Norge

Klar med opptrapping av streiken

Fellesforbundet har planene klare for å utvide hotell- og restaurantstreiken, men vil foreløpig ikke røpe eventuelt når og hvor mange som kan bli tatt ut i neste omgang.

Hotell- og restaurantstreiken er den første arbeidskonflikten Jørn Eggum står i spissen for etter at han overtok som leder av Fellesforbundet i LO i fjor høst.
  • Roar Østgårdsgjelten

Streikeledelsen vurderer fortløpende en opptrapping av konflikten, sa leder Jørn Eggum i Fellesforbundet i LO og forhandlingsleder Clas Delp da de møtte pressen lørdag kveld.

Ca. 3300 av Fellesforbundets medlemmer i 356 bedrifter tilsluttet NHO Reiseliv er tatt ut i streiken fra kl. 8.00 søndag morgen.

Her er listen med bedrifter som er tatt ut i streik

Fellesforbundet har i første omgang tatt ut medlemmer i NHO-bedrifter i Oslo, Buskerud, Vestfold, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland.

Streikeårsak: Lokal forhandlingsrett

Hovedkravetfra de LO-organiserte er lokal forhandlingsrett slik ansatte i industrien har.

Dette kravet holdt på å utløse streik også ved lønnsoppgjøret for to år siden. Den gangen forkastet medlemmene i en uravstemning et meglingsforslag etter anbefaling fra et delt forhandlingsutvalg.

Les også om hotellansatte som rammes av streiken:

Les også

Jobber selv på hotell - måtte gi opp overnatting på Oslo Plaza

Streiken ble avverget da partene etter en ny forhandlingsrunde enige om å la et partsammensatt utvalg utrede lokal forhandlingsrett.

Dette arbeidet førte ikke til noe resultat, ifølge Delp fordi arbeidsgiverne ikke ønsker å innføre et slikt system.

Svein-Frode Pettersbakken (t.v.) i avdeling 10 av Fellesforbundet i Oslo forteller Birger Christensen, Monica Karlsen Moseby og Christian Gulliksen hvordan de skal forholde seg når streiken er et faktum søndag morgen.

Derfor ble lokal forhandlingsrett kjørt frem som hovedkrav i årets oppgjør.— Når NHO Reiseliv ikke viste vilje til å imøtekomme vårt krav, da skal det koste å komme seg ut av noe de ikke vil ha, sa Delp.

Krever et lønnsløft

Det hadde vært bevegelse i meglingen som fortsatte ti timer på overtid natt til lørdag før bruddet var et faktum ved 11-tiden.

— Med et lønnsnivå på 77 prosent av industrien tilsier det et løft for grupper som er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, sa forbundsleder Eggum.

Les økonomiredaktør Ola Storengs kommentar:

Les også

Turistboom og dårlige lønninger gir streik

For noen uker siden signerte han avtalen med Norsk Industri i lønnsoppgjøret i industrien. Dette såkalte frontfaget har en ramme for en vekst i årslønnen på 2,4 prosent og blir regnet for å være retningsgivende for alle de andre lønnsoppgjør i år.

På spørsmål om han som leder for de streikende hotell— og restaurantansatte har vært innstilt på å «sprenge» denne rammen for å få til en løsning, svarte Eggum:

— Vi kom ikke så langt i meglingen. Vi er ikke enige før vi er enige om alt.

– Fellesforbundets krav sprenger rammen. Vi hadde ikke mulighet til å akseptere slike krav, sier NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen.

Jostein Hansen, NHO Reiseliv.

— Det er ikke hotell- og restaurantbransjen som henger etter. Lønnsnivået har økt jevnt. Det er andre som drar fra, for eksempel i olje, som har gitt altfor høye lønnstillegg, sier Hansen til NTB.

Få er fagorganisert

Hotell- og restaurantbransjen kjennetegnes av lav organisasjonsgrad både blant bedrifter og ansatte, ifølge forsker Kristine Nergaard i forskningsstiftelsen Fafo.

Hun har fulgt bransjen i flere år.

I

Fafo-forsker Kristine Nergaard.

følge offentlig statistikk er i overkant av 20 prosent av de ansatte i bransjen fagorganisert, men det er store forskjeller.

— Det er høyere organisasjonsgrad i hotellene enn restaurantene, og aller lavest i restaurantene. Det er også mange uorganiserte i bedrifter med tariffavtale, sier Nergaard.

Lavlønnsfag

Kravet om lokale lønnsforhandlinger holdt også på å utløse streik i lønnsoppgjøret for to år siden. Den gang ble de enige om å opprette et partssammensatt utvalg for å utrede lokal forhandlingsrett på linje med det man finner i industrien.

Hotell og restaurant har tidligere tradisjonelt lagt rammen for lavlønnsprofilen i lønnsoppgjørene i privat sektor i LO-NHO-området.

Les om streiken som ble avverget i 2014:

Les også

Det blir ikke hotellstreik fra mandag

I dag er lavlønnsprofilen innbakt i frontfagsoppgjøret for industrien mellom Fellesforbundet og Norsk Industri og i oppgjøret for varehandelen mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

— I frontfaget ble det gitt et lavlønnstillegg på 2 kroner i tekstil- og konfeksjonsbedriftene. I dag får oppgjørene som kommer etter frontfaget noe større frihet til å disponere midlene innenfor rammen. For eksempel om de ønsker å legge mest på satsene for de lavest lønnede eller gi et flatt tillegg til alle, sier Nergaard.

Nesten konkurs etter streik

Det er 12 år siden hotell- og restaurantansatte forrige gang var i streik. Den gangen var de organisert i et eget forbund i LO – Hotell- og restaurantarbeiderforbundet – som ble del av Fellesforbundet i 2007.

En fem uker lang streik i 2002, utløst av kravet om bedre tillegg for ubekvem arbeidstid, holdt på å knekke forbundet økonomisk.

— Da de gikk inn i en ny konflikt i 2004 var forbundet nesten konkurs og økonomien bidro til at forbundet gikk inn i Fellesforbundet. LO sentralt ga garantier for støtte under streiken i 2004, sier Fafo-forskeren.

Les også

  1. Fortsatt mange harde lønnskamper

  2. En ny og magrere tid for norske lønnstagere

  3. Lønnstagerne fikk mindre av «kaken» i fjor