I fjor lå 4500 pasienter på gangen. Nå må en sengepost flyttes til det gamle sykehuset.

4500 pasienter måtte ligge på korridoren på Sykehuset i Østfold i fjor. I vinter har sykehuset måttet opprette en sengepost med 20 pasienter på gamle Moss sykehus.

Anita T. Granli, foretakstillitsvalgt for sykepleierne, og Anne-Karin Rime, foretakstillitsvalgt for legene ved Sykehuset Østfold.
  • Frøydis Braathen

Enerom er blitt til midlertidige tomannsrom. Behandlingen er effektivisert. Undersøkelsesrom er gjort om til pasientrom.

Flere tiltak er gjennomført på Sykehuset i Østfold de siste månedene for å gi alvorlig syke pasienter sengeplass.

Likevel måtte 4500 pasienter ligge på korridoren i 2018. Året før var antall korridorpasienter 3800.

Nå har sykehuset sett seg nødt til å åpne en midlertidig sengepost for 20 pasienter, på gamle Moss sykehus.

Midlertidig godkjent som tomannsrom

Da det nye sykehuset på Kaldnes ble planlagt, ønsket man ett stort sykehus i Østfold.

Men plassmangel gjorde at man valgte fortsatt å bruke det gamle gamle sykehuset i Moss til blant annet planlagt behandling, dagkirurgi og rus/psykiatri.

Nå er en del av de polikliniske rommene omgjort til en sengepost for medisinske pasienter. Pasienter med akutte eller kompliserte diagnoser skal imidlertid ikke være på den midlertidige sengeposten.

Anita T. Granli, foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Sykehuset i Østfold, sier at ansatte nå føler seg mer hørt av ledelsen, og at det er jobbet iherdig i vinter for å løse plassmangelen ved sykehuset.

– Det er gjort flere tiltak, som å omgjøre enerommene på sykehuset til tomannsrom. Det er egentlig for liten plass for to senger på enerommene, så Arbeidstilsynet har bare godkjent dette som en midlertidig løsning, sier Granli.

Les også

Helse Sør-Øst snur i sykehussaken: Foreslår å «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad

Advarte om plassmangel

Sykehuset i Østfold har hatt plassmangel helt siden åpningen av de splitter nye lokalene i 2015.

Det anbefalte nivået for hvor fullt et sykehus bør være – pasientbelegget – er 85 prosent. Da har sykehusene et slingringsmonn å gå på når det skjer et utbrudd av influensa eller annet. Likevel ble Sykehuset Østfold planlagt med et belegg på 90 prosent.

– Hovedproblemet er at sykehuset er bygget for lite, noe vi advarte om hele veien. Det er også blitt tydelig at enerom er mer plass- og bemanningskrevende og gir mindre fleksibilitet, selv om det har sine fordeler også, sier Granli.

– Vi arbeider systematisk både internt og i samarbeid med kommunene med å redusere antallet flaskehalser i pasientforløpene, sier konstituert direktør Irene Dahl Andersen.

Sykehusdirektør: – Vi arbeider systematisk

Just Ebbesen var administrerende direktør frem til 2018, da han trakk seg, blant annet på grunn av «økende uro rundt sykehuset i offentligheten». Irene Dahl Andersen har vært konstituert direktør siden da. Hun sier at de arbeider systematisk for å redusere flaskehalsene i pasientforløpet.

– Det foreligger ingen konkrete planer om å bygge ut sengekapasiteten på Kalnes de nærmeste årene. Vi arbeider derfor systematisk både internt og i samarbeid med kommunene med å redusere antallet flaskehalser i pasientforløpene og håndtere pasientstrømmene innenfor de rammene vi har.

– Det er viktig å planlegge for effektive tiltak, som kan benyttes i perioder med ekstra stor pågang av pasienter, som for eksempel i influensasesongen, sier Dahl Andersen.