De skulle la det skure på Østfoldbanen – nå skjer det noe likevel

NSB kommer med en gladmelding til sine minst fornøyde kunder. Alle problemer blir imidlertid ikke løst.

I flere år har passasjerer og personale på Østfoldbanen sett på at tilbudet er blitt kraftig bedret vest og nord for Oslo. Mens deres egne tog blir stadig fullere. Men nå skjer det noe. Konduktøren heter Linda Nyquist.

I høst meldte Aftenposten at det ikke er planlagt flere togavganger i døgnet sør for Ski før i 2027, på Østfoldbanen.

Dette til tross for at tilbudet her er vesentlig dårligere enn på pendlertog vestfra og nordfra til Oslo, med stappfulle tog, sjeldnere avganger og tidvis massive forsinkelser.

«Umulig å gjøre noe», var den umiddelbare tilbakemeldingen fra Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane Nor og NSB.

Men så skiftet de holdning. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ville ha utredet mulighetene. Jernbanedirektoratet endret jakten på dobbeltdekkere fra leting etter godt brukte vogner som kunne henges på lokomotiver, til jakt på også nye toetasjes tog som kan settes rett inn i trafikken.


NORGES MINST FORNØYDE TOGPASSASJERER: De tre «verste» jernbanelinjene i Norge går alle på Østfoldbanen, nemlig pendlertogene fra Oslo til Ski, Moss og Mysen.


På jernbanestasjonen i Zürich kryr det med dobbeltdekkere. Ifølge sveitsiske jernbanemyndigheter er de svært populære.

De gode nyhetene – og de mindre gode

En foreløpig utredning av mulighetene er nå ferdig.

Her er de gode nyhetene fra Jernbanedirektoratet og direktør Elisabeth Enger:

  • Tidfesting av innføring av toetasjes tog: De skal komme i 2019 på Østfoldbanen. Togene gir plass til mer enn 40 prosent flere passasjerer enn tog med en etasje.
  • Flere avganger: I desember 2018 planlegges tre nye avganger mot Moss (morgen) og på samme linje mot Oslo (ettermiddag). Dette gir halvtimesavganger for vgs-elever i Follo og studenter og ansatte ved NMBU på Ås, i den travleste perioden av rushtiden.
  • Jernbanedirektoratet tar et «særskilt initiativ» overfor NSB for å telle passasjerer etter innføring av rushtidsavgift i Oslo. Det kan gi et busstilbud i tillegg til tog.

Men det kommer også noen dårlige nyheter:Men verre skal det bli

Tiltakene NSB iverksetter betyr likevel ikke at alle problemer på Østfoldbanen er løst. Sannsynligvis blir det enda større trengsel på tog til Halden, Mysen, Moss og Ski i tiden som kommer.

Ruter har satt inn flere busser etter at rushtidsavgiften ble innført i Oslo og prisene hos Fjellinjen er økt. Jernbanen har derimot ikke økt kapasiteten.

I Oslo tar politikerne grep som skal begrense bruken av privatbiler, og parallelt pågår det store tunnelarbeider i og rundt Oslo, som vil vare i flere år, og som gir unormalt lange køer på veiene. For folk som togpendler her finnes det knapt alternativer innen kollektivtrafikk.

Dette bildet er fra landets tredje minst populære jernbanelinje, Stabekk-Moss. Dette toget er stappfullt før det kommer til rutens største stasjon, Oslo S. Stadig flere tar turen til Nationaltheatret i håp om sitteplass. Ikke alle lykkes. På Oslo S lykkes de færreste.

Har ikke kapasitet på sporene

NSB og toppsjef Elisabeth Enger i Jernbanedirektoratet hevder overfor Aftenposten at det i dag ikke finnes fysisk kapasitet på sporene til å sette inn flere tog på Østfoldbanen.

Hva så med å sette inn busser i tillegg?

Ifølge Engers trafikkdirektør Dagfinn Berge finnes det ikke definerte kriterier for når man må supplere med busser. Men nå sjekkes altså dette ut igjen for Østfoldbanen.

– Vi har stor forståelse for at manglende sittekapasitet i pendlertogene er frustrerende. Flere linjer på Østfoldbanen har fått nye togsett. Follobanen åpner etter planen om fire år. Det gir muligheter for flere avganger mellom Oslo og Ski. Og med nytt dobbeltspor Sandbukta- Moss i 2024 ligger det til rette for hyppigere avganger Moss-Stabekk.

Trafikkdirektør Dagfinn Berge i Jernbanedirektoratet.

– Men dette er fire og seks år til. Hva skjer på kort varsel?

– I perioden frem til dette kommer vil vi fortløpende ta ut det som er mulig av kapasitet, og vil kjøre maksimal kapasitet i rushtidstogene på Østfoldbanen, sier Berge.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz er NSB foreløpig skeptisk til å sette inn busser, fordi de tidligere har vært lite brukt og fordi trafikken på veiene fra før av er stor.