Norge

Fagbladet: Vikar ble diskriminert på grunn av hudfargen. Oslo kommune måtte betale erstatning

En svensk helsefagarbeider rakk knapt å begynne i vikarjobben på et sykehjem i Oslo før hun opplevde å bli diskriminert, skriver Fagbladet.

 • Olga Stokke
  Olga Stokke
  Journalist

Kvinnen hadde fått et vikariat på et sykehjem i Oslo. Helsefagarbeideren hadde erfaring fra lignende jobber i Norge. Men samme dag som hun begynte, var vikariatet over, på grunn av hennes mørke hudfarge.

Det skriver Fagbladet. Det oppgir å ha fått innsyn i saken, som havnet på Likestillings- og diskrimineringsombudets bord.

Ønsket «etnisk norsk vikar»

– Jeg ble frosset ut og diskriminert av de andre kollegene, sier kvinnen til Fagbladet. Hun vil være anonym for å unngå problemer i fremtidige jobber.

Diskrimineringen skal ha skjedd i november 2015 på Lille Tøyen sykehjem i Oslo. Sykehjemmet er nedlagt, nå er planen at det skal bygges en landsby for demente på tomten.

Sykehjemmet hadde i utgangspunktet bedt bemanningsbyrået om en vikar med norsk morsmål, men godtok vikarbyråets forslag om en vikar som snakket flytende svensk. Men da kvinnen opplevde at lederen på sykehjemmet etter kort tid ba bemanningsbyrået sende en «etnisk norsk vikar», tok hun kontakt med Fagforbundet, som hjalp henne med klagen til Diskrimineringsombudet.

«Enkelte beboere nekter å la seg pleie av, eller ha kontakt med enkelte medarbeidere. Det gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn», ifølge HR-direktør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Ombudet har konkludert med brudd på diskrimineringslovens § 6.

Etter tre år, i desember 2018, fikk helsefagarbeideren utbetalt 80.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune.

Oslo kommune: – Begikk en feil

– Ingen medarbeidere skal oppleve diskriminering på vår arbeidsplass, uttaler Trine Kveim, fungerende HR-direktør i Sykehjemsetaten, i en e-post til Fagbladet.

– En av våre medarbeidere begikk en feil da dette skjedde for nærmere tre år siden, og Lille Tøyen sykehjem er siden den gang nedlagt. Vi beklager at helsefagarbeideren opplevde dette.

Les også

Kvinner med utenlandsk bakgrunn diskrimineres systematisk

Kveim utdyper videre at «enkelte beboere nekter å la seg pleie av, eller ha kontakt med enkelte medarbeidere». Det gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn.

– Vår oppgave er å finne gode, smidige løsninger som både sikrer beboerne god pleie, og at medarbeidernes kompetanse blir brukt. Slik jeg kjenner saken er det ingen tvil om at denne hjelpepleieren er faglig dyktig, og hun kunne arbeidet med andre beboere hvis man ikke hadde klart å løse situasjonen med denne enkeltbeboeren.

Lederen hadde selv innvandrerbakgrunn

HR-direktøren påpeker at de har rundt 6000 medarbeidere med bakgrunn fra hele verden.

– Lederen som håndterte denne saken har selv innvandrerbakgrunn, så dette handlet for ham kun om beboerens beste der og da, uten at han så hele bildet og konsekvensene av beslutningen han tok.

Lasse Kristiansen, tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, mener saken er opprørende og at kommunen burde ha beklaget med en gang fremfor å la det gå til forhandlinger med Fagforbundet. Selv om dette endte med erstatning, sier kvinnen til Fagbladet:

– Opplevelsene har fått meg til å kjenne meg mindre verdt som individ og frykt for at dette kan skje med meg igjen. Det var kollegene som utførte diskrimineringen, ikke brukerne.

Les også

 1. Ombud: Gutter blir diskriminert på leiemarkedet

 2. Nav har nytte av Koranen | Ingunn Økland

 3. Å nekte å håndhilse er uakseptabelt i Norge. Hanne Bjurstrøm må gå. | Kjetil Rolness

Les mer om

 1. Sykehjem
 2. Diskriminering
 3. Oslo kommune