelle kvaliteter. Vetle Hallås, Forsvarets mediesenter

Med andre ord, Bruun-Hanssen er bekymret for den kompetansen som ifølge Strøm-Erichsen skal sørge for styrkeoppbyggingen, om Norge skulle være truet.

Han startet det hele

Det var tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme som startet debatten om kvaliteten i Forsvaret, i Aftenposten.

— Hvis forsvarssjef Harald Sunde ble tvunget til det, måtte han fortelle at det i dag knapt finnes noen kapasitet i Norge for «høyintensitetsstrid», uttalte Holme.

Nå konstaterer han at Søreide og Bruun-Hanssen imøtekommer flere av poengene hans.

- Jeg leser dette slik at begge er innstilt på å foreta en grundig vurdering av Forsvarets operativitet og utholdenhet, opp mot de ni konkrete oppdragene Forsvaret har. De er innstilt på at problemstillingen skal tas opp både til politisk og militær vurdering.

- Dette er nye signaler?

— Ja. Det «gamle regimet» kom ikke lenger enn til å prise Forsvarets kapasiteter i internasjonale operasjonene og løpende operasjoner hjemme, noe ingen har vært uenig i. Det de ikkevar villig til å diskutere offentlig er hvilken kapasitet Forsvaret har for de mest krevende oppgavene, altså forsvar av landet mot mulige militære trussler eller angrep.

- Statsråden er nå i gang med en gjennomgang av Forsvarets operativitet. Hva forteller det at hun har et behov for å gjøre det?

— Hun sier hun vil gå gjennom forsvarets innsatsevne i forhold til de mest krevende oppgavene Forsvaret har. Dette aspektet, som handler om hvor tilgjengelig Forsvarets avdelinger, fartøyer og fly er forsvar av landet, og hvor utholdende innsatsen kan være, har øyensynlig ikke vært sentralt i departementet hittil, sier Holmen.

- Kan ikke gjemme seg bak «gradert»

-Et argument som ble benyttet var at dette kunne man ikke være åpne om, det var gradert informasjon man kun kunne orientere et lukket storting om, sier forsvarseksperten.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

— Men med tanke på at Høyre sto fast på sin kritikk uavhengig av disse orienteringene kan de ikke ha vært overbevisende. Argumentet om full informasjon i lukkede høringer står ikke til troende. Hadde det gjort det hadde ikke Søreide hatt behov for å etterlyse kunnskapen hun nå gjør. - Bløffet den tidligere ledelsen om situasjonen?

-Jeg vil ikke bruke ordet bløff. Det forutsetter en bevisst handling. Jeg oppfatter i stedet at departementet har vært så innhyllet i sine egne resonnementer om hva som er viktig for de løpende operasjonene ute og hjemme, og andre daglige gjøremål, at de har fortrengt dette med tilgjengelighet og utholdenhet for eventuelle nasjonale krigsoperasjoner, sier Holme.

 1. Les også

  Her er Norges nye forsvarssjef

 2. Les også

  - Fregattskandalen kan ikke bortforklares

 3. Les også

  Har stridsevne - skal gjøre store forbedringer

 4. Les også

  Slik angriper generalen vernepliktsforsvaret

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Som forsvarssjef: Heimevernet bør kuttes til 30.000 soldater. Som pensjonist og Sp-medlem: De må ha minst 45.000.

 2. NORGE

  Forsvarssjefen om Regjeringens langtidsplan: Bra, men de tar større risiko enn jeg ønsket

 3. NORGE

  Her seiler nesten hele Norges overflatemarine – om få er de fleste fartøyene borte

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Forsvaret er for dårlig. I tråd med tradisjonen.

 5. NORGE

  Forsvarsministeren lover betydelig større forsvarsbudsjett

 6. POLITIKK

  Forsvarssjefen feller hard dom over operativ evne og beredskap