Ap og strømkrisen: – Nei til utenlandskabler og ja til økt bostøtte

Ap ønsker seg støtteordninger for dem som rammest hardest av høy strømpris, økt utbygging av fornybar kraft og stans i utenlandskabler.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil bruke støttetiltak mot høy strømpris.

I 2011 nådde strømprisen høyder som sendte sjokkbølger inn i Stoltenberg-regjeringen. Nå er strømprisen på vei tilbake til de samme høyder. Ifølge bransjeorganisasjonen Energi Norge har snittprisen vært cirka 50 øre pr. kilowattime i januar i år, mot 32 øre i januar i fjor.

Det er ventet at prisen vil ligge på samme høye nivå fremover.

Nå sprer et folkeopprør seg i sosiale medier og krever en makspris på 50 øre pr. kilowatt.

– Ikke aktuelt, slår olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fast overfor NTB.

Han viser til at Norge på 1990-tallet hadde et system der prisen ble satt av myndighetene, men at man valgte å gå vekk fra det.

– Vil Ap støtte makspris på strøm?

– Det har vi ikke vurdert, men vi tror det kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi har mer tro på økt støtte til de som sliter økonomisk, sier Aps leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Ap går inn for en utjevning av strømtariffer. De varierer veldig landet rundt.

– Vi har bedt regjeringen komme med et opplegg for dette, sier Støre.

Økt bostøtte

Han viser i stedet til de tiltakene som Stoltenberg-regjeringen innførte i 2011, nemlig økte tilskudd for husholdninger og en ekstrautbetaling av statlig bostøtte. I 2011 utgjorde dette 2900 kroner ekstra for en familie på fem.

Det er 130.000 husstander som ifølge Husbanken mottar bostøtte i løpet av et år.

Rødt har allerede i Stortinget fremmet forslag om støtteordninger til dem som er hardest rammet av høye strømpriser. Også SV har fremmet forslag om å dempe belastningen fra strømprisene gjennom enkeltutbetalinger av bostøtte.

Ap-lederen viser også til at Regjeringen i hvert statsbudsjett må vurdere hva som skal være nivået for elavgiften.

I årets budsjett senket regjeringen denne avgiften med 1 øre pr. kwh.

Langsiktige tiltak

En ting er krisetiltak når strømprisen når taket, men Ap-lederen viser til at det nå bygges mer fornybar kraft og at det vil gi et større forsyningsmangfold enn bare vannkraft. Det vil på sikt øke forsyningssikkerheten.

Blant andre langsiktige tiltak nevner han Stortings-vedtaket fra i vår. Der fikk Ap flertall for at det ikke skal bygges nye kabler til utlandet før man har vurdert erfaringene med de eksisterende og de som er under bygging.

– Det betyr at NorthConnect kabelen til Storbritannia ikke bør bygges, sier han.

Den kabelen er nå til konsesjonsbehandling.

Støre sier at Norge trenger et kraftnett til utlandet så vi kan eksportere når vi har mye og importere når vi har lite, men at det må settes en grense for dette.

Han understreker at nordmenn vil oppleve perioder med høye priser i tørrår og lavere priser når de er mye nedbør.

Flere konsesjoner

Energiminister Freiberg viser til at regjeringen har delt ut 600 konsesjoner innenfor vann- og vindkraft siden 2013, noe som også skal bidra til å få ned prisene.

– Når vi diskuterer kraftprisen, er en viktig faktor hvor mye strøm som er tilgjengelig i et marked. Etter hvert som vi elektrifiserer ferger, båter, får flere elbiler og bruker strøm på stadig flere områder, blir dette bare viktigere, sier han.